HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Vem får se produkten?

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper för att styra vem som får se produkten

När du väljer in vilken/vilka grupper som har rättighet att se en viss produkt så innebär det att du behörighetsstyr produkten. Endast de som loggar in med rätt tilldelning kan se produkten. Du skapar först grupperna och sen måste kunder / användare tilldelas till grupperna. Därefter gör du inställningen på produktnivå. 

Om en av grupperna är "Anonyma" så behöver du inte tilldela några användare till gruppen. Alla som inte är inloggade på sidan blir med automatik "anonyma". 

Det går att importera vilka grupper som ska ha rättighet att se produkter. 

Administrera produkt

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt genom att klicka dig fram i kategoristrukturen.

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Klicka på "Behörighet" i menyn till vänster.

» Välj en eller flera grupper 

Behörigheter

I dropplistan kan du markera en eller flera grupper som ska ha rättighet att se denna produkt. Tänk på att denna produkt då endast blir synlig för de användare som tillhör de grupper som du markerar.

Spara produkten när du är klar. 

Om du vill importera vilka grupper som ska ha rättighet att se produkten så ska du följande kolumner i importiflen:
Art.nr
Rättigheter / användargrupper

I kolumnen för "Art.nr" skriver du så klart in produktens artikelnummer.

I kolumnen för "Rättigheter / användargrupper" skriver du in ett ID för respektive produkt för de grupper som ha rätt att se produkten. Du hittar ID för grupper genom att klicka på "Kunder / användare -> Behörighetsgrupper / prisgrupper". För sedan muspekaren över gruppens namn och i webbläsaren visas då gruppens ID allra längst ned till vänster. Om du inte ser det kan du klicka på gruppens namn och då ser du ID i webbläsarens fönster. Ex. groupId:1, då är det 1 som är ID.

Det går att ange flera olika grupper i samma importfil. Då skriver du in varje ID med komma-tecken. Ex: 1,5,10

Relaterade hjälpavsnitt

Prisgrupper - pris per produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika prisgrupper per produkt

Om du har flera olika prislistor så finns det olika sätt att ange rabatt eller påslag för respekt

Produkt tillgänglig för köp (företag eller privatp

Inställning för att styra om produkter endast ska gå att köpa som företag eller som privatperson

Det finns en inställning som styr om produkter endast kan köpas av privatperson eller av föret

Tilldela användargrupp vid köp av produkt

Vid försäljning av produkt kan en behörighetsgrupp/prisgrupp tilldelas till köparen

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss behö

Produkt ej tillgänglig för köp (länder)

Inställning om vissa länder ej ska kunna genomföra ett köp av vissa produkter

Det finns en inställning för att styra om produkter inte ska kunna köpas om adressen på den

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart