HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Vem får se produkten?

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper till produkten

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej att tilldela användare/kunder till gruppen.  Om en av grupperna är "Anonyma" så behöver du inte tilldela några användare till gruppen. Alla som inte är inloggade på sidan blir med automatik "anonyma". 

Klicka på "Behörigheter" i menyn till vänster som du ser när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig för att välja vem som har rättighet att se produkten.

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny produkt" eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge 

» Välj en eller flera grupper 

Se till att du befinner dig på fliken Behörigheter som du ser i menyn till vänster.

Behörigheter

I dropplistan kan du markera en eller flera användargrupper som ska ha rättighet att se denna produkt. Tänk på att denna produkt då endast blir synlig för de användare som tillhör de användargrupper som du markerar.

Om du har tillvalet Användare och har skapat olika användargrupper kan du också välja vilka produkter som de som tillhör en viss grupp ska kunna se när de loggat in på din webbutik.

Du kan också lägga till rättigheter på en kategori. Detta gör du under fliken Navigering.

Relaterade hjälpavsnitt

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris

Produkt ej tillgänglig för köp (välj företag eller

Välj om företag eller privatperson ej ska kunna köpa en viss produkt

Det finns en inställning som styr om en viss produkt endast kan köpas av privatperson eller av

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss anvä

Produkt ej tillgänglig för köp (välj länder)

Välj vilka länder som ej ska kunna köpa en viss produkt

Om du säljer produkter till olika länder men har vissa produkter som ej ska säljas till ett el

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart