HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Vem får se produkten?

Vem får se produkten?

Behörighetsgrupper för produkt.

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej att tilldela gruppen användare. Klicka på Behörigheter i menyn till vänster som du ser när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig.

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny produkt" eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge och klicka på "Behörigheter" i menyn till vänster.

» Välj en eller flera grupper 

Se till att du befinner dig på fliken Behörigheter som du ser i menyn till vänster.

Behörigheter

I dropplistan kan du markera en eller flera användargrupper som ska ha rättighet att se denna produkt. Tänk på att denna produkt då endast blir synlig för de användare som tillhör de användargrupper som du markerar.

Om du har tillvalet Användare och har skapat olika användargrupper kan du också välja vilka produkter som de som tillhör en viss grupp ska kunna se när de loggat in på din webbutik.

Du kan också lägga till rättigheter på en kategori. Detta gör du under fliken Navigering.

Relaterade hjälpavsnitt

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss anvä

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart