HEM / E-HANDEL / Bokningsbar produkt / Välj in kalendermall på produkt

Välj in kalendermall på produkt

Skapa en bokningsbar produkt genom att välja in befintlig kalendermall till en produkt

Funktionen "Bokningsbar produkt" gör det möjligt att koppla olika datum för köp till en produkt, exempelvis för bokning av tidsbestämda platser. Här beskriver vi hur du kopplar en kalender till en produkt så att den går att köpa/boka. 

Tänk på att innan du kan koppla en kalender till en produkt så måste själva kalendermallen skapas.

Det går att importera kalender till produkter men här beskriver vi hur du gör det manuellt

Välj in kalendermall på produkt

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt genom att klicka dig fram i kategoristrukturen.

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Klicka på "Bokningsbar produkt" i menyn till vänster.

» Kalendermall

OBS! Är det en ny produkt? Om du precis håller på och skapar en produkt så måste produkten sparas innan det går att välja in en kalender under fliken "Bokningsbar produkt". Fyll i information om produkten, klicka på "Spara & återkom". Därefter kan du påbörja inställningarna för "Bokningsbar produkt".

Kalender (välj)

I denna dropplista väljer du en kalendermall. Finns det ingen kalender i droppen? Då har du inte skapat något mall för detta

Redigera kalender

Klicka här för att komma till kalenderns inställningar för att redigera

Om kalendern används på andra produkter så visas dessa produkter i en lista. Du kan enkelt gå tillbaka till produkten när du gjort dina ändringar

Använd kalenderns lager

Om du har angett lagersaldo i själva kalendermallen och vill använda det lagret så klickar på denna knapp och saldot fylls på i datumtabellen

Saldo på produkten

För att ange saldo på produkten så kan du antingen ange saldo per datum eller så skriver du in ett lagersaldo i den tomma rutan över datumtabellen. Klicka sen på "Sätt" och saldot fylls på för alla datum i tabellen. Du kan även manuellt lägga in/ändra lagersaldo. 

När du är klar klickar du på "Spara".

Dina besökare kan du boka produkten. 

Om du skapar en helt ny produkt som ska kopplas till en kalender så måste du spara produkten innan du kan koppla ihop produkten med en kalendermall. Fyll i all information om produkten, klicka på "Sparar & återkom" och därefter kan du gå till "Bokningsbar produkt" i menyn till vänster och välja in kalendern.

Välj först en kalender i droppen. Du får då fram en tabell över alla datum med fält för saldo. Som standard sätts saldo per produkt men går att ändra genom att klicka på knappen "Använd kalenderns lager". Det lager du angivit på kalendermallen blir då saldot för respektive datum.

Här finns även en genvägsknapp till kalender/mallen för att redigera. När du redigerat klart kan du ta dig tillbaka till produkten.

Tänk på att kalendern kanske används på andra produkter så tänkt dig noga för innan du ändrar. Du kan i redigeringsläge för kalendern se vilka produkter som använder kalendermallen.

När en kalender är kopplad till en produkt och du har sparat produkten så visas kalendervalt på produktsidan. Köpknapp och antalsval är låsta innan datum är valt.

I månadsvalet är de månader utan datum ej valbara. Klicka först på en månad och då visas dagarna för den månaden. De datum utan valbara datum är låsta.

När ett datum är valt låses köpknapp och antalsfält upp och det går att köpa produkten som vanligt. I varukorg och kassa presenteras valt datum för produkten under produktnamnet i denna form: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa kalendermallar

Sätt upp kalendermallar som sedan väljs in på produktnivå för att styra bokning av produkt

Funktionen "Bokningsbar produkt" gör det möjligt att koppla olika datum för köp till en produk

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart