HEM / CMS / Sidor / Radera sidor

Radera sidor

​Radera en eller flera sidor. Var noga med att radera rätt sida

Du kan radera en eller flera sidor samtidigt om de ligger i samma mapp eller utanför mappstrukturen. Även om du raderar en sida så raderas ej navigeringen / kategorin som sidan var kopplad till, den blir dock inaktiverad. Var noga med att radera rätt sida då du inte själv kan ångra en raderad sida.  Vi kan återställa genom backup från föregående natt, vilket dock medför en kostnad.

Börja här

Klicka på "CMS / sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Du kommer nu till sidarkivet. Här hittar du de sidor som finns skapade för din webbplats och även mappar för sidor

» Markera sida / sidor för radering

Markera kryssrutan längst ut till höger för sidan som ska raderas

Klicka på ikonen Batch-funktioner som tänds upp i blått i högra hörnet

Klicka på "Radera sidor / mappar" i menyn som öppnas

Klart!

Om du vill radera flera sidor samtidigt behöver de ligga i samma mapp (eller utanför mappstrukturen) och du behöver godkänna raderingen två gånger.

Att radera en sida som är kopplad till en navigering innebär att navigeringen blir inaktiverad. Om du även vill radera navigering (eller koppla den mot en annan sida) så gör du det under fliken "Navigering".

Om du råkat radera fel sida behöver du kontakta oss. Vi har möjlighet att återställa hela din webbplats via en back-up beroende på när du raderade sidan och hur snabbt du kontaktar oss. Vi läser in en ny back-up varje natt och kan återställa sidan 5 dygn bakåt i tiden.

Batchfunktioner

Bild: Blå ruta med batchfunktioner som tänds upp när du markerar en sida

Relaterade hjälpavsnitt

Globalt innehåll

Innehåll på den globala sidan visas på alla sidor. Hitta sidan för att editera den

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du hittar den. På den Globala sidan hittar

Kopiera sidor

Skapa kopior på sidor. Det går att kopiera en eller flera sidor samtidigt

Du kan batch-kopiera flera sidor om de ligger i samma mapp eller om de ligger utanför mappstruktu

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Sidmallar

Skapa eller markera sidor som sidmall för att underlätta arbetet när du skapar nya sidor

För att förenkla arbetet med att skapa nya sidor kan du skapa sidmallar. Om du skapar en ny sida

Sidmappar

Skapa sidmappar för intern struktur och placera sidor i de olika mapparna

För att underlätta den interna hanteringen av dina sidor kan du kategorisera dem genom att skapa

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart