HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V1 / Statistik skickade nyhetsbrev

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.

Du får även svar på frågor gällande vad du kan utläsa av statistiken, t.ex hur många som har öppnat och läst utskicket samt även hur många som har klickat på eventuella länkar.

Statistik

För muspekaren över Tillval

Klicka på Nyhetsbrev

Du kommer nu till översiktssidan för skickade nyhetsbrev

» Information 

Namn 

Här ser du det interna namnet på det nyhetsbrev du har skickat

Innehållstyp 

I denna lista ser du om utskicket består av en sida, bifogat dokument eller text skriven i textrutan

Ämne 

Det du angivit som ämnesrad för utskicket ser du här

Totalt mottagare 

Denna siffra visar hur många e-postadresser nyhetsbrevet är skickat till. Klicka på siffran för att få statistik över hur många som har öppnat och hur många som har klickat på eventuella länkar i nyhetsbrevet

Totalt skickat 

Om det är några felaktiga adresser i någon e-postgrupp så har utskicket inte gått iväg till alla adresser i en grupp. Siffran du ser här visar hur många som nyhetsbrevet har skickats till. Även här kan du klicka för att få upp statistik över hur många som har öppnat och hur många som har klickat på eventuella länkar i nyhetsbrevet

Datum skickat 

Här ser du vilket datum nyhetsbrevet är skickat. För muspekaren över datumet för att se vilken admin-användare som har skickat iväg nyhetsbrevet och vid vilket klockslag

Öppnade 

Denna siffra anger hur många som har öppnat nyhetsbrevet. Klicka på siffran för att få fram namn, e-postadress samt datum och klockslag för öppnandet av nyhetsbrevet per person

Klick 

Denna siffra visar hur många som har klickat på eventuella länkar som fanns i nyhetsbrevet. Klicka på siffran för att se vem som har klickat, vilken länk samt datum och klockslag

Skicka 

Klickar du här så kommer du att skicka om nyhetsbrevet

Innan du kan skicka iväg ett nyhetsbrev behöver du ha skapat e-postgrupper samt placerat e-postadresser i dessa grupper

Skicka om redigerat nyhetsbrev
Vet du om att du kan "återanvända" dina utskick? Dvs du kan ändra ett tidigare utskick och skicka om det igen. Antingen korrigerar du själva nyhetsbrevet, om det är ett sådant utskick du har gjort eller så klickar på Inställningar/uppgifter för ett utskick och korrigerar informationen i texten och sedan sparar. Något att tänka på är dock att så fort man redigerar ett utskick så rensas statistiken

Skicka om pga felaktiga adresser
Om du t.ex har gjort ett utskick och det visades sig vara många felaktiga adresser, eller om det inte skickades iväg till alla mottagare så kan man först ändra på felaktiga e-postadresser och sedan göra om utskicket. Efter ändring av felaktiga e-postadresser går du till listan för utskick och klickar på Skicka igen. Då skickas nyhetsbrevet/utskicket till de adresser som inte skickades sist. Tänk dock på att inte redigera själva utskicket. Om du gör det och sedan skickar så kommer det att skickas till alla i gruppen en gång till

Relaterade hjälpavsnitt

Anmälan nyhetsbrev

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du ger dina besökare möjlighet att anmäla sig till att få

E-postadresser

Hantera och redigera e-postadresser för nyhetsbrev

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i all

E-postgrupper

Skapa och ändra e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du skapar och ändrar e-postgrupper för utskick av nyhetsbrev. Det underl

Exportera e-postadresser

Exportera e-postadresser till en CSV fil

Här beskriver vi hur du exporterar e-postadresser från e-postgrupper för nyhetsbrev till en CSV f

Import e-postadresser

Importering av e-postadresser för utskick av nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du importerar e-postadresser för utskick av nyhetsbrev. E-postadresserna

Inställningar nyhetsbrev

Ställ in hur ditt välkomstmeddelande för nyhetsbrev ska vara.

Avsnittet handlar om olika inställningar för välkomstmeddelande till de som anmäler sig till nyhe

Skapa nyhetsbrev

Skapa nytt nyhetsbrev med innehåll

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in

Skicka nyhetsbrev

Gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper. Det finns olika s

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart