HEM / E-HANDEL / Internationell försäljning / Betalsätt till andra länder

Betalsätt till andra länder

Säljer du till olika länder så väljer du vilka länder som ska kunna handla med respektive betalsätt.

Om du har flera olika betalleverantörer och de gäller för köp i olika länder så kan du på betalsättet ange vilka länder som respektive betalsätt ska visas för. Om du har 1 betalsätt och det gäller för köp i alla länder du säljer till så behöver du inte göra något landsval på betalsätt. Då visas betalsättet för alla, oavsett vilket land de väljer i kassan. 

Administrera betalsätt (landsval)

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Integrationer" i menyn som fälls ut

Klicka på "Betalsätt" i menyn till vänster

Klicka på "Nytt betalsätt" för att skapa nytt eller på namnet på ett befintligt för att editera.

» Välj land/länder 

Synlig för länder

I denna dropplista väljer du det land eller de länder som ska kunna betala med just detta betalalternativ

Spara


Översättningar
Om du presenterar din sida/produkter på olika språk kan du göra en översättning av namnet på betalsättet. Klicka på Översättningar i menyn till vänster när du befinner dig i administrationsläge för betalsättet för att översätta till andra språk. Den översättningen du skriver in kommer visas på kassasidan. Om du inte gör någon översättning så visas det namn som du angett under Betalningsinformation

Relaterade hjälpavsnitt

Fraktsätt till andra länder

Ange vilka fraktsätt som gäller för de länder du säljer dina produkter till

Om du har flera olika fraktsätt och de gäller för köp i olika länder så kan du på fraktsätten ang

Pris i annan valuta

Här beskriver vi hur du anger pris i annan valuta per produkt

För att kunna ange priser i olika valutor så behöver du först aktivera du de valutor som är aktue

Produkt ej tillgänglig för köp (länder)

Inställning om vissa länder ej ska kunna genomföra ett köp av vissa produkter

Det finns en inställning för att styra om produkter inte ska kunna köpas om adressen på den

Hantera betalsätt

Du kan skapa olika betalsätt, koppla dem till externa betallösningar och göra olika inställningar.

Om du har flera betalsätt väljer du i vilken ordning de ska visas på kassasidan, du kan kopp

Aktivera länder

Vilka länder säljer du till utanför Sveriges gränser? Aktivera dem så de visas i kassan

Här gör du inställningar för fraktfritt, valuta och moms per land. Om du presenterar din sida på

Aktivera valuta

Presentera priser i olika valutor, sätt upp kurser. Går att ange pris i valuta per produkt

Avsnittet handlar om hur du administrerar kurser för olika valutor och anger pris i andra valutor

Översättning produktinfo

Översätt produktinformation till andra språk som är aktiva på din e-handel

Här kan du göra översättningar till övriga språk för URL, produktnamn, kort och lång beskrivning,

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart