HEM / E-HANDEL / Kategorier / Skapa kategorisidor

Skapa kategorisidor

Här får du hjälp med hur du skapar en sida som du kopplar till kategorin för att lägga in extra text/bilder i samband med produktvisningen.

Skapa en sida som du kopplar till kategorin för att lägga in extra text/bilder i samband med produktvisningen, det som vi kallar för inspirationssida. Givetvis går det bra att skapa kategorier utan sida. Du kan då lägga in olika kategorier på de sidor du önskar. Här beskriver vi hur du går tillväga oavsett hur du vill göra.

Skapa kategori (med enbart listvisning)

Klicka på "Meny / Kategorier" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Ny navigering" i menyn till vänster

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för kategorin.

» Uppgifter kategori 

Här nedan får du reda på de inställningar du behöver göra och hoppar över det som inte är aktuellt.

Navigeringsnamn

Här skriver du namnet på kategorin. Namnet kommer synas publikt.

Länk till sida

Välj sidan "E-handel produktlista standard" i dropplistan. På denna sida finns panelen men samma namn inlagd för att dina produkter ska kunna visas. Exakt vilka produkter som visas när man klickar på navigeringens namn beror på vilka produkter du lägger i kategorin under fliken E-handel.

Navigeringens struktur

Här väljer du om det ska vara en huvudnavigering (huvudkategori) eller en undernavigering (underkategori).

Position

Välj var i strukturen kategorin ska visas.

Spara

Innan du sparar ska du ange att navigeringen du håller på att skapa ska vara en kategori. Klicka på "URL / Kategoriuppgifter" i menyn till vänster.

URL / Kategoriuppgifter 

För att du ska kunna placera produkter i kategorin måste den vara markerad som en kategori och inte bara en navigering.

Använd URL från sida

Kryssa ur denna ruta för att använda kategorin URL istället för sidans URL. Om inte, blir URL följande: /e-handel-produktlista-standard.

Gör denna till en kategori

Kryssa i rutan för att ange att det är en kategori.

Inställningar

Gör inställningar för "Användare/rättighet" eller "Översättningar" om du använder dessa funktioner innan du sparar.

Skapa sida med kategori 

Klicka på "CMS / Sidor" i den svarta verktygslisten i överkant.
Klicka på "Ny sida".
Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för sidan och kategorin.

Sid-, och kategoriuppgifter

Skapa en vanlig sida och kategorin samtidigt. På sidan lägger du sedan in panelen "E-handel Produktlista" för att presentera produkterna i kategorin. Du kan även lägga in mer innehåll för att bygga en inspirerande, fyllig sida som tilltalar dina besökare men även sökmotorer.

Läs här hur du skapar en sida och kategori

Det finns olika sätt att presentera produkter i olika kategorier. Enbart som listvisning eller så skapar du en sida där du presenterar dina produkter men även skapar lite inspiration på sidan utöver att endast visa produktlista.

Du kan även skapa kategorier som är avaktiverade och presentera produkterna i de avaktiverade kategorierna på valfria sidor.

Enbart listvisning

Du skapar en navigering som du kopplar till sidan E-handel produktlista. Du kryssar i att det ska vara en kategori samt ser till att rutan Använd URL från sida inte är ikryssad. Då används kategorins URL istället för sidans som ju är /e-handel-produktlista.

Därefter skapar du produkter eller editerar befintliga och placerar dem i rätt kategori.

OBS! Att koppla kategorin till sidan e-handel produktlista innebär att du inte kan lägga in unika budskap per kategori. Vill du göra detta så behöver du skapa en sida som du kopplar till kategorin istället. På den sidan måste du manuellt lägga in en panel och välja från vilken kategori som produkterna ska visas.

Inspirationssida/vanlig sida

Om du vill lägga in extra text och bild tillsammans med produktlistan som presenterar produkter från en viss kategori så skapar du först en sida med en navigering. Du går sedan till Navigering och markerar att det ska vara en kategori. Du kan sedan placera produkter i kategorin.

Därefter behöver du gå till sidan som är kopplad till kategorin och se till att panelen för produktlista finns på sidan och presenterar produkter från korrekt kategori.

Du kan lägga in flera olika kategorier på samma sida. Då lägger du in panelen för produktlista flera gånger.

Avaktiverad kategori

Om du vill skapa en kategori som inte syns i navigeringen, t.ex om du vill lägga in några produkter på kassasidan som inte syns någon annanstans på din e-handel så skapar du ingen sida, utan enbart en navigering som du anger ska vara en kategori. Denna kategori ska ej vara aktiverad. Var du placerar den i strukturen har ingen betydelse då den inte syns i publikt läge. Du kan sedan lägga in den kategorin på valfria sidor som en panel. Glöm ej bort att lägga in produkter i kategorin.

Panel för att visa produkter på sida

Gå till sidan du vill presentera produkter från en viss kategori på. Klicka på ett plustecken och välj att lägga in panel. Sök upp panelen E-handel Produktlista och innan du sparar gör du vissa inställningar.

Du kan lägga in så många produktlistor du önskar på en och samma sida.

Relaterade hjälpavsnitt

Placera produkt i kategorier

Här beskriver vi hur du placerar produkten i en huvudkategori och eventuella extra kategorier.

Kategorier behövs för att kunna presentera produkterna på din webbplats. Klicka på kategori i men

Visa kategori på sida (produktlista)

Produkter placeras i olika kategorier som sedan läggs in på valfri sida för att visa upp produkterna i en produktlista.

Här beskriver vi hur du med hjälp av en panel kan välja från vilken kategori produkter ska presen

Inställningar produktlista (per kategori)

Beskrivning av inställningar som går att göra för varje produktlista

Produkter placeras i olika kategorier som sedan läggs in på valfria sidor för att visa upp produk

Sortering produktlista (kategori)

Beskrivning av hur du kan sortera produktlista / kategori.

Varje produktlista (kategori) kan sorteras på olika sätt, dvs, i vilken ordning produkterna visas

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart