HEM / CMS / Layout-tabell / Responsiva inställningar layout-tabell

Responsiva inställningar layout-tabell

Inställningar för dölja / visa samt antal kolumner per rad i olika skärmarstorlekar

Anpassa visningen av layout-tabeller. Om du inte gör någon aktiv inställning för den responsiva visningen av antal kolumner på rad för en layout-tabell så kommer layout-tabellen att visas med 1 kolumn per rad i alla skärmar oavsett hur många kolumner layout-tabellen har. Du kan även välja att dölja, eller visa, en layout-tabell i olika skärmstorlekar.

Inställningar för responsiv visning

Börja med att gå till sidan där du vill justera inställningarna för responsiviteten.

» Antal kolumner på olika skärmar

När det kommer till layout-tabeller kan du styra hur många kolumner som visas per rad i olika skärmar. För stora skärmar med upplösning 1024px eller mer visas alltid layout-tabellen i original. Dvs har layout-tabellen 6 kolumner så visas den med 6 kolumner per rad i stora skärmar.

Klicka på "Skiftnyckeln" i menyn till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Inställningar".

Klicka på "Responsiv visning" så kommer du till kategorin "Kolumner".

Antal kolumner på mellanstora skärmar

Välj antal kolumner som ska visas per rad för mellanstora skärmar med upplösning 768-1023px.

Antal kolumner på små skärmar

Välj antal kolumner som ska visas per rad för små skärmar med upplösning 568-767px.

Antal kolumner för mobiler

Välj antal kolumner som ska visas per rad i mobiler.

» Visning för olika skärmar

Under den här kategorin ställer du in huruvida layout-tabellen ska synas på olika enheter eller inte.

Göm för stora skärmar

Gömmer layout-tabellen för stora skärmar med upplösning 1024px eller mer (stationära datorer).

Göm för mellanstora skärmar

Gömmer tabellen för mellanstora skärmar med upplösning 768-1023px (kan t.ex. vara bärbara datorer eller liggande surfplattor).

Göm för små skärmar

Gömmer layout-tabellen för mindre skärmar med upplösning 568-767px (stående och mindre surfplattor).

Göm för mobiler

Gömmer tabellen för mobiler.

Glöm inte att klicka på Spara!

Om du har skapat en layout-tabell med 4 kolumner kan du visa den på 2 rader för mellanstora skärmar och 1 per rad för små och mobiler. Detta innebär att en layout-tabell med 4 kolumner visas på 2 rader för en stående surfplatta och på 4 rader i en mobil.

Om du döljer en layout-tabell för en viss storlek på skärm så får även innehållet i layout-tabellen samma inställning.

Relaterade hjälpavsnitt

Dölja eller visa bild i olika skärmstorlekar

Lär dig mer om responsiva inställningar för bilder gällande visning i olika storlekar på skärmar

För att en sida ska se bra ut även när du scrollar på telefonen så är det en bra idé att sätta sp

Design layout-tabell

Personifiera din e-handel med ny design på innehållet.

Det här avsnittet handlar om hur du designar en layout-tabell med indrag, ramar, skugga, fär

Flytta layout-tabell (dra och släpp)

Flytta en layout-tabell från en position till en annan.

Det enklaste sättet att flytta en layout-tabell är att dra och släppa den till rätt position. Har

Lägg till layout-tabell

​Lägg till layout-tabell på sidan.

En layout-tabell är ett objekt som kan läggas till på din sida. Denna är användbar när du vill ti

Radera layout-tabell

​Radera layout-tabell på sidan

Om du skapat en layout-tabell som du inte längre vill ha kan du gå in under skiftnyckelikonen och

Rättighet layout-tabell

Begränsa behörighet att ta del av informationen på din e-handel.

Ibland finns det information som man vill att en viss användargrupp ska ta del utav men inte alla

Tidsstyr layout-tabell

Arbeta när du har tid och tidsstyr dina layout tabeller.

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tids

Ändra antal rader och kolumner

Anpassa inställningar för layout-tabeller.

När du skapat en layout-tabell kan du när som helst redigera och ändra antal kolumner, lägga till

Ändra kolumnbredder

​Anpassa kolumnbredden för layout-tabell.

När du har lagt in en layout-tabell har alla kolumner samma bredd. Du kan ändra bredden för en ko

Dölja eller visa text i olika skärmstorlekar

Beskrivning av responsiva inställningar för bilder gällande visning i olika storlekar på skärmar

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart