HEM / CMS / Texter / Rättighet text

Rättighet text

Ange behörighet för text på sidan.

Kanske har du lite extra viktiga kunder som du vill uppmärksamma på en viss typ av information? Här går vi igenom hur du tillsätter användargrupper olika behörigheter för separata textstycken.

Börja här

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

» Välj användargrupp

För muspekaren över textstycket du vill ange behörighet för och klicka på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet över texten eller i den lodräta verktygspaletten till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Inställningar"

Klicka på "Tidsstyrning / behörighet"

Användargrupper

I dropplistan väljer du vilken/vilka användargrupper som ska ha rätt att se texten.

Visa endast för inloggade användare

Om du vill att alla som är inloggade ska kunna se textstycket så kryssar du i denna ruta. Du behöver då inte göra något aktivt val i dropplistan ovan.

Visa endast för ej inloggade användare

Kryssa i denna ruta om du vill att texten ska döljas för alla som är inloggade. Det kommer då att vara synligt för alla som inte har loggat in.

Klicka på Spara!

För att kunna styra vem som ska kunna se vad på din sida krävs det att du har tillvalet Användare. Kontakta gärna supporten om du är osäker på om du har detta tillval.

Behörighet för användare

Du skapar först användargrupper och tilldelar användare till dessa grupper. Därefter kan du styra vilka grupper och således vilka användare som ska ha rättighet att se ett visst innehåll på din hemsida/e-handel efter att användaren har loggat in i publikt läge.

Om du sätter en behörighet på en layout-tabell så får allt innehåll i den layout-tabellen samma rättighet som layout-tabellen.

Olika rättigheter på olika objekt på samma sida

Du kan t.ex skapa 1 sida med flera olika texter, bilder, layout-tabeller och varje text, bild, layout-tabell kan ha olika behörigheter och vara kopplade till olika användargrupper.

Relaterade hjälpavsnitt

Design text

Bakgrundsfärg/bild, indrag, marginaler, ramar och skugga

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Flytta text (dra och släpp)

Har texten hamnat fel? Dra och släpp den till rätt position

Avsnittet handlar om hur du flyttar en text på en sida från en position till en annan. Det enklas

HTML

​Arbeta med text som HTML.

Avsnittet handlar om hur du lägger till HTML kod i texteditorn på en sida. Du kan t.ex. infoga en

Lägg till text

Lägg in text på sidan.

När du lägger till en ny text läggs den till som en exempel text. Den texten editerar du och skri

Radera text

Beskrivning av hur du gör för att radera en text på en sida

Avsnittet handlar om hur du raderar en text som är inlagd på en sida. Om du råkar radera fel text

Redigera text

Vill du ändra text på en sida? Det gör du enkelt i texteditorn

Genom att redigera texten så kan du lägga till mer text, ta bort en del av texten, lägga till ell

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart