HEM / CMS / Meny och navigering / Skapa ny navigering

Skapa ny navigering

​Lägg till en ny navigering.

Navigeringen är din sidas struktur. Enklast är att skapa navigering samtidigt som du skapar en ny sida men om du av någon anledning inte har gjort detta kan du i efterhand skapa en navigering och koppla den till en sida. Istället för att koppla navigeringen till en sida kan du koppla den till en extern sida, ett dokument, en e-postadress eller en bild. Navigeringen kan även markeras som en kategori för produkter.

En ny navigering

Klicka på "Meny / kategorier" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Du kommer nu till översiktssidan för navigering.

Klicka på "Ny navigering" i menyn till vänster

» Uppgifter navigeringslänk 

Navigeringsnamn

Namnge navigeringen. Namnet kommer att synas publikt.

Titel

Titel skapas utifrån navigeringens namn. Du kan manuellt ändra titeln.

Länk till sida

I dropplistan väljer du den sida som besökaren ska komma till när de klickar på namnet på navigeringen.

Aktiv

Om du inte vill att navigeringen ska aktiveras och synas när du sparar så kryssar du ur denna ruta. Du kan vid ett senare tillfälle aktivera navigeringen.

Navigeringens struktur

Nu ska du placera navigeringen i den övriga strukturen. Om det är en huvudnavigering behöver du inte göra något val i denna dropplist. Om det ska vara en undernavigering väljer du i dropplistan vilken befintlig navigering den ska placeras under.

Position

Välj placering för navigering i strukturen: först, efter eller sist.

Spara när du är klar.

När du skapar en ny navigeringslänk som ska kopplas till en sida är det en fördel om du redan har skapat sidan som den ska kopplas till.

Uppgifter navigeringslänk

Navigeringsnamn
Namnet kommer visas publikt. Tänk på att namnet på navigeringen bör spegla innehållet på sidan den länkas till

Titel
Titeln talar om för sökmotorer samt de som surfar med hjälpmedel, vilken sida de kommer till när de klickar på navigeringen. Denna titel skapas med automatik utifrån navigeringens namn och det går att manuellt ändra titeln.

Länk till sida
Välj den sida som ska visas när besökarna klickar på namnet på navigeringen. Om du inte har skapat sidan så kan du koppla till sidan vid ett senare tillfälle. Om du ska istället ska koppla navigeringen till en extern sida, e-postadress, bild eller dokument så väljer du ingen sida utan klickar istället på "Övriga länkalternativ" i menyn till vänster.

Aktiv
Om du inte vill att navigeringen ska synas för dina besökare direkt så kryssar du ur rutan "Aktiv". Du kan när som helst aktivera navigeringen. Om navigeringen är aktiv men sidan den är kopplad till är ny och inte publicerad så kommer besökaren att komma till en tom sida när de klickar på navigeringen.

Navigeringens struktur I denna dropplist visas alla navigeringar i en strukturerad lista. Utifall det är en huvudnavigering du skapar så gör du inget val i dropplistan. Om det däremot är en navigering som ska placeras under en annan navigering så letar du upp den navigering den ska ligga under.

Position
I denna dropplist väljer du var navigeringen ska placeras. T.ex först eller sist eller efter någon annan navigering.

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera eller inaktivera navigering

När du inaktiverar en navigering så döljs den för dina besökare men den raderas ej och kan enkelt

Byt kopplad sida

Ändra landningssidan från menyn / navigering.

Kanske har du byggt en ny sida för att ersätta en gammal? Eller kanske bara länkat fel, vilket är

Navigering som kategori

Kategorisidor - ett måste för att kunna lägga till produktlistor på sidan

En kategori kan vara nyhetsbrev, mediainlägg eller produktlista. Du kan bygga din egen struktur f

Radera navigering

När du raderar en navigeringslänk så försvinner den omgående från din webbplats och dina besökare

Rättighet navigering

​Ange rättigheter för navigering.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska kunna se en viss navigering. Det innebär att besökar

URL navigering

URL / Kategoriuppgifter navigering.

Avsnittet handlar om inställningar för URL och kategoriuppgifter för navigeringen. Om du har e-ha

Ändra placering på navigering

Vill du byta position för en navigering? Dvs var den dyker upp i strukturen. Inga problem

Du kan när som helst ändra ordning på navigeringen/strukturen. Gör det enkelt genom att ange siff

Övriga länkalternativ

​Övriga länkalternativ för navigering.

Om du inte vill koppla en navigering till en sida så kan du istället länka navigeringen till en e

Översättning navigering

Översätt namnet på navigeringen.

Om du har flera språk aktiva på din sida kan du välja att skapa en unik navigering för varje språ

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart