HEM / CMS / Layout-tabell / Rättighet layout-tabell

Rättighet layout-tabell

Begränsa behörighet att ta del av informationen på din e-handel.

Ibland finns det information som man vill att en viss användargrupp ska ta del utav men inte alla. Här visar vi hur du steg för steg styr rättigheter och behörighet kring en layout-tabell.

Behörighet / rättigheter layout-tabell

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. Om du anger behörighet på en layout-tabell så styr detta även allt innehåll i layout-tabellen.

Börja med att gå till sidan där du vill justera rättigheterna.

» Välj användargrupp

För muspekaren över objektet du vill ange behörighet för och klicka på "Skiftnyckeln" i den lodräta verktygspaletten till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Inställningar".

Klicka på "Tidsstyrning / behörighet".

Användargrupp

I dropplistan väljer du vilken/vilka användargrupper som ska ha rätt att se objektet.

Visa endast för inloggade användare

Om du vill att alla som är inloggade ska kunna se objektet så kryssar du i denna ruta. Du behöver då inte göra något aktivt val i dropplistan ovan.

Visa endast för ej inloggade användare

Kryssa i denna ruta om du vill att objektet ska döljas för alla som är inloggade. Det kommer då att vara synligt för alla som inte har loggat in.

Spara

För att kunna styra vem som ska kunna se vad på din sida krävs det att du har tillvalet "Användare". Kontakta gärna supporten om du är osäker på om du har detta tillval.

Behörighet för användare

Du skapar först användargrupper och tilldelar användare till dessa grupper. Därefter kan du styra vilka grupper och således vilka användare som ska ha rättighet att se ett visst innehåll på din hemsida/e-handel efter att användaren har loggat in i publikt läge.

Om du sätter en behörighet på en layout-tabell så får allt innehåll i den layout-tabellen samma rättighet som layout-tabellen.

Relaterade hjälpavsnitt

Design layout-tabell

Personifiera din e-handel med ny design på innehållet.

Det här avsnittet handlar om hur du designar en layout-tabell med indrag, ramar, skugga, fär

Flytta layout-tabell (dra och släpp)

Flytta en layout-tabell från en position till en annan.

Det enklaste sättet att flytta en layout-tabell är att dra och släppa den till rätt position. Har

Lägg till layout-tabell

​Lägg till layout-tabell på sidan.

En layout-tabell är ett objekt som kan läggas till på din sida. Denna är användbar när du vill ti

Radera layout-tabell

​Radera layout-tabell på sidan

Om du skapat en layout-tabell som du inte längre vill ha kan du gå in under skiftnyckelikonen och

Tidsstyr layout-tabell

Arbeta när du har tid och tidsstyr dina layout tabeller.

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tids

Ändra antal rader och kolumner

Anpassa inställningar för layout-tabeller.

När du skapat en layout-tabell kan du när som helst redigera och ändra antal kolumner, lägga till

Ändra kolumnbredder

​Anpassa kolumnbredden för layout-tabell.

När du har lagt in en layout-tabell har alla kolumner samma bredd. Du kan ändra bredden för en ko

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart