HEM / CMS / Sidor / Sidmallar

Screenshot på sidan.

Sidmallar

Skapa eller markera sidor som sidmall för att underlätta arbetet när du skapar nya sidor

För att förenkla arbetet med att skapa nya sidor kan du skapa sidmallar. Om du skapar en ny sida utifrån en sidmall som du byggt upp med innehåll behöver du inte börja från början utan kan enkelt byta ut objekt. Det spar tid och du behöver inte minnas vilka inställningar du gjort för layout-tabeller och bilder.

Det går att skapa sidmallar på 2 olika sätt

» Skapa ny sida som sidmall

När du skapar en ny sida så markera du kryssrutan "Gör denna sida till en mall".
Om sidan endast ska fungera som sidmall så behöver du ej skapa en navigering och ej tänka på SEO inställningar.

» Markera befintlig sida som sidmall

Klicka på fliken "Sidor".

Leta upp sidan du vill göra till sidmall och klicka på ikonen för "Inställningar / uppgifter" till höger i listan.

Du kommer nu till sidans inställningar och fliken "Siduppgifter". 

Kryssa i rutan "Gör denna sida till en mall" och spara.

Du kan också komma åt sidans inställningar genom att klicka på ikonen uppe i vänstra hörnet (till vänster om fliken "Sidor")i den svarta verktygslisten i överkant och sen navigera dig fram till sidan. Klicka sedan på "Skiftnyckeln" som finns placerad lodrät till höger på sidan för att komma till sidans inställningar.

Antingen skapar du en ny sida som du anger ska vara en sidmall. Eller så markerar du en befintlig sida som sidmall.

Det finns ingen begränsning för hur många sidmallar du kan ha. Rekommendationen är att ha unika sidor som sidmallar och samla sidorna i en gemensam mapp. Det blir då enklare att hitta om du behöver göra ändringar i sidmallen.

Tänk på att om du gör en ändring i en sidmall så ändras ej de sidor som redan är skapade utifrån mallen. Däremot får nya sidor som skapas från mallen de ändringar du gjort.

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Sidmappar

Skapa sidmappar för intern struktur och placera sidor i mapparna

För att underlätta den interna hanteringen av dina sidor kan du kategorisera dem genom att skapa

Radera sidor

​Radera en eller flera sidor. Var noga med att radera rätt sida

Var noga med att radera rätt sida. Det går inte att ångra utan att ta fram sidan via en back-up v

Bakgrundsinnehåll (stilar)

Anpassa bakgrundsinnehåll på en sida. T.ex toppbild

Du kan med hjälp av stilar ha olika toppbilder som visas för olika storlekar på skärmar. Det är i

Globalt innehåll

Innehåll på den globala sidan visas på alla sidor. Hitta sidan för att editera den

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du hittar den. Den Globala sidan innebär at

Hitta sidinställningar

En nödvändighet för att redigera sidans inställningar

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på d

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll.

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du ha

Kopiera sidor

Skapa kopior på sidor. Det går att kopiera en eller flera sidor samtidigt

Du kan batch-kopiera flera sidor om de ligger i samma mapp eller om de ligger utanför mappstruktu

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmartQ!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

Copyright © 2021 PrimeQ SiteSmart AB  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen SitesmartQ