HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V1 / Import e-postadresser

Import e-postadresser

Importering av e-postadresser för utskick av nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du importerar e-postadresser för utskick av nyhetsbrev. E-postadresserna importeras till e-postgrupper.

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i alla grupper som den eventuellt tillhör. Varje utskick görs till en eller flera e-postgrupper. Om någon mottagare av ditt utskick har avregistrerat sig blir ikonen till vänster om adressen rödmarkerad.

Importera e-postadresser

Börja med att ladda upp importfilen till ditt filarkiv. Placera den i valfri mapp.

För muspekaren över "Nyhetsbrev" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Importera användare/e-post".

Klicka på "Ny användarimport".

» Användarimport 

Fyll nu i uppgifter för importen innan du väljer importfil.

Namn 

Ge importen ett namn. Namnet är internt och hamnar i översiktslistan för användarimporter.

Hoppa över första raden i importfilen 

Kryssa i rutan för att inte importera den översta raden i CSV filen, dvs den rad som innehåller 'rubriker' för de fält du har i filen.

Kolumnseparerare 

I dropplistan väljer du den kolumnseparerare som stämmer överens med hur du har skapat din CSV fil.

Importera till mappar

Markera en eller flera grupper som användarna ska hamna i.

Teckenkodning 

I dropplistan väljer du den teckenkodning som stämmer överens med hur du har skapat din CSv fil.

Välj importfil

Klicka här för att välja importfil från filarkivet. Leta upp filen och klicka på "Välj" (blå pil).

Ignorera data ID validering (ej rekommenderat)

Importen kollar så att de ID man fyllt i för namn, e-postadress, telefonnummer osv finns i systemet. Finns inte ett ID som man har skrivit in i sin importfil så får man en varning. Kryssar man i "Ignorera ID validering" så skippar importen denna 'check'. Dvs man kan ange felaktiga ID:n. I speciella fall kan man behöva importera ID:n som inte finns, men det är ovanligt, därav det står "ej rekommenderat". 

Huvudgrupp / undergrupp
Du kan skapa så många e-postgrupper du önskar och kategorisera dem i huvudgrupper och undergrupper. Denna kategorisering är endast intern. Om du gör ett utskick till en huvudgrupp så innebär det inte att undergrupperna också får utskicket

Öppen / publik registrering
Med hjälp av panelen för anmälan till nyhetsbrev låter du dina besökare att självmant anmäla sig till nyhetsbrev från ditt företag. Du kan även ge dina besökare möjlighet att själva välja vilken grupp de skulle vilja tillhöra. De grupper som de ska kunna välja mellan ska vara markerade som Öppen / publik registrering och när du lägger in panelen för nyhetsbrevanmälan på sidan så kan du välja att visa grupperna. Det kommer då att visas i en dropplist och besökaren markerar den grupp de är intresserade av skickar in sin e-postadress och hamnar i gruppen de har valt

Automatisk användarregistrering
Om du kryssar i denna ruta blir alla som registrerar sig (användare/kunder) på hemsidan eller genomför ett köp, placerade med sin e-postadress i den grupp som är markerad som Automatisk användarregistrering

Tänk på att endast 1 grupp kan ha denna funktion

Registrering för nyhetsbrev på kassasidan
Du kan även låta dina kunder, när de genomför ett köp, själva välja om de vill ha nyhetsbrev från ditt företag. För muspekaren över E-handel och klicka på Publik visning och därefter på Kassa-inställningar. Kryssa i rutan Visa nyhetsbrevregistrering

Frivillig användarregistrering
Om du inte vill att dina besökare själva ska välja vilken grupp de vill få utskick från så kan du markera en grupp som Frivillig användarregistrering. Du lägger till panel för nyhetsbrev-anmälan på hemsidan och dina besökare ska då ej ges möjlighet att välja grupp utan de kan endast fylla i sitt namn och e-postadress eller enbart e-postadress

Tänk på att endast 1 grupp kan ha denna funktion.

Relaterade hjälpavsnitt

Inställningar nyhetsbrev

Ställ in hur ditt välkomstmeddelande för nyhetsbrev ska vara.

Avsnittet handlar om olika inställningar för välkomstmeddelande till de som anmäler sig till nyhe

E-postgrupper

Skapa och ändra e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du skapar och ändrar e-postgrupper för utskick av nyhetsbrev. Det underl

E-postadresser

Hantera och redigera e-postadresser för nyhetsbrev

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i all

Skapa nyhetsbrev

Skapa nytt nyhetsbrev med innehåll

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in

Skicka nyhetsbrev

Gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper. Det finns olika s

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.Du får även svar på f

Anmälan nyhetsbrev

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du ger dina besökare möjlighet att anmäla sig till att få

Exportera e-postadresser

Exportera e-postadresser till en CSV fil

Här beskriver vi hur du exporterar e-postadresser från e-postgrupper för nyhetsbrev till en CSV f

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmartQ!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

Copyright © 2021 PrimeQ SiteSmart AB  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen SitesmartQ