HEM / CMS / Sidor / Kopiera sidor

Kopiera sidor

Skapa kopior på sidor. Det går att kopiera en eller flera sidor samtidigt

Du kan batch-kopiera flera sidor om de ligger i samma mapp eller om de ligger utanför mappstrukturen. Kopierar du flera sidor samtidigt så hamnar de i samma mapp som original sidorna och de blir med automatik inaktiverade så att du i lugn och ro kan ändra namn, sidtitel, URL och korrigera innehåll. Det går även bra att endast kopiera en sida i taget. Du ka också kopiera till annat språk i admindelen. 

Börja här

Klicka på "CMS / sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Du kommer nu till sidarkivet. Här hittar du de sidor som finns skapade för din webbplats och även mappar för sidor

Markera kryssrutan för sidan/sidorna som ska raderas (längst ut till höger). 

Klicka på Batch-funktioner som tänds upp med blå färg. 

Klicka i den blå rutan och välj den batch-funktion som passar ditt önskemål, i detta fall väljer du "Kopiera sidor".

» Kopiera en eller flera sidor

Kopiera sidor

Klicka på detta val om du vill kopiera sidan. Om det endast är 1 sida du kopierar så kommer du direkt till inställningar för sidan och kan ändra sidnamn, SEO inställningar och eventuellt lägga sidan i en mapp. Du har även tillgång till övriga inställningar för sidan. Sidan blir med automatik inaktiverad så du behöver kryssa i rutan "Sökbar / aktiv".

Om du kopierar flera sidor samtidigt så kommer du inte till sidinställningar utan alla sidor sparas i sidarkivet och de blir med automatik inaktiverade så att du i din egen takt kan ändra namn, SEO inställningar och andra inställningar. 
Glöm ej bort att editera innehållet om det behövs.

Kopiera sidor till annat språk

Detta val gör du om det är till ett annat språk i admin som du vill kopiera en eller flera sidor till. För att ändra siduppgifter för de kopierade sidorna behöver du därefter gå till det andra språkets admindel. För muspekaren över fliken "Språk" och klicka på det språk du ska administrera i menyn som öppnas.

När du kopierar en sida och vill att den ska vara kopplad till en navigering behöver du även skapa navigeringen och koppla den till den kopierade sidan. Detta gör du under fliken "Navigering".

Det går att kopiera flera sidor samtidigt om sidorna ligger i samma mapp eller om de sidor du vill kopiera alla ligger utanför mappstrukturen. När du kopierar 1 sida kommer du direkt till "Inställningar / uppgifter" för sidan där kan du ändra Namn, Titel och URL.

Om du kopierar flera sidor samtidigt hamnar sidorna direkt i sidarkivet och du får klicka på ikonen "Inställningar / uppgifter" till höger för respektive sida för att ändra inställningarna. Om du kopierar sidor till ett annat språk behöver du gå till det språkets administration för att ändra inställningar och siduppgifter efter du har kopierat.

De kopierade sidorna blir med automatik inaktiva vid kopiering.

Batchfunktioner

Bild: Blå ruta med batchfunktioner som tänds upp när du markerar en sida

Relaterade hjälpavsnitt

Globalt innehåll

Innehåll på den globala sidan visas på alla sidor. Hitta sidan för att editera den

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du hittar den. På den Globala sidan hittar

Radera sidor

​Radera en eller flera sidor. Var noga med att radera rätt sida

Du kan radera en eller flera sidor samtidigt om de ligger i samma mapp eller utanför mappstruktur

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Sidmallar

Skapa eller markera sidor som sidmall för att underlätta arbetet när du skapar nya sidor

För att förenkla arbetet med att skapa nya sidor kan du skapa sidmallar. Om du skapar en ny sida

Sidmappar

Skapa sidmappar för intern struktur och placera sidor i de olika mapparna

För att underlätta den interna hanteringen av dina sidor kan du kategorisera dem genom att skapa

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart