HEM / CMS / Sidor / Skapa ny sida

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med det kan du fylla den med innehåll i form av text, bild, film, kod och paneler. Alla sidor som skapas hamnar i sidarkivet. Du hittar till sidarkivet om du klicka på "Sidor" i den svarta verktygslisten i överkant.

Börja här

Klicka på "CMS / sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Du kommer då till sidarkivet. Här hittar du de sidor som finns skapade för din webbplats och även mappar för sidor

Klicka på "Ny sida" i menyn till vänster

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för sidan

» Siduppgifter

Namn

Ge din sida ett namn. Namnet ska spegla innehållet på sidan. Namnet blir med automatik sidans Titel samt URL. Det blir också namnet på navigeringen.

Designmall

Om du har flera olika designmallar för din webbplats så väljer du vilken designmall du vill använda för sidan. Om du endast har 1 designmall visas ej denna dropplist.

Skapa från sidmall

Om du har markerat någon/några sidor som sidmallar så kommer du att kunna välja någon av dessa mallar i denna dropplist och sidan du skapar får samma innehåll som sidmallen du väljer. Om du gör ändringar i sidmallen kommer detta ej att påverka de sidor som redan skapats utifrån mallen.

Gör denna sida till en mall

Kryssa i denna checkbox om du vill att sidan ska kunna bli en sidmall som du senare kan använda när du skapar fler nya sidor. Den kommer då att synas med sidnamnet i dropplistan "Skapa från sidmall".

Mapp

Välj mapp att placera sidan i. Detta är endast intern struktur. Placeras inte sidan i någon mapp så hamnar den utanför mappstrukturen. Du skapar och ser sidmappar under fliken "Sidor". Du kan ha så många mappar du vill och det går att flytta sidor ut och in i olika mappar i efterhand.

Publiceringsdatum och tid

Här kan du välja startdatum i kalendern för tidsstyrning av publiceringsdatum för sidan. Gör sidan klar med innehåll, publicera sidan och den kommer visas publikt det datum du har valt. Du kan även välja klockslag. Klicka på hel eller halvtimme och justera sedan minuterna manuellt.

Inaktiveringsdatum och tid

Om du valt ett startdatum kan du även välja ett stoppdatum för sidan i kalendern. Sidan kommer då att döljas publikt för dina besökare det datum du har valt som inaktiveringsdatum. Precis som med startdatum så kan du även här välja ett klockslag om du vill.

Aktiv / Sökbar

Kryssa ur rutan om du inte vill att sidan ska vara synlig på nätet. Sidan kommer få en röd markering till vänster om sidnamnet (som du ser om du letar upp sidan genom att klicka på fliken "Sidor" Om du arbetar med innehåll på en sida som ej är aktiv och sökbar så kommer du att se en röd ikon uppe i högra hörnet (själva publiceringsmolnet).

» Navigering

Navigeringsnamn

De navigeringar du skapar bygger webbsidans struktur. Namnet kommer visas publikt. Navigeringen får med automatik sitt namn när du döper sidan. Sätt muspekaren i fältet där namnet står för att ändra det om du vill. Alla navigeringar du skapat hamnar under fliken "Navigering" och där kan du ändra vilken sida som navigeringen är kopplad till, samt även göra andra inställningar så som att ändra namn och titel som vi beskriver här nedan.

Titel

Titel för navigering talar om för sökmotorer samt de som surfar med hjälpmedel vilken sida man kommer till när man klickar på namnet på navigeringen. Denna titel får samma namn som sidan du skapar och du kan manuellt ändra denna text genom att sätta muspekaren i fältet där titeln står.

Navigeringens struktur

Här väljer du om sidan/navigeringen du håller på att skapa ska vara en huvudnavigering, dvs visas i toppmenyn på sidan (du behöver då inte göra något aktivt val) eller om det ska vara en undernavigering väljer du i dropplistan vilken befintlig navigering den ska placeras under.

Sortering

Här styr du position för navigeringen. Dvs om den ska placeras först, sist eller efter någon annan befintlig navigering. Positionen anges med siffror (sorteringsordning). Den navigering med lägst siffra visas först och den med högst siffra visas sist. Kika i droppen ovan för att se sortering på övriga navigeringar.

Skapa en navigeringslänk

Det är förvalt att en navigering skapas i samband med att du skapar en ny sida. Om du inte vill att en navigeringslänk ska skapas när du sparar sidans uppgifter ser du till att rutan inte är i kryssad. Du behöver då ej heller fylla i övriga uppgifter för navigering.

Gör detta till en kategori

Om du vill att navigeringen även ska bli en kategori för produkter så kryssar du i denna ruta.

Aktiv

Om du vill att navigeringslänken ska aktiveras direkt kryssar du i rutan. Om inte, kan du vid ett senare tillfälle aktivera den under fliken "Navigering".

» Spara & gå till sidan

Klicka på "Spara & gå till sidan" för att komma till sidan för att börja fylla den med information.

Sidan kan skapas från en sidmall för att underlätta arbetet med att lägga in innehåll och har du flera olika designmallar så behöver du välja en designmall för att sidan ska få rätt "tavelram".

När du skapar en ny sida så kan du även skapa navigeringen som sidan ska kopplas till. Navigeringen är din sidas publika struktur.

Du kan även skapa en sida utan att koppla den till en navigering.

Övriga inställningar
Här kan du läsa om de övriga inställningarna som går att göra för sidan: Sidinställningar!

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på d

Bakgrundsinnehåll (stilar)

Anpassa bakgrundsinnehåll på en sida. T.ex toppbild för stora eller små skärmar

Du kan med hjälp av stilar ha olika toppbilder som visas för olika storlekar på skärmar. Det är i

Hitta sidinställningar

Här hittar du till sidans inställningar som du kan ange antingen på en ny sida eller editera på en befintlig

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll.

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du ha

Globalt innehåll

Innehåll på den globala sidan visas på alla sidor. Hitta sidan för att editera den

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du hittar den. På den Globala sidan hittar

Kopiera sidor

Skapa kopior på sidor. Det går att kopiera en eller flera sidor samtidigt

Du kan batch-kopiera flera sidor om de ligger i samma mapp eller om de ligger utanför mappstruktu

Radera sidor

​Radera en eller flera sidor. Var noga med att radera rätt sida

Du kan radera en eller flera sidor samtidigt om de ligger i samma mapp eller utanför mappstruktur

Sidmallar

Skapa eller markera sidor som sidmall för att underlätta arbetet när du skapar nya sidor

För att förenkla arbetet med att skapa nya sidor kan du skapa sidmallar. Om du skapar en ny sida

Sidmappar

Skapa sidmappar för intern struktur och placera sidor i de olika mapparna

För att underlätta den interna hanteringen av dina sidor kan du kategorisera dem genom att skapa

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart