HEM / CMS / Layout-tabell / Design layout-tabell

Design layout-tabell

Personifiera din e-handel med ny design på innehållet.

Det här avsnittet handlar om hur du designar en layout-tabell med indrag, ramar, skugga, färg och bakgrundsbild. Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande.

Design för en layout-tabell

Du kan jobba med design för hela layout-tabellen men det går även att designa en kolumn i en layout-tabell.

» För hela layout-tabellen

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge

För muspekaren över objektet du vill designa och klicka på "Skiftnyckeln" i den lodräta verktygsspaletten till vänster om layout-tabellen du ska designa.

Klicka på "Design".

» För en kolumn i en layout-tabell

Klicka på "Skiftnyckeln" för layout-tabellen.

Klicka på "Design".

Klicka på "Skiftnyckeln" för den kolumn du vill redigera.

Gör inställningar för design och spara. För att sedan designa en annan kolumn gör du likadant.

» Inställningar för design

Måttangivelser

Du kan ange maximal eller minimal bredd och höjd. Du anger värdet i pixlar (px) eller procent (%)
Exempel: Fyller du i 50% så kommer texten alltid att uppta halva ytan av den position där texten placerats, oavsett storlek på skärm som besökaren har "Fast bredd och höjd" innebär att om du anger 500px så kommer texten alltid att ha den storleken oavsett vilken storlek på skärm besökaren har. Dvs texten blir inte responsiv.

Marginaler och indrag

Marginaler och indrag skapar utrymme mellan ett objekt och närmast annat objekt. Marginaler läggs utanför objektet medan indrag infogas på objektet.

Bakgrund

Du kan lägga en bakgrundsbild bakom texten. Bilden bör passa in i ytan för texten men det finns inställningar att göra för att repetera och justera position för bakgrundsbilden. Vill du hellre ha en bakgrundsfärg kan du istället välja det

Skugga

Börja med att välja färg och gör sedan övriga inställningar för hur skuggan ska visas bakom texten. Dra i de olika reglagen eller ange pixelmått

Hörn

Om du har en bakgrundsbild, bakgrundsfärg, skugga eller ram för texten kan du skapa hörn. Dra i reglagen eller ange pixelmått

Ram

Skapa en ram runt texten. Välj först färg och sedan bredd och därefter vilken sorts stil ramen ska ha.

..Men om du känner att du vill ha ännu lite mer beskrivningar kring de olika inställningarna så kan du följa länken för att få en tydligare förklaring under fliken "Design bild".

Relaterade hjälpavsnitt

Flytta layout-tabell (dra och släpp)

Flytta en layout-tabell från en position till en annan.

Det enklaste sättet att flytta en layout-tabell är att dra och släppa den till rätt position. Har

Lägg till layout-tabell

​Lägg till layout-tabell på sidan.

En layout-tabell är ett objekt som kan läggas till på din sida. Denna är användbar när du vill ti

Radera layout-tabell

​Radera layout-tabell på sidan

Om du skapat en layout-tabell som du inte längre vill ha kan du gå in under skiftnyckelikonen och

Rättighet layout-tabell

Begränsa behörighet att ta del av informationen på din e-handel.

Ibland finns det information som man vill att en viss användargrupp ska ta del utav men inte alla

Tidsstyr layout-tabell

Arbeta när du har tid och tidsstyr dina layout tabeller.

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tids

Ändra antal rader och kolumner

Anpassa inställningar för layout-tabeller.

När du skapat en layout-tabell kan du när som helst redigera och ändra antal kolumner, lägga till

Ändra kolumnbredder

​Anpassa kolumnbredden för layout-tabell.

När du har lagt in en layout-tabell har alla kolumner samma bredd. Du kan ändra bredden för en ko

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart