HEM / E-HANDEL / Variationer och produktgruppering / Välj in variationer på produkt

Välj in variationer på produkt

​Det finns två tillvägagångssätt för att lägga till variationer (attribut).

Dels kan du skapa dynamiska produkter, dvs produkter som inte finns i produktadmin utan du genererar fram artikelnr för dem. Det går även bra att använda befintliga produkter som variationer. Dvs produkter som finns skapade i produktadministrationen. Klicka på "Variationer" i menyn som du ser till vänster när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig.

Det går att koppla variationsprodukter till en huvudprodukt med import.

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny produkt" eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge och klicka därefter på "Variationer" i menyn till vänster.

» Alternativ 1: Befintliga produkter blir variationer 

För att kunna lägga till befintliga produkter som variationer så måste du först ha skapat dessa produkter i produktadmin samt även de olika variationstyperna.

Välj variationstyp

Klicka här för att komma till listan med de variationstyper du tidigare har skapat. Markera "Välj" (blå pil) för de variationstyper som aktuella. Klicka sedan på "Välj objekt".

Välj produkt

För respektive kombination ska du nu välja produkt. Klicka på "Välj produkt" längst ut till höger. Leta upp din produkt och klicka på "Välj" (blå pil).

Nu har du valt in en produkt för den första kombinationen. Fortsätt med övriga. När du är klar klickar du på ikonen under texten "SPARAD" samt ikonen under texten "AKTIV". Du kan inte gå vidare till nästa steg ifall du inte gjort detta. 

Alternativ 2: Skapa dynamiska produkter 

Du väljer detta alternativ ifall du vill generera artikelnummer, dvs du har inte skapat dessa produkter i produktadmin.

Välj variationstyp

Klicka här för att komma till listan med de variationstyper du tidigare har skapat. Markera "Välj" (blå pil) för de variationstyper som är aktuella. Klicka sedan på "Välj objekt".

Generera artikelnummer

Klicka på denna knapp och det skapas artikelnummer utifrån de inställningar du gjort under variationsdata.

Generera priser

När du klickar här skapas priser utifrån huvudproduktens pris samt de eventuella inställningar du gjort för pris när du skapade variationsdata.

Lagersaldo

Fyll i lagersaldo ifall du använder detta.

Bild

Om du vill kan du välja unika bilder för de dynamiska variationerna. Om du inte väljer någon bild så kommer huvudproduktens bild att visas. Tänk på att du först måste spara genom att klicka på "Spara" ikonen till höger om Välj bild knappen, innan du kan välja bild.

Spara

Du kan spara en åt gången eller alla samtidigt. För att spara alla klickar på spara-ikonen under texten "SPARAD".

Aktiv

Du kan aktivera en variationsprodukt åt gången eller alla på en och samma gång. För att aktivera alla klickar du på ikonen under texten "AKTIV".

På produktsidan visas variationsprodukterna för den produkt du har valt in variationer på. I den dropplist får kunden välja den variation av produkten de vill köpa.

Du behöver skapa dina variationstyper under "E-handel -> Variationer" innan du kan lägga till variationsprodukter.

Kombinationer
Om du väljer flera variationstyper för huvudprodukten så skapas det flera olika kombinationer. Dvs om du t.ex har färgerna: röd, grön, gul och storlekarna: S, M, L så skapas det 9 olika kombinationer
Röd - S
Röd - M
Röd - L
Grön - S
Grön - M
Grön - L
Gul - S
Gul - M
Gul - L

Varje kombination är 1 produkt

På produktsidan blir detta 2 olika dropplistor för dina besökare att göra val i.

Befintliga produkter som variationer
Om du vill använda dig av befintliga, redan skapade produkter, som variationsprodukter så väljer du in rätt produkt per kombination. Dessa produkter har sin egen bild, pris, lagersaldo, produktnamn och ev övrig information. Dvs den information du lagt in på produkten.

Dynamiska produkter som variationer
Om du vill skapa dynamiska produkter som variationer, dvs ej produkter som du skapat i produktadmin, så genererar du både artikelnr och priser. Inställningar för detta anger du när du skapar variationstyperna. Du anger dock manuellt ev lagersaldo. Du kan ha en unik bild för varje dynamisk produkt. Gör du inget val för bild så visas huvudproduktens bild.

Import av dynamiska produkter
Du kan göra en import av data för dina dynamiska variationsprodukter. Denna import fungerar bra även för vanliga variationsprodukter.

Rensa alla
Om du klickar på denna knapp så raderas alla variationstyper och kombinationer.

Relaterade hjälpavsnitt

Extra relaterade produkter

Skapa extra relaterade produkter.

Förutom att skapa relaterade produkter har du möjlighet att skapa extra relaterade produkter. De

Relaterade produkter

​Här lär du dig att lägga in relaterade produkter för en viss produkt.

De relaterade produkterna du valt visas på produktsidan och du behöver ha en panelen produktlista

Skapa produktgruppering

Skriv in olika art.nr på en produkt för att visa upp i en dropp på produktsidan

Produktgruppering är ett enkelt sätt att skapa en grupp med produkter. Du skriver helt en

Skapa variationstyper

Variationstyper med olika information för att sen kopplas till en huvudprodukt

Avsnittet handlar om hur du skapar variationstyper med olika variationsdata som sedan väljs in på

Visa ej produkt i produktlista

Välj om produkter som tillhör en kategori inte ska visas i produktlistan. T.ex för variationer

Om du använder t.ex Variationer eller Produktgruppering men inte vill att variationsprodukterna s

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart