HEM / E-HANDEL / Variationer och produktgruppering / Välj in variationer på produkt

Välj in variationer på produkt

Lägg till variationstyper och välj in produkter per variant. Visas på produktsidan i den dropplista

Om du har skapat variationstyper med variationsdata så är nästa steg att koppla ihop detta med produkter. Om du t.ex har skapat en variationstyp med data för färger och storlek så kan dina besökare på sidan göra ett val i en variationsdropp på produktsidan där de kan välja produkten med rätt färg och rätt storlek. 

Om du inte har en kombination av variationsdata så rekommenderar vi att istället lägga till produktgruppering. Läs mer i hjälpavsnittet för produktgruppering.

Det går att koppla variationsprodukter till en huvudprodukt med import.

Variationstyper på produkter

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt genom att klicka dig fram i kategoristrukturen

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Klicka på "Ytterligare information" i menyn till vänster och därefter på "Variationer".

» Variationer

Om du arbetar med en ny produkt behöver produkten sparas innan du kan gå vidare. 

Välj variationstyp

Klicka på "Välj variationstyp" 

Klicka på Svart pil för önskade variationstyper

Klicka på "Spara objekt" nere i vänstra hörnet

Välj produkt

För respektive kombination ska du nu välja produkt. 

Klicka på "Välj produkt" längst ut till höger.

Leta upp din produkt och klicka på den svarta pilen längst ut till höger för att komma tillbaka.

Nu har du valt in en produkt för den första kombinationen. Fortsätt med övriga.

När du är klar klickar du på ikonen under texten "Sparad" för att spara alla kombinationer.

Klicka på ikonen under texten "Aktiv" för att aktivera kombinationerna.

När du är klar och har sparat och aktiverat kommer det på produktsidan att visas en dropplista där dina besökare kan välja rätt variant av produkten.

Du behöver skapa dina variationstyper under "E-handel / PIM -> Inställningar -> Variationer" innan du kan lägga till variationsprodukter.

Kombinationer
Om du väljer flera variationstyper för huvudprodukten så skapas det flera olika kombinationer. Dvs om du t.ex har färgerna: röd, grön, gul och storlekarna: S, M, L så skapas det 9 olika kombinationer där du behöver välja in en produkt per kombination.
Röd - S
Röd - M
Röd - L
Grön - S
Grön - M
Grön - L
Gul - S
Gul - M
Gul - L

Varje kombination är 1 produkt.

På produktsidan blir detta 2 olika dropplistor för dina besökare att göra val i.

Befintliga produkter som variationer
Om du vill använda dig av befintliga, redan skapade produkter, som variationsprodukter så väljer du in rätt produkt per kombination. Dessa produkter har sin egen bild, pris, lagersaldo, produktnamn och ev övrig information. Dvs den information du lagt in på produkten.

Huvudprodukt
Vi rekommenderar att arbeta med huvudprodukt om du skapar en produkt med variationer. Det innebär att själva huvudprodukten inte är köpbar utan det är någon av varianterna som går att köpa. Om du inte har kombinationsprodukter, utan bara en variationsdata, t.ex. endast storlek eller endast färg, så rekommenderar vi att istället skapa produktgruppering. Då behöver du inte skapa variationstyper och ingen huvudprodukt. Du lägger bara in art.nr på de olika varianterna på 1 av produkterna och alla kopplas samman så oavsett vilken av produkterna dina besökare tittar på så kan de göra ett val i en dropplista.

Relaterade hjälpavsnitt

Extra relaterade produkter

Skapa extra relaterade produkter.

Förutom att skapa relaterade produkter har du möjlighet att skapa extra relaterade produkter. De

Relaterade produkter

​Här lär du dig att lägga in relaterade produkter för en viss produkt.

De relaterade produkterna du valt visas på produktsidan och du behöver ha en panelen produktlista

Skapa produktgruppering

Skriv in olika art.nr på en produkt för att visa upp i en dropp på produktsidan

Produktgruppering är ett enkelt sätt att skapa en grupp med produkter. Du skriver helt en

Skapa variationstyper

Sätt upp variationstyper med olika data för att kunna välja in varianter på en huvudprodukt

Avsnittet handlar om hur du skapar variationstyper med olika variationsdata som sedan väljs in på

Visa ej produkt i produktlista

Välj om produkter som är tillhör en kategori inte ska visas i produktlistan. T.ex för variationer

Om du använder t.ex Variationer eller Produktgruppering men inte vill att variationsprodukterna s

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart