HEM / E-HANDEL / Order / Exportera order

Exportera order

Exportera alla order med viss orderstatus eller till och från ett speciellt datum.

Ja det går faktiskt att exportera alla order. Eller order från ett visst datum till ett annat. Det fungerar ungefär som en produktexport och det behövs göras några inställningar innan du kan få ut order i en CSV fil.

Gör orderexport

Klicka på "Order" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Orderexport" i menyn som fälls ut

Klicka på "Ny orderexport" i menyn till vänster

» Inställningar för export av order 

Gör först några inställningar innan du kan spara order som en CSV fil.

Namn

Namnge själva exporten. CSV filen som skapas får detta namn.

Data att exportera

Sätt kryss framför den data du vill få med i exportfilen.

Lägg till rubriker

Kryssar du i denna ruta får du med rubrikerna i filen för den data som du kryssat för i "Data att exportera" 

Döp om / sortera rubriker

Om du kryssar i denna ruta så får du upp ett formulär där du kan döpa / sortera om alla rubriker innan du sparar exporten.

Ta bort radbrytningar från textfält

Kryssa i rutan om du vill ta bort radbrytningar som t.ex är gjorda för t.ex ordermeddelande och interna kommentarer.

Exportera produkter som rader

Kryssa i rutan om produkterna som ingår i varje order ska exporteras som rader.

Separerare

Välj i dropplistan vilken kolumnseparerare du vill ha när du skapar CSV filen.

Data-separerare

I dropplistan väljer du vilken data-separerare du vill ha i CSV filen.

Exportera på / av-värden som

På / av-värden visar om viss information finns eller inte finns för produkten. Väljer du 1 / 0 innebär det att de produkter som är inaktiva i exporten får värde 0 i CSV filen och de som är aktiva får värde 1.

Prisformat

Här väljer du vilket sorts prisformat du vill ha i CSV filen.

Orderdatum från / till

Vill du exportera order från och till ett visst datum? Välj datum i kalendern.

Orderdatum ändrad datum från / till

Vill du exportera order som ändrade från och till ett visst datum? Välj datum i kalendern.

Mapp

Har du skapat olika mappar för order? Då kan du välja att exportera från alla mappar, enstaka mappar eller okategoriserade, dvs order som inte ligger i någon mapp.

Orderstatus

Om order med en viss status ska exporteras så väljer du status i dropplistan.

Intern status

Om order med en viss intern status ska exporteras så väljer du status i dropplistan.

Spara

När du är klar med inställningarna klickar du på spara.

Exportera

Du ser nu antal order som exporteras. Klicka på "Export" för att skapa en exportfil.

Ladda ned fil

När du exporterat filen kommer du tillbaka till orderexport-listan. Klicka på filnamnet för att ladda ned CSV filen till din dator.

När du exporterar dina order så innebär det att du sparar ned information om order i en CSV fil.

Vad händer om du väljer Ignorera i dropplistorna?

Då gör du inget aktivt val utan du exportera alla order oavsett vilken orderstatus / intern status ordern har.

Relaterade hjälpavsnitt

Hitta ID till importfil

​Hitta ID:n för import.

För att kunna importera viss information så behöver man skriva in dess ID i importfilen. T.ex krä

Exportera produkter

Skapa en CSV fil med valfri produktinformation

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en

Produktimport

Import av produktinformation

Avsnittet handlar om hur du importerar produktinformation med en CSV-fil. Det mesta går att impor

Variationsimport

​Import av variationer

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina hu

Hantera order

Hantera order i orderarkivet

För respektive order kan du ange status och skriva interna kommentarer. Du kan även skicka o

Internstatus order

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Kundstatus order

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Skicka meddelande till kund via order

Välj mellan en färdig mall eller fritext

Vill du skicka ett e-postmeddelande till en viss kund? Du kan göra det när du befinner dig på kun

Skicka orderbekräftelse på nytt

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Skriv ut följesedel

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Skriv ut plocklista

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart