HEM / SPRÅK / Kopiera sidor och översättning / Dynamiska texter/fraser

Dynamiska texter/fraser

Översätt dynamiska texter/fraser på sidan.

Avsnittet handlar om hur du översätter dynamiska texter på hemsidan / e-handeln.

Dynamiska texter är alla de texter som du själv inte kan ändra genom att editera sidan. Det kan vara t.ex Köpknappen eller de texter som dyker upp som t.ex varningar eller information för dina besökare när de fyller i ett formulär på ett felaktigt sätt bland annat.

Översättning

Klicka på "Språk" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Översättningar" i menyn till vänster

Sidan du kommer till är tom och du hittar orden du vill översätta genom att göra en sökning i sökrutan

Leta upp det ord eller den fras du vill översätta och klicka på Inställningar / uppgifter

Tänk på att du endast kan göra översättning för språk som är aktiva

På bilden är ordet BUY satt som standard för det engelska språket. Det står under Ord/fras. Därefter kommer en beskrivning / plats där ordet visas. I detta fall i produktlistan för e-handel.  Under raden English kan du skriva en egen översättning som ska visas för det engelska språket. I systemet finns en översättning till det svenska språket, i det här fallet KÖP. Denna text kan du ändra om du önskar att det ska stå något annat.

Efter du har aktiverat språk, kopierat sidor, översatt innehåll, SEO och även översatt namnet på navigering, kopplat till rätt sida och om du har e-handel även översätt produktinformationen och aktiverat de länder du ska sälja till samt skapat sektioner så kan du göra steg nummer åtta; göra översättningar av dynamiska texter.

Översättning/fraser/ord finns redan för svenska och engelska och dessa kan du ändra om du vill. Om du har aktiverat t.ex danska språket så behöver du göra översättning av vissa dynamiska ord.

Standardspråk för ord och fraser är engelska. Du kan dock söka efter den svenska frasen i sökrutan. Vissa ord förekommer på flera ställen och heter likadant men har olika funktioner i bakgrunden. Är du osäker så gör gärna en översättning och kontrollera sedan på den publika sidan.

Känns det krångligt? Hör av dig till oss

Arbeta med olika språk i admin
För muspekaren över Språk i den svarta verktygslisten I dropplistan kan du se de olika språk du som har aktiverat för administration. Klicka på det språk som du vill administrera och du kommer till sidarkivet för det språket. Du kan nu börja arbeta med det valda språket.

Tänk på att om du administrerar ett språk på din sida, t.ex. engelska, och du vill öppna en ny flik i din webbläsare för att se dina sida publikt på t.ex. svenska så kommer din administration även att hoppa över till svenska och tvärtom. Ett tips är att ha 2 olika webbläsare öppna, t.ex. Chrome och Firefox. En för den publika sidan och en annan för den administrativa sidan.

Relaterade hjälpavsnitt

Kopiera sidor till annat språk

Kopiera sidor för översättning till fler språk

Här beskriver vi hur du kopierar sidor till andra språk. Översättningen blir dock manuell. När du

Översätt innehåll / SEO sidor

​Vad du bör tänka på när du översätter sidor till ett annat språk

Avsnittet handlar om vad du bör tänka på när du översätter sidornas från t.ex. svenska till ett a

Översättning navigering

Översätt namnet på navigeringen.

Om du har flera språk aktiva på din sida kan du välja att skapa en unik navigering för varje språ

Översättning produktinfo

Översätt produktinformation till andra språk som är aktiva på din e-handel

Här kan du göra översättningar till övriga språk för URL, produktnamn, kort och lång beskrivning,

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart