Administratör

Skapa administratör med inlogg till admin

Avsnittet handlar om hur du skapar och/eller administrerar administratörer. Som administratör kan du, beroende på vilken behörighet du har, redigera och ändra andra användares uppgifter. Exempelvis kan detta göras genom att skapa nya användare, hantera befintliga användares information eller tilldela användare till olika användargrupper m.m.

Dina egna uppgifter har du alltid rättighet att ändra.

Hitta användaren

Klicka på "Användare" i den svarta verktygslisten i överkant.

Du kommer nu till en lista med alla användare och kan leta upp användaren som ska ändras.

Vill du ändra din egen användare? Klicka på ikonen som ser ut som en liten gubbe till höger i den svarta verktygslisten i överkant.

» Ändra användaruppgifter 

Klicka på “Ändra användaruppgifter” i menyn till vänster.

Här fyller du i eller ändrar för och efternamn, användarnamn, lösenord och e-postadress. Du kan även fylla i/ändra adress, personnummer med mera, om du så önskar.

Om du är klar kan du spara, annars kan du vidare till “Användargrupper / rättigheter” för inställningar gällande administrativa funktioner.

» Användargrupper 

Här kan du styra vilken nivå användaren tillhör. Både med publik inloggning och admin inloggning

Användargrupper 

I dropplistan väljer du vilken publik användargrupp användaren ska tillhöra. Användaren kan tillhöra flera olika grupper. När användaren senare loggar in kommer de bli tilldelade de rättigheter som tillhör den användargruppen/grupperna. Detta gäller endast när de är inloggade då utloggade användare inte har tillgång till dessa rättigheter. 

Användar/åtkomstnivå 

I dropplistan väljer du vilken nivå användaren ska ha på sin admin-användare. Vilka nivåer du ser beror på vilken nivå du själv är tilldelad.  

Göm användare 

Kryssa i denna ruta för att de med lägre nivåer ej att kunna se användaren i listan över alla användare.

Ge åtkomst till att se användarnas personliga uppgifter

Endast huvudadministratören till din webbplats har möjlighet att se andras personuppgifter som standard. Om någon annan admin användare behöver tillgång till denna information kryssar du i denna ruta. Vi rekommenderar att ange en kommentar till anledningen till att en admin användare får rättighet att se andras personuppgifter. Detta sparas i en logg och kan användas vid utdrag gällande GDPR. Om admin användaren endast tillfälligt ska ha denna rättighet så kan rutan kryssas ur i efterhand.

Glöm ej att spara. Du kan alltid gå tillbaka när som helst och ändra inställningarna.

Det finns två sätt att skapa användare till din webbplats. Du kan som administratör manuellt skapa användare samt låta dina besökare registrera sig själva. Dessa går bra att kombinera med varandra.

Om du har e-handel och en kund genomför ett köp på sidan så blir den kunden automatiskt en användare.

Du kan ange om du vill att användare som registrerar sig själva ska bli aktiverade direkt eller inte. För att ändra inställningen för du muspekaren över "Användare" i den svarta verktygslisten i överkant. Därefter klickar du på “Inställningar”. Om du kryssar i rutan”Aktivera nya användare direkt” kommer alla nya användare som registrerar sig själva ska bli aktiverade direkt. Om inte, så får du själv manuellt aktivera dem.

Om du vill att dina användare så få ett välkomstmeddelande när de registrerar så gör du detta genom att föra muspekaren över “Användare” i den svarta verktygslisten och därefter klicka på “Inställningar”. Klicka sedan på “Meddelande / e-post” i menyn till vänster.

Här finns inställningar för hur du vill utforma meddelandet och du kan även själv få ett meddelande när en ny användare har registrerat sig. Om en användare är inloggad på “Mina sidor” och ändrar sina uppgifter så kan du även välja att få ett meddelande om detta.

Ser du inga användare alls?
Då har du förmodligen inte rättighet till detta. Du bör kontakta huvudadministratören för webbplatsen du administrerar så att de kan ge dig rättigheter till detta.

Olika inställningar för användare

Användaruppgifter
På denna flik syns övergripande uppgifter om användaren.

Aktivitet/status
Informationen under denna flik är kopplad till ett CRM. Vill du veta mer? Kontakta oss.

Ändra användaruppgifter
Här kan du fylla i/ändra uppgifter för namn, användarnamn, lösenord, e-post, personnummer samt adress och telefonnummer. Finns även möjlighet att aktivera eller inaktivera användare.

Offer/order
Här kan du se alla order som användaren har gjort i din webbshop. Du kan även skapa en ny order eller offert.

Ytterligare information
Denna information är inte aktiverad och syns ej någonstans i systemet. Det ger dock en möjlighet att kunna skapa en egen community på hemsidan, t.ex för ett intranät eller liknande.

Användargrupper/rättigheter
Här kan du tilldela användaren olika rättigheter genom att placera användaren i en grupp.

Inställningar
Här kan man ange standardspråk både för användarens publika inloggning och även för admin. Du kan också bestämma vilken valuta användaren ska se priser i (om du har e-handel och använder valuta). Under inställningar kan du även ändra om användaren ska bli registrerad som mottagare för nyhetsbrev eller inte. (Gäller endast om du har tillval “Nyhetsbrev”)

Aktivitetslogg
Här visas de aktiviteter som är kopplade till användaren i publikt läge. T.ex om de kryssat i ruta för att godkänna användarvillkor (vid registrering) och t.ex om de har gjort en publik inloggning på "Mina sidor".

Aktivetslogg (admin)
Denna logg visar vad användaren har pysslat med som inloggad i admin. T.ex vilken annan användare eller order de har kikat på. Denna logg är tillför GDPR ifall någon kund hör av sig och vill veta vem som har kikat på deras uppgifter.

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivitetslogg

Logg av användarnas aktiviteter, både publika och adminstratörer

I aktivitetsloggen visas de aktiviteter som är kopplade till en användare. För en publi

Användarexport

Instruktioner kommer inom kort...

Låt användaren logga in

Instruktioner kommer inom kort...

Publik användare

Skapa publik användare / ändra inställningar för publika användare

Avsnittet handlar om hur du skapar och/eller administrerar publika användare. Du kan skapa n

Ändra lösenord och/eller användarnamn

Redigera en användares inloggningsuppgifter

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart