HEM / FILER / Filmappar

Filmappar

Strukturera upp dina filer med olika mappar

Förenkla ditt arbete med webbplatsen genom att strukturera upp innehållet och filerna i mappar. Vi beskriver och visar hur du på ett enkelt sätt skapar nya mappar, redigerar behörigheter och du flyttar filer mellan mappar. Som bonus får du några råd och tips på vägen!

Flytta filer inom mappar

Organisera om filer i ditt filarkiv.

Om du glömt att lägga in filerna i en mapp vid uppladdning eller önskar att ändra om hur du organ

Rättighet filer/mappar

Ställ in vem som har tillgång och får använda dina filer

???

Skapa filmappar

Organisera dina filer genom att skapa en filstruktur.

För att hålla ordning på dina filer kan du skapa filmappar. Detta görs i filarkivet genom att kli

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart