HEM / CMS / Sidinställningar / Visa sida på Sitemap

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du har en länk på din sida till sitemap så hjälper det dina besökare att lättare hitta bland din hemsidas / e-handels struktur.  Om du av någon anledning har en sida du inte vill ska visas i sitemap så kan du självklart ta bort sidan från sitemapen utan att radera den. Här beskriver vi hur du hittar till den inställningen.

Välj sida som ska visas / inte visas i sitemap

När du skapar en ny sida kan du direkt välja om den inte ska visas i sitemapen. Standardinställningen är att sidan visas.

» Välj sida

Ny sida

Börja med att skapa sidan.

Gå in på "Sidor".

Klicka därefter på “Ny sida”.

Befintlig sida via sidarkivet

Vill du ändra inställningen för en redan skapad sida så letar du upp den befintliga sidan i sidarkivet och klickar på ikonen “Inställningar / uppgifter” längst ut till höger för aktuell sida.

När du befinner dig på sidan

Det går också att komma åt inställningen när du befinner dig på en specifik sida. klickar du på ikonen “Inställningar / siduppgifter” (skiftnyckeln) i menyn som ligger lodrät till höger på sidan.

» Val för att visa på Sitemap

Klicka på "Övrigt / innehåll" i menyn till vänster.

Kryssa i eller ur rutan för "Visa på Sitesmap"

Klart! 

Glöm inte att spara.

Koppla till Googlekonto

Om du har ett Google konto kopplat till ditt företag och har installerat Verktyg för webmaster så kan du även där ladda upp din sitemap för snabbare indexering. Denna information ska klistras in i Google kontot (verktyg för webmasters): @/Cms/Sitemap/?action=xml.

Olika sätt att komma åt inställningarna

Det finns två sätt att komma åt inställningar för en befintlig sida

Via sidarkivet

Gå till sidarkivet och leta upp din sida. Klicka sedan på ikonen “Inställningar / uppgifter” längst ut till höger för den sida du vill ändra inställningar för. Du kan även söka efter sidan i sidarkivet. Skriv in sidans namn i sökrutan, klicka ej på namnet på sidan som dyker upp i dropplistan utan klicka på knappen Sök så kommer du till sidan i sidarkivet och kan klicka på ikonen för att ändra “Inställningar / uppgifter”.

När du befinner dig på sidan

Om du redan befinner dig på en sida och vill ändra inställningar så klickar du på “Skiftnyckeln” i den lodräta menyn som ligger till höger. Du kommer då till formuläret för inställningar och uppgifter för sidan. Gör dina inställningar och klicka därefter på “Spara” eller på “Spara & gå tillbaka till sidan”.

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på d

Hitta sidinställningar

Här hittar du till sidans inställningar som du kan ange antingen på en ny sida eller editera på en befintlig

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll.

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart