HEM / CMS / Texter / Tidsstyr text

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan kan tidsstyras. När du anger tidsstyrning för ett objekt så måste du publicera sidan för att tidstyrningen ska aktiveras.

Sätt aktivering- och slutdatum för effektiv tidsstyrning av dina texter

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

» Ange datum och tidpunkt för aktivering av innehåll 

För muspekaren du vill ange tidsstyrning för och klicka på Skiftnyckeln i vänstra hörnet över texten/bilden eller i den lodräta verktygspaletten till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Inställningar"

Klicka på "Tidsstyrning / behörighet"

Aktiveringsdatum

Välj startdatum i kalendern. Om textstycket ska vara synligt direkt när du publicerar sidan så behöver du inte göra något val.

Aktiveringstid

Välj ett klockslag och välj mellan hel eller halvtimme. Du kan därefter manuellt justera minuter.

Slutdatum

Sätt ett stoppdatum i kalendern. Detta är det datum texten inte längre kommer synas på sidan i publikt läge.

Sluttid

Om du vill avsluta delning av innehållet vid en specifik tidpunkt väljer du nu ett klockslag, hel eller halvtimme. Därefter kan du manuellt justera minuter.

Spara

Glöm inte att publicera sidan för att de inställningar du gjort för tidsstyrningen ska slå igenom!

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tidsstyrning som tabellen.

Ändra tidsstyrning

Du kan närsomhelst ändra inställnignar för tidsstyrning genom att föra muspekaren över objektet och klicka på "Skiftnyckeln". Klicka därefter på "Inställningar" och sen på" Tidsstyrning / behörighet" och ändra aktivering / slutdatum.

Tidsstyra hela sidan med allt innehåll

Om du vill tidsstyra allt innehåll på sidan så gör du det via "Inställningar / uppgifter" för aktuell sida.

Relaterade hjälpavsnitt

Design text

Bakgrundsfärg/bild, indrag, marginaler, ramar och skugga

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Flytta text (dra och släpp)

Har texten hamnat fel? Dra och släpp den till rätt position

Avsnittet handlar om hur du flyttar en text på en sida från en position till en annan. Det enklas

HTML

​Arbeta med text som HTML.

Avsnittet handlar om hur du lägger till HTML kod i texteditorn på en sida. Du kan t.ex. infoga en

Lägg till text

Lägg in text på sidan.

När du lägger till en ny text läggs den till som en exempel text. Den texten editerar du och skri

Radera text

Beskrivning av hur du gör för att radera en text på en sida

Avsnittet handlar om hur du raderar en text som är inlagd på en sida. Om du råkar radera fel text

Redigera text

Vill du ändra text på en sida? Det gör du enkelt i texteditorn

Genom att redigera texten så kan du lägga till mer text, ta bort en del av texten, lägga till ell

Rättighet text

Ange behörighet för text på sidan.

Kanske har du lite extra viktiga kunder som du vill uppmärksamma på en viss typ av information? H

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart