HEM / CMS / Texter / Dölj / fäll ut text

Dölj / fäll ut text

En del av texten kan gömmas och fälls ut vid klick på pil eller "Läs mer" knapp

Har du en lång text på en sida och du vill dölja den efter ett visst antal tecken och låta dina besökare klicka på en pil eller liknande för att fälla ut och läsa resten av texten? Inga problem, det finns en inställning för det. Det kan t.ex vara användbart på en FAQ sida eller liknande.

Dölj och fäll ut en text

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

Om du inte redan har en text på sidan som du vill dölja efter ett visst antal tecken (för att kunna fälla ut) så lägger du in en ny text

» Begränsa längd / höjd

För muspekaren över texten och klicka på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet av texten

Klicka på “Inställningar” i verktygspaletten som öppnas

Begränsa text längd / höjd

Kryssa i denna ruta för att texten ska döljas/fällas ut

Max text längd / höjd

Skriv en siffra för antal tecken där texten ska döljas. Om du vill visa 200 tecken och sen låta besökaren klicka på en pil/läs mer knapp för att läsa resten av texten så skriver du "200" i fältet. 

Spara

Glöm ej att publicera sidan

Plustecknen

För att lägga till ny text använder du de plustecken som finns på sidan. Vilket plustecken du ska klicka på beror på var på sidan du vill lägga in texten. Om du klickar på ett plustecken som ligger i en lodrät verktygspalett så lägger du till en text över eller under en tabell. Om du klickar på ett plustecken över eller under en text eller bild så läggs den nya texten till över eller under texten/bilden.

När du lägger till en ny text läggs den till som en exempel text. Den texten editerar du och skriver in din egen text. Radera gärna texten först för att få bort formateringen. Om du t.ex markerar hela texten och klickar sedan på Backspace på tangentbordet så raderas hela texten och sedan klickar du på Backspace ytterligare en gång till så får du bort all typografi. Du kan nu skriva in din egen text.

Marginaler

Om du vill ha luft mellan texten och annat objekt så kan du lägga in marginaler på texten. För muspekaren över texten och klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över texten. Klicka på “Design”. Du kan dra i reglagen eller manuellt skriva in siffror för marginaler över och under texten. Testa dig gärna fram. Du ser direkt på sidan hur stor marginalen blir.

Redigera inlagd text

När du har lagt in en ny text för du muspekaren över texten och klickar på "Redigera" för att skriva in din egen text.

OBS! Klipp och klistra inte in en text från andra program. Du får med dig skräpkod som inte blir responsiv. Tvätta texten innan du lägger in den, t.ex. kan du klistra in den i anteckningar på datorn så blir den ren och därifrån kan du sedan kopiera den och klistra in den i texteditorn.

Relaterade hjälpavsnitt

Lägg till bild

Infoga bild från filarkivet i valfri position på CMS sida

När du lägger till en ny bild visas den först som en exempelbild. Denna exempelbild byter ut mot

Lägg till film

Presentera film på sida.

Avsnittet handlar om hur du lägger till film på en sida. Vi har tyvärr inte någon filmspelare til

Lägg till karta

Lägg till kod från t.ex Google maps på valfri sida

Vill du kanske visa upp din arbetsplats med hjälp av en karta? Då hämtar du koden från t.ex Googl

Lägg till knapp

En knapp kan länkas till valfri sida, externt eller till dokument

Knappen kan du sedan länka till andra sidor eller kanske dokument. Utseendet på knappen hämtas fr

Lägg till kod

​Infoga kod på sida från t.ex. iframes, Youtube eller liknande

Avsnittet handlar om hur du lägger till kod på en sida. Vill du kanske visa upp din arbetsplats m

Lägg till layout-tabell

​Lägg till layout-tabell på sidan.

En layout-tabell är ett objekt som kan läggas till på din sida. Denna är användbar när du vill ti

Design text

Bakgrundsfärg/bild, indrag, marginaler, ramar och skugga

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Dölja eller visa text i olika skärmstorlekar

Beskrivning av responsiva inställningar för bilder gällande visning i olika storlekar på skärmar

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Flytta text (dra och släpp)

Har texten hamnat fel? Dra och släpp den till rätt position

Avsnittet handlar om hur du flyttar en text på en sida från en position till en annan. Det enklas

HTML

​Arbeta med text som HTML.

Avsnittet handlar om hur du lägger till HTML kod i texteditorn på en sida. Du kan t.ex. infoga en

Radera text

Beskrivning av hur du gör för att radera en text på en sida

Avsnittet handlar om hur du raderar en text som är inlagd på en sida. Om du råkar radera fel text

Redigera text

Vill du ändra text på en sida? Det gör du enkelt i texteditorn

Genom att redigera texten så kan du lägga till mer text, ta bort en del av texten, lägga till ell

Rättighet text

Ange behörighet för text på sidan.

Kanske har du lite extra viktiga kunder som du vill uppmärksamma på en viss typ av information? H

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart