HEM / E-HANDEL / Import och export / Exportera produkter

Exportera produkter

Skapa en CSV fil med valfri produktinformation

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en CSV-fil där din data lagras. Välj själv vilken data du vill exportera och från vilka kategorier. Det går att exporter i princip all produktdata och från alla kategorier. 

Gör produktexport

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Export" i menyn som fälls ut

Klicka på "Ny produkttexport" i menyn till vänster

» Inställlningar för export

Namn

Namnge själva exporten. CSV filen som skapas får detta namn

Exportera fil till mapp

Du kan välja att lägga filen i en mapp i filarkivet. Väljer du ingen mapp hamnar den utanför mappstrukturen

Språk

Om du har flera aktiva språk så väljer du från vilket språk du vill exportera informationen

Valuta

Har du flera olika valutor aktiverade? Välj den valuta du vill exportera

Produktdata

Om du använder dig av datamallar (filtrering) så väljer du den produktdatamall du exportera information från

Data att exportera

Sätt kryss framför den data du vill få med i exportfilen

Exportera för externa format

Ska exporten gälla för Google-shopping eller Facebook? Gör ditt val i dropplistan

Lägg till rubriker

Kryssar du i denna ruta får du med rubrikerna för datan som du exporterar i filen

Döp om / sortera rubriker

Om du kryssar i denna ruta så får du upp ett formulär där du kan döpa / sortera om alla rubriker innan du sparar exporten

Ta bort radbrytningar från textfält

Kryssa i denna ruta om du vill ta bort radbrytningar som t.ex. finns i produktbeskrivningar

Kolumnseparerare

Välj i dropplistan vilken kolumnseparerare du vill ha när du skapar CSV filen. (Vid import av filen ska samma kolumnseparerare väljas)

Data-separerare

I dropplistan väljer du data-separerare för filen. (Vid import av filen ska samma data-separerare väljas)

Exportera på / av-värden som

På / av-värden visar om viss information finns eller inte finns för produkten. Väljer du 1 / 0 innebär det att de produkter som är inaktiva får värde 0 i filen och de som är aktiva får värde 1.

Prisformat

Här väljer du vilket prisformat du vill ha i CSV filen

Kategori

Välj att exportera från vissa kategorier. Om du ska exportera alla produkter så gör du inget val

Aktiv

Välj om exporten ska innehålla aktiva produkter eller endast inaktiva produkter. Om du vill få med alla produkter så gör du inget val

Sökbar

Välj om du vill få med produkter som är sökbara, eller produkter som ej är sökbara. Om du vill få med alla produkter så gör du inget val

Utgången

Välj om du vill exportera utgångna produkter eller produkter som ej är utgångna. Om du vill få med alla produkter så gör du inget val

Markerad för export

Välj om du endast vill exportera produkter som du på produktnivå har angivit ska gå att exportera. Om du vill få med alla produkter så gör du inget val

Behörighet

Välj om du vill exportera endast de produkter som tillhör någon behörighetsgrupp eller endast de produkter som inte tillhör någon behörighetsgrupp. Vill du få med alla produkter så gör du inget val

Spara

Du ser nu totalt antal produkter att exportera samt filnamnet

Klicka på "Export"

» Hämta CSV fil

Din CSV fil nu att hämta i filarkivet. Antingen i en mapp eller utanför mappstrukturen, beroende på hur du valde att spara filen. Leta upp din fil. Klicka sedan på "Inställningar / uppgifter" för filen. Därefter klickar du på "Ladda ner fil"

Du kan även ladda ner filen direkt från exporten. E-handel-> Export-> Här ser du namnen på alla exporter som är gjorda. Klicka på filnamnet för att ladda ned CSV filen.

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en CSV-fil där din data lagras.

Vilken kolumnseparerare och data-separerare ska väljas?
Detta beror helt på vilket program du använder för att öppna filen. Om du sparar filen och du inte kan utläsa informationen i ditt excelprogram så kan du öppna exporten och ändra kolumnseparerare och/eller data-separerare och spara om filen. Du behöver inte ändra övriga inställningar. En ny, uppdaterad fil sparas då.

Vad händer om du väljer Ignorera i dropplisten?
Då får du med alla produkter oavsett produktens status. Vill du bara få med vissa produkter så gör du aktiva val i dropplistorna

Göra om export
Du kan spara en ny csv fil med samma inställningar genom att gå till Export och klicka på Inställningar/uppgifter för en viss fil och därefter på Spara och sedan på Export.

URL till filen (sökväg)
Du hittar sökvägen till filen genom att gå till filarkivet och klicka på Inställningar/uppgifter för filen. Den står efter texten: "Filens plats" Tänk på att din hemsidas domännamn även måste ingå i sökvägen

Markera produkt som exportprodukt
Leta upp din produkt och klicka din in på produktens inställningar/uppgifter
Klicka på "Import/Export" i menyn till vänster
Kryssa i rutan "Inkludera i export"

Relaterade hjälpavsnitt

Hitta ID till importfil

​Hitta ID:n för import.

För att kunna importera viss information så behöver man skriva in dess ID i importfilen. T.ex krä

Produktimport

Import av produktinformation

Avsnittet handlar om hur du importerar produktinformation med en CSV-fil. Det mesta går att impor

Variationsimport

​Import av variationer

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina hu

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart