HEM / E-HANDEL / Datamallar (filtrering & urval) / Skapa datamallar/urval för filtrering

Skapa datamallar/urval för filtrering

Här beskriver vi hur du skapar datamallar/urval för filtrering.

Datamallar gör det även möjligt för dina kunder att göra en filtrerad sökning med urval. Då lägger du till en panel för urval på valfria sidor i och kombination med panelen produktlista kan dina kunder filtrera bland dina produkter för att på ett smidigt sätt snabbare hitta till rätt produkt.

Skapa ny datamall

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Inställningar" i menyn som fälls ut

Klicka på "Data-mallar" i menyn till vänster

Klicka på "Ny mall" för att skapa nytt eller på namnet på ett befintligt för att editera.

» Datatabell 

Nu ska du skapa själva tabellen som sedan ska innehålla olika egenskapar. Klicka på namnet på datamallen du nyss skapade och klicka sedan på "Ny tabell".

Tabellnamn

Namnge tabellen. (I detta exempel kommer vi skapa en datamall för T-shirts och olika färger.

Sortering

Sortering avgör i vilken ordning de olika tabellerna ska visas i datamallen. Den tabell med lägst siffra visas först. Sätt gärna sortering med 10-hopp så att du har lite spelrum i fall någon ny tabell skapas i efterhand och behöver få plats mellan två andra tabeller. T.ex den tabell som ska visas först får siffran 10, nästa siffran 20, nästa siffran 30 osv...

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på "Översättningar" i menyn till vänster och anger namn för tabellen på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle.

Spara

Fältnamn När du skapat datatabellen så ska du skapa fältnamn Klicka på namnet på tabellen du nyss skapade och klicka på "Nytt fält".

Fältnamn

Här skriver du t.ex Färg (i detta exempel skapar vi en datamall för T-shirts som ska kunna filtreras för olika färger).

Standardvärde

Ett standardvärde innebär att du tillsammans med "panelen Urval" kan låta besökaren manuellt skriva in ett sökord för att hitta produkten. Standardvärdet visas ej på produktsidan. Om fältnamnet är Färg kan standardvärdet vara t.ex Röd.

Använd i sökningar

Kryssa i denna ruta ifall du vill visa detta fältnamn i "panelen Urval"

Visa inte på produktsida

Vissa fält kanske du enbart vill ska vara sökbara med "panelen Urval". Om du inte vill att det ska synas på produktsidan så kryssar du i denna ruta.

Fördefinerad

Kryssa i rutan om du tänker använda dig av förgjorda val i panelen Urval. Dvs om kunden ska göra en filtrering i panelen Urval skriver de inte in något eget sökord utan de kan välja genom att markera något av de värden som du har skapat. De värden som visas skapar du i nästa steg.

Typ

Välj vilken typ av datamall du vill använda. Väljer du nummer så anger du även Minsta och Högsta värde för filtrering. Dvs om besökarna ska kunna filtrera bland produkter genom att dra i ett reglage med olika priser.

Minsta värde

Om du ska använda dig av "Panel Urval" och vill låta dina besökare filtrera med pris så fyller du i det minsta värdet som filtreringen ska innehålla.

Högsta värde

Fyll i det högsta värde som filtreringen ska innehålla.

Sortering

Om du skapar flera fältnamn så anger du här i vilken ordning de ska visas genom att ange siffror i stigande ordning, ex: 10, 20, 30 osv. Den med lägst siffra visas överst.

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på Översättningar i menyn till vänster och anger fältnamn på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle.

Spara

Värde för fältnamn Nu ska du ange värden för fältnamnet. Klicka på fältnamnet du nyss skapade och sedan på "Nytt värde".

Fältvärdenamn

Ange ett värde. Om fältnamnet är Färg som i detta exempel så kan värdet vara Röd.

Sortering

Om du skapar flera värden så anger du här i vilken ordning de visas genom att ange siffror i stigande ordning, ex 10, 20, 30 osv. Den med lägst siffra visas överst.

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på "Översättningar" i menyn till vänster och anger värdet på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle.

Spara

Du kan fortsätta att skapa fler värden. När du är klar är det dags att välja in datamallen på de produkter som matchar. Gå till hjälpsida.

Erbjuder du produkter som kräver tekniska specifikationer eller liknande, kan datamallar vara en bra funktion för dig. Du kan skapa grundmallar med specifikationer till din produkt. Välj in mallen till din produkt och ange exakta värden för aktuell produkt.

Resultatet visas under produkten på produktsidan. Ett pedagogiskt, enkelt och snabbt sätt att delge kunden mer information.

Du kan även använda informationen på ett sätt som gör att dina kunder kan göra en filtrerad sökning bland dina produkter, ett så kallat urval.

Du börjar med att skapa en datamall som får ett samlingsnamn, detta namn syns ej publikt utan blir internt. Skapa sedan olika tabeller som därefter får olika fältnamn. För varje produkt kan du själv sedan ange värde för varje fältnamn.

Datamall
Skapa först datamallen. Den ska sedan innehåll datatabell, fältnamn och värden. Du kan använda samma datamall till flera olika produkter. Exempelnamn på en datamall kan vara Kläder.

Datatabell Nästa steg är att skapa datatabell. Tabellen ska sedan innehåll fältnamn och värden. Exempelnamn på en datatabell kan vara T-shirt.

Fältnamn
Därefter skapar du olika fältnamn. Du kan skapa obegränsat med fältnamn. Exempelnamn på ett fältnamn kan vara: Färg, Storlek, Kortärmad, Långärmad osv. Om du vill att dina besökare ska kunna filtrera sin sökning i panel Urval så kryssar du i rutan Fördefinerade val. De värdena skapar du i nästa steg.

Värde
Dags att skapa värden. Varje fältnamn kan få ett eget värde. Dessa visas på produktsidan. Du kan skapa obegränsat med värden för varje fältnamn. Tänk på att om du har skrivit in Standardvärde på fältnamnet så visas ej detta på produktsidan. Det är endast till för att låta dina besökare hitta en viss produkt genom att manuellt skriva in sökord i panel Urval.

Koppla produkt till datamall
När du är klar med skapandet av datamallar, tabell, fältnamn och värden är det dags att koppla ihop produkter med datamallar. Detta kan du göra manuellt, men det går också att importera detta.

Urval
Om du vill låta dina besökare göra filtrering/urval bland de produkter som du har skapat datamallar för så behöver du lägga in panel Urval på valfri sida. Du kan lägga in panelen på olika sidor. Det är dock viktigt att ha en panel på sidan som tillåter visning av sökresultatet. Det är då panel Produktlista standard du ska lägga in. Du kan välja att visa produkter från alla kategorier (inga produkter visas om man inte gör en sökning) eller från en specifik kategori (dessa produkter syns från start) Tänk dock på att de produkter som ingår i datamallen måste finns med i den kategori som du lägger in på sidan.

Relaterade hjälpavsnitt

Välj in datamall på produkt

Beskrivning av hur du väljer in datamall på produkter.

Informationen i datamallar presenteras på produktsidan men gör det även möjligt för dina kunder a

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart