HEM / CMS / Sidor / Sidmappar

Sidmappar

Skapa sidmappar för intern struktur och placera sidor i mapparna

För att underlätta den interna hanteringen av dina sidor kan du kategorisera dem genom att skapa ett mappsystem. Mappsystemet är internt och påverkar inte din sida publikt. Om du inte har skapat några mappar att placera sidorna i hamnar de utanför mappar i en lista i sidarkivet. Du kan när som helst flytta en sida in och ur olika mappar.

Börja här

Klicka på fliken "Sidor".
Klicka på "Ny mapp".

Nu ska du ange vad det är för sorts mapp samt var den ska placeras i strukturen.

Mapp information

Mappnamn

Ge mappen ett namn. Namnet är endast internt.

Placering / struktur

Ska mappen vara en huvudmapp behöver du inte göra något val. Om det ska vara en undermapp väljer du i dropplistan vilken befintlig mapp den ska placeras under. (Mapparna hamnar i bokstavsordning)

Typ av mapp

Markera vilken sorts mapp du skapar. Om du inte gör något aktivt val blir det en vanlig sidmapp
Om det är en mapp där du vill placera pop-uper så markerar du "Mapp för smarta sidor".

Spara

Innan du sparar mappen så kan du tilldela rättigheter för mappen. Om du vill att sidorna som placeras i en mapp endast ska vara tillgängliga för vissa användare så tilldelar du rättigheter till mappen. Sidorna som ligger i mappen kommer att få samma rättigheter som mappen.

Klicka på "Rättigheter" i menyn till vänster för mappen och välj sedan i dropplistan vilken/vilka grupper som ska ha rättighet till sidorna som placeras i mappen.

Du kan flytta dina befintliga sidor inom mappar utan att det påverkar sidans struktur. Det går även att ändra mappens namn efter den skapats. Klicka på "Inställningar / uppgifter" till höger om mappens namn för att byta namn och flytta den inom mappstrukturen.

Om du raderar en mapp så raderas ej sidorna som ligger i mappen. De sidorna hamnar i roten, dvs utanför mappsystemet i sidarkivet (klicka på fliken "Sidor" för att komma till sidarkivet).

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Sidmallar

Skapa eller markera sidor som sidmall för att underlätta arbetet när du skapar nya sidor

För att förenkla arbetet med att skapa nya sidor kan du skapa sidmallar. Om du skapar en ny sida

Radera sidor

​Radera en eller flera sidor. Var noga med att radera rätt sida

Var noga med att radera rätt sida. Det går inte att ångra utan att ta fram sidan via en back-up v

Bakgrundsinnehåll (stilar)

Anpassa bakgrundsinnehåll på en sida. T.ex toppbild

Du kan med hjälp av stilar ha olika toppbilder som visas för olika storlekar på skärmar. Det är i

Globalt innehåll

Innehåll på den globala sidan visas på alla sidor. Hitta sidan för att editera den

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du hittar den. Den Globala sidan innebär at

Hitta sidinställningar

En nödvändighet för att redigera sidans inställningar

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Kopiera sidor

Skapa kopior på sidor. Det går att kopiera en eller flera sidor samtidigt

Du kan batch-kopiera flera sidor om de ligger i samma mapp eller om de ligger utanför mappstruktu

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmartQ!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

Copyright © 2021 PrimeQ SiteSmart AB  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen SitesmartQ