Webmail

Läs och hantera din e-post via webben.

Avsnittet handlar om hur du kommer åt din e-post via webmail.

Om du t.ex är på resande fot och ej har tillgång till din e-postklient så kan du hantera din e-post via webmailen. Det går även bra att enbart använda webmailen om du inte vill installera en e-postklient på datorn.

Logga in på webmail

För åtkomst av e-post via webmail surfar du till domännamn.se/webmail Byt ut domännamn.se mot din hemsidas/e-handels domännamn. T.ex sitesmart.se/webmail.

Logga in med e-postadress och lösenord som angavs vid uppsättning av e-postkontot.

» Default webmail 

Välj sedan vilken sorts webmail du vill använda genom att klicka på ett alternativ på sidan du kommer till när du loggat in. Det finns 3 olika och tjänsterna är desamma det är bara gränssnittet som är skiljer sig. Om du klickar på Set as Default på något av alternativen så behöver du ej göra detta val vid nästa inloggning.

Om du har en e-postlåda så kommer all din e-post att hamna i den oavsett om du har en e-postklient eller ej. Du kan komma åt webmailen från vilken dator som helst. Tänk på att rensa och radera e-post i webmailen för att hålla diskutrymmet nere.

När du öppnar din e-postklient hämtas mailen från din webmail och tankas ned lokalt till din e-postklient. Om du har inställning för POP3 så försvinner mailen från webmailen enligt de inställningar du har gjort i klienten. Om du hämtar e-post via IMAP så lämnas en kopia kvar i webmailen och du måste själv manuellt logga in på webmailen för att radera.

https / Säker anslutning
Om du inte har aktiverat https (SSL) på din domän så kan du komma att behöva bekräfta ett säkerhetsundantag när du ska logga in på din webmail. Kontakta gärna oss för att ta reda på hur du skaffar https.

Relaterade hjälpavsnitt

E-postklient

Hantera inställningar för din e-postklient

Avsnittet handlar om inställningar i e-postklient när du har din e-post hos oss (serverhall hos G

Skapa e-postkonto

Hantera och sätt upp e-postkonton.

Avsnittet handlar om hur du sätter upp e-postkonton eller hanterar befintliga.Det fin

Utöka diskkvot webmail

Utöka utrymmet för din webmail

Avsnittet handlar om hur du utökar diskkvoten ifall utrymmet för din webmail är full.Det f

Vidarebefordringar

Vidarebefordra e-post till en annan e-postadress.

Avsnittet handlar om hur du vidarebefordrar en e-postadress till en annan e-postadress.

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart