HEM / E-HANDEL / Order / Hantera order

Hantera order

Hantera order i orderarkivet

För respektive order kan du ange status och skriva interna kommentarer. Du kan även skicka orderbekräftelse på nytt till kund. Det finns även en orderlogg där du kan se händelser för ordern. T.ex kan du se om bekräftelse skickats iväg till slutkund och även till eventuell leverantör för droppshipping.

Orderlista

Klicka på "Order" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Du kommer nu till översiktssidan för order. För att se orderinformation för en specifik order klickar du på ikonen "Inställningar / uppgifter" till höger eller på ordernumret.

» Information om order samt kundnamn och adress 

Här ser du information om ordern så som ordernummer, datum då ordern skapades, datum om ordern blivit ändrad samt vilken administratör som ändrat ordern. Du ser även kundens namn och adress

»  Leveransadress och övriga kunduppgifter 

Här visas kundens personnummer, e-post, telefon samt leveransadress. Om leveransadress är samma som kunden adress visas inget här

»  Meddelande från kund och mer information 

Om kund fyllt i något meddelande på kassasidan vid lagd order så visas det under "Meddelande från kund". För att se meddelandet klickar du på den blå ikonen. Är ikonen grå finns inget meddelande.

Klicka på den blå ikonen där det står "Mer information" för att se Intern ID, ordervaluta, kurs samt kundens IP adress och kundens ID.

»  Information om beställda artiklar samt status 

Här visas information kring de artiklar som kund beställt.  Status, artikelnummer, produktnamn, lagerplats, vikt, volym, antal pris både exkl och inkl moms per produkt samt även totala summan inkl kostnad för frakt och valt betalsätt

För att "ändra status" per produkt klickar du på ikonen längst ut till vänster för varje produkt. Ett popup fönster öppnas och du klickar på den status som är aktuell för produkten, t.ex Skickad, Restnoterad, avbruten, reklamation, krediterad bl a Den status du anger per produkt kan kunden se om det finns t.ex "Mina sidor" där de kan logga in. Det går även bra att ange en övergripande status för hela ordern. Det gör du där det står "Orderstatus". Väljer du att ange en intern status så blir den synlig i orderlistan.

Du kan även flytta ordern till en annan mapp genom att klicka på mappikonen 

"Ändra order" kan du endast göra om du har offertfunktionen.

»  Meddelande 

Här kan du skicka ett e-postmeddelande till kund eller annan person. I rutan för meddelande kan du skriva ett meddelande och klickar därefter på e-postikonen. En popruta öppnas och du kan nu välja att skicka till kund (kundens e-postadress är förifylld) eller så kan du välja att skicka till annan e-post (då får du själv skriva in adressen)

Du kan självklart använda dig av HTML för att skriva meddelandet.

Du kan bifoga en fil. Då klickar du på fil-ikonen och du kommer till filarkivet och letar upp den fil du vill bifoga.

Du kan även välja att skicka ett redan skapat meddelande.

Då klickar du på ikonen längst ut till vänster och du kommer till ordermeddelande-mallar och klickar på blå pil (select) för det meddelande som passar.

»  Skriv ut, skicka order på nytt samt skicka info till externa system

Klicka på denna ikon (kugghjulet) och ett popup fönster öppnas. Du kan nu skriva ut order, skicka orderbekräftelse till kund samt så finns det möjlighet att skicka information till externa system som är kopplade till din e-handel, så som betallösning, fraktbolag eller affärssystem. Du kan även skriva ut följesedel samt plocklista.

Det går även att skicka feedback till kund men den funktionen måste aktiveras av oss.

Meddelande från kund
Om kund har lämnat ett meddelande på kassasidan när de lägger en order så kommer det meddelandet att synas här. Du behöver klicka på ikonen till höger om texten Meddelande från kund för att kunna se meddelandet. När du befinner dig på sidan som visar alla order så kommer kundens meddelande att visas som en liten.

Mer information
Här klickar du för att se mer detaljerad information om order så som det interna ID numret, eventuellt vilken valuta som användes vid köp och kurs. Du ser även kundens IP adress och kundens ID.

Status per produkt och orderstatus
Den status du anger per produkt och/eller för hela ordern kan kunden se om det finns t.ex Mina sidor där de kan logga in. Denna status är naturligtvis även bra att använda för eget kom ihåg även om det inte finns någon Logga in / Mina sidor möjlighet på din hemsida.

Intern status
Den interna statusen syns i själva orderlistan där du överblickar alla order som kommit in.

Mapp
Här kan du klicka för att flytta order till en annan mapp. Om ordern ligger i en mapp så ser du mappens namn. Står det Root så betyder det att ordern inte är placerad i någon mapp utan ligger osorterad i listan.

Ändra order
Klicka här för att ta bort eller lägga till produkter. Du kan ändra antal och lägga in en rabatt och även ändra fraktsätt. OBS! Du kan endast ändra en order om du har tillvalet Offert. Kontakta oss om du vill veta mer.

Meddelande
Här kan du skriva in ett meddelande och skicka direkt till kund. Du kan skapa färdiga meddelandemallar att välja mellan och även bifoga en fil. Filen måste först laddas upp till filarkivet. Du kan skicka så många meddelanden du vill och även skicka dem till andra e-postadresser än kundens. I loggen kan du sedan se alla meddelande som har skickats.

Internkommentar
Denna ruta är till för interna kommentarer. Texten du skriver här syns enbart när du är inne på en specifik order. Om en internkommentar raderas så kommer den att finnas kvar i loggen för ordern.

Skriv ut order
Klicka på det lilla kugghjulet för att skriva ut specifik order.

Skicka order-feedback e-post till kund
Denna knapp ger dig möjlighet att skicka ett mail till kunden ett visst antal dagar efter de lagt en order hos dig. Klicka på kugghjulet för att kunna skicka e-post med feedback till kund. Du måste först ha gjort inställningar för en e-postmall innan detta fungerar, samt måste det aktiveras av SiteSmart.

Skickar order-& bekräftelse e-post på nytt
Genom att klicka på denna knapp så skickas order på nytt till kunden. Har du ändrat status på ordern så syns det ej på orderbekräftelsen du skickar. Klicka på kugghjulet för att öppna rutan där du kan skicka bekräftelsen på nytt.

Övriga funktioner
När du klickar på kugghjulet kan det vara så att du har fler funktioner än de som är beskrivna här och det beror på vad du har för externa kopplingar till din e-handel. Är du osäker på hur du ska använda funktionerna så kontaktar du oss.

Orderlogg
Här kan du följa de viktigaste händelserna för ordern. Du ser t.ex om orderbekräftelse gått iväg till slutkund och om order till affärssystemet har gått iväg.

Ordermeddelandemall
För att kunna skicka ett färdigskrivet meddelande till kund behöver du skapa ordermeddelandemall. Du kan skapa hur många du vill och även använda HTML när du skapar dem.

För muspekaren över "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant och klicka sedan på "E-postmallar" i menyn som öppnas. Här kan du skapa meddelandemallar och även editera befintliga.

Klicka på "Ny ordermeddelandemall" för att skapa ny. Namnet är endast internt och skriv sedan meddelandet i rutan där det står "Meddelande". Om du presenterar din sida på olika språk så kan du även göra en översättning genom att klicka på "Översättningar" i menyn till vänster. Glöm ej att spara.

För att editera en mall klickar du antingen på namnet på mallen eller på ikonen Inställningar / uppgifter till höger om respektive mall.

Relaterade hjälpavsnitt

Exportera order

Exportera alla order med viss orderstatus eller till och från ett speciellt datum.

Ja det går faktiskt att exportera alla order. Eller order från ett visst datum till ett annat. De

Internstatus order

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Kundstatus order

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Skicka meddelande till kund via order

Välj mellan en färdig mall eller fritext

Vill du skicka ett e-postmeddelande till en viss kund? Du kan göra det när du befinner dig på kun

Skicka orderbekräftelse på nytt

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Skriv ut följesedel

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Skriv ut plocklista

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart