HEM / E-HANDEL / Bokningsbar produkt / Skapa kalendermallar

Skapa kalendermallar

Sätt upp kalendermallar som sedan väljs in på produktnivå för att styra bokning av produkt

Funktionen "Bokningsbar produkt" gör det möjligt att koppla olika datum för köp till en produkt, exempelvis för bokning av tidsbestämda platser. Första steget är att skapa kalendermallar och därefter välja in en kalendermall per produkt. 

Här beskriver vi hur du skapar kalendermallar med olika bokningsbara datum. 

Det går att koppla produkter till en kalendermall vid import.

Skapa kalendermallar

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet.

Klicka på "Inställningar" i menyn som fälls ut.

Klicka därefter på "Kalendermallar" i menyn till vänster

Klicka på  "Ny kalendermall" för att skapa en ny (eller på namnet för en befintlig mall för att editera den).

» Inställningar kalendermall

Namn

Namnet är internt och kommer också att visas i en lista med övriga kalendermallar när kalendern ska väljas in på en produkt.

Beskrivning

Här kan du skriva en kort beskrivning för kalendern. Det är en intern beskrivning och visas i listan tillsammans med övriga kalender. Det du skriver här syns inte när du väljer in kalendern på en produkt.

Mapp

I denna dropp visas de mappar som är skapade för kalendermallarna. Om du inte väljer en mapp så hamnar kalendermallen utanför mappstrukturen. Du kan i efterhand placera in kalendern i en mapp. Det påverkar inte innehållet i kalendern eller produkterna kalendern är kopplade till.

Datum från

Klicka på ikonen till höger och välj ett från-datum. Det är detta datum som blir startdatumet för den bokningsbara produkten.

Datum till

Klicka på ikonen till höger och välj ett till-datum. Det är det datumet som blir stoppdatum för den bokningsbara produkten.

Repetitionstyp

I denna dropp väljer du vilken sorts repetition som gäller för kalendern.

Repetera ej
Det här valet fungerar på samma sätt som "Dagligen"

Dagligen
Datumen repeteras dagligen från det "från-datum" och fram till det "till-datum" som du angett 

Veckovis
Med detta val väljer du också specifika dagar i veckan som ska repeteras. Exempelvis lördag och söndag. Tabellen nedan visar de lördagar och söndagar som ingår i det datum-spann som du har valt

Månadsvis
Välj ifall repetitionen ska gälla för varje månad på samma dag, ex den 1:a. Har du valt in ett halvår i kalendern så kommer då det datum man kan boka vara den 1:a i varje månad under de här 6 månaderna. Det går också att välja första, var andra, tredje, fjärde eller femte av en viss veckodag

Saldo

Datumtabellen har ett fält för varje datum där det går att fylla i saldot. Saldot ska spegla hur många "platser" som finns och det räknas ner när produkten köps.

Saldo kan ställas in per kalender eller per produkt (när kalendern väljs in till en produkt)

Det finns också möjlighet att snabbt ange samma saldo för alla datum. Ange datum i den tomma rutan till höger om texten "DATUM". Klicka på den gröna knappen "Sätt" och alla datum får samma saldo. Du kan enkelt korrigera ett saldo på enskilda datum i tabellen

Spara. Nu är det dags att gå till produkten och välja in kalendern. 

Skapa en kalendermall där datumintervallet definieras.
Välj ett namn för kalendern, en beskrivning och eventuellt en mapp (kan vara bra att ha interna mappar om det skapas många kalendermallar) från-datum, till-datum samt vilken sorts repetition av datum du önskar att kalendern gör.

När du valt datum får du fram en tabell med de datum som mallen ska generera, samt ett val för vilken sorts repetition det ska vara. Väljer du inte någon repetition så blir det med automatik alla dagar

Datumtabellen har ett fält för varje datum där du kan fylla i ett saldo per datum. Det innebär att om du skriver in 10 så är det så många bokningsbara produkter det finns på respektive datum. Det räknas ned med automatik när produkten köps. Saldo kan ställas in per kalender eller per produkt. Vill du fylla i samma saldo för varje datum? Skriv in saldo i översta rutan för datum och klicka på "Sätt". Saldot du angett visas då på alla datum i repetitionen. Du kan ändra vissa datum manuellt om behov finns. Det går även att ange saldo när du befinner dig på en produkt och har valt in en kalendermall.

Importera kalendermall till produkter
Om du vill importera kalendermallar till produkter så ska du ha följande kolumner i importfilen:
Art.nr
Kalendermall

I kolumnen för "Art.nr" skriver du produktens artikelnummer.

I kolumnen "Kalendermall" anger du ett ID för kalendermall per produkt. För att hitta ID så för muspekaren över kalendermallen och dess ID syns i webbläsaren i nedre vänstra hörnet. Om du inte ser det så kan du klicka på namnet för kalendermallen så ser du dess ID i webbläsarens fönster. Ett ID är alltid en siffra.

Relaterade hjälpavsnitt

Välj in kalendermall på produkt

Skapa en bokningsbar produkt genom att välja in befintlig kalendermall till en produkt

Funktionen "Bokningsbar produkt" gör det möjligt att koppla olika datum för köp till en produk

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart