HEM / E-HANDEL / Variationer och produktgruppering / Skapa variationstyper

Skapa variationstyper

Sätt upp variationstyper med olika data för att kunna välja in varianter på en huvudprodukt

Avsnittet handlar om hur du skapar variationstyper med olika variationsdata som sedan väljs in på produkter.  De olika variationerna av produkten visas i en dropplista på produktsidan. Du behöver skapa variationstyperna innan du kan lägga in variationer på produkter. 

Skapa ny variationstyp med variationsdata

För muspekaren över "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet.

Klicka på "Inställningar" i menyn som fälls ut.

Klicka på "Variationer" i menyn till vänster.

» Variationstyp

Klicka på "Ny variationstyp" i menyn till vänster (I detta exempel skapar vi variationer för färg).

Namn

För att följa det exempel vi arbetar med här så bör namnet vara "Färg" (Detta är ett internt namn).

Namn (publik)

Här skriver du det namn som visas i dropplistan för variationsvalet på produktsidan. Ex "Välj färg" eller liknande.

Sortering

Om du har flera olika variationstyper så anger du här i vilken ordning de ska visas genom att ange siffror i stigande ordning, ex: 10, 20, 30 osv. Den med lägst siffra hamnar överst i listan.

Visa färg / etikett på produktlistor

Vill du att de färger/variationer som finns för produkten ska visas som en liten etikett under bilden i produktlistor så kryssar du i denna ruta. Du väljer färg eller bild i nästa steg.

Visa färg / etikett på produktsidor

Vill du att de färger/variationer som finns för produkten ska visas som en liten etikett under bilden på produktsidan så kryssar du i denna ruta. Istället för att välja en variation i en dropplist så kan kunden klicka på en av färgerna/bilderna. Du väljer färg eller bild i nästa steg.

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på "Översättningar" i menyn till vänster och anger namn på övriga språk.

Spara

» Variationsdata

Nu är det dags att ange variationsdata. Dvs de olika färgerna som kan tänkas finnas.

Börja med att klicka på namnet på variationstypen som du nyss skapade. I detta fall "Färg" och klicka sedan på "Ny variationsdata" i menyn till vänster.

Data/namn

Här anges själva datan för variationerna. Då vi i detta exempel arbetar med färger så är ett förslag att skriva "Röd".

Sortering

Då det ska skapas fler färger så anger du sortering med siffror i stigande ordning för att bestämma i vilken ordning färgerna visas på produktsidan. Den färg med lägst siffra visas först.

Art.nr Prefix

Detta är en inställning som gäller om du använder dig av dynamiska variationsprodukter. Om du skriver in ett prefix så kommer artikelnr för denna dynamiska variationsprodukt att skapas utifrån huvudproduktens artikelnummer samt detta prefix. Om huvudprodukten har artikelnr 5 och du skriver in röd som prefix så blir artikelnr för den dynamiska variationsprodukten rod-5. 

Art.nr Suffix

Detta är en inställning som gäller om du använder dig av dynamiska variationsprodukter. Om du skriver in ett suffix så kommer artikelnr för denna dynamiska variationsprodukt att skapas utifrån huvudproduktens artikelnummer samt detta suffix. Om huvudprodukten har artikelnr 5 och du skriver in röd som suffix så blir artikelnr för den dynamiska variationsprodukten 5-rod.

Prisjustering

Detta är enbart en inställning som gäller om du använder dig av dynamiska variationsprodukter. Om du inte skriver in någon prisjustering får den dynamiska variationsprodukten samma pris som huvudprodukten. Men om det är en prisskillnad mellan huvudprodukten och den dynamiska produkten så behöver du ange detta. Om huvudprodukten kostar 24 kr ex moms och den dynamiska variationsprodukten kostar 32 kr ex moms så är det en mellanskillnad på 8 kr ex moms. Då skriver du +8 på denna rad. Priset här räknas alltid ex moms.

Färg

Om du har kryssat i rutan att visa variationer som färg/etiketter så kan du här välja en passande färg för variationsdatan.

Välj etikett

Om du har kryssat i rutan att visa variationer som färg/etiketter och det inte finns någon passande färg i färgrutan ovan så kan du istället välja en bild från filarkivet (om bilden inte redan finns där så laddar du upp bilden) Klicka på "Välj etikett" för att komma till filarkivet för att välja bild.

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på "Översättningar" i menyn till vänster och gör översättningar för övriga språk. 

Spara

Nu kan du fortsätta att skapa fler variationsdata, t.ex Grön, Blå osv. När du är klar med det så går du till din huvudprodukt och väljer in variationstyp samt produkter till variationsdatan. 

Om du t.ex. säljer kläder och du har en tröja, som finns i färgerna grön, rödgul, röd mfl så skapar du en variationstyp för Färg och därefter olika variationsdata som då är de färger tröjan finns i. Om tröjan även finns i olika storlekar så kan du skapa en variationstyp för storlek och variationsdatan blir då de olika storlekarna, t.ex XS, S, M osv.

För att sedan presentera de olika variationerna du skapat behöver du ha en huvudprodukt. Du väljer in en variationstyp på en huvudprodukt och därefter kombinerar du ihop rätt produkt till rätt variation. På produktsidan kan dina kunder sedan välja den färg och storlek de önskar i en dropplistor.

EXEMPEL VARIATION
Vi beskriver här hur man skapar variationer för en produkt som finns i olika färger.

Steg 1
Skapa först namnet på variationstypen, t.ex Färg. Detta namn kommer synas på produktsidan ovanför dropplistan med de olika variationsvalen.

Steg 2
Skapa sedan variationsdata, t.ex Röd, Grön, Gul osv. Dvs de val som ska synas i dropplistan.

Steg 3
Gå till huvudprodukt och välj vilka variationstyper som ska visas på produktsidan för denna huvudprodukt. Du kan välja flera st. Det skapas då kombinationer utifrån alla variationsdata som finns för variationstyperna.

Steg 4
Antingen väljer du produkter som redan finns i din e-handel till varje kombination av variationer. Eller så skapar du dynamiska produkter. Dessa produkter kommer ej att gå att administrera på samma sätt som dina övriga produkter. Det finns dock en importfunktion för variationer som du kan använda för både dynamiska och vanliga variationsprodukter.

Huvudprodukt
Den produkt som visar olika variationer är en huvudprodukt. Denna huvudprodukt går ej att lägga i varukorgen. Kunden måste göra ett val i dropplistan för variationer för att kunna lägga en produkt i varukorgen. Om huvudprodukten ska gå att köpa så lägger du in den som variation till sig själv. Dvs den måste finnas med i dropplistan för variationer på produktsidan.

Dynamiska produkter
Du kan skapa produkter när du lägger in variationer på en huvudprodukt. Dessa produkter får då egna artikelnummer utifrån dina inställningar för variationsdata. Dessa dynamiska produkter finns ej att hitta i admin tillsammans med dina vanliga produkter.

Produkten behöver således inte skapas i administrationen för e-handel men måste givetvis finnas i ditt sortiment/lager.

Kombinera riktiga produkter med dynamiska
Du kan kombinera dynamiska och riktiga produkter för de olika kombinationerna för dina variationer. Om du t.ex skapat dynamiska produkter så kan du ändra detta till en "riktig" produkt genom att klicka på "Välj produkt" längst ut till höger och hämta en produkt från din e-handel.

Relaterade hjälpavsnitt

Extra relaterade produkter

Skapa extra relaterade produkter.

Förutom att skapa relaterade produkter har du möjlighet att skapa extra relaterade produkter. De

Relaterade produkter

​Här lär du dig att lägga in relaterade produkter för en viss produkt.

De relaterade produkterna du valt visas på produktsidan och du behöver ha en panelen produktlista

Skapa produktgruppering

Skriv in olika art.nr på en produkt för att visa upp i en dropp på produktsidan

Produktgruppering är ett enkelt sätt att skapa en grupp med produkter. Du skriver helt en

Visa ej produkt i produktlista

Välj om produkter som är tillhör en kategori inte ska visas i produktlistan. T.ex för variationer

Om du använder t.ex Variationer eller Produktgruppering men inte vill att variationsprodukterna s

Välj in variationer på produkt

Lägg till variationstyper och välj in produkter per variant. Visas på produktsidan i den dropplista

Om du har skapat variationstyper med variationsdata så är nästa steg att koppla ihop detta med pr

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart