HEM / SPRÅK / Kopiera sidor och översättning / Översätt innehåll / SEO sidor

Översätt innehåll / SEO sidor

​Vad du bör tänka på när du översätter sidor till ett annat språk

Avsnittet handlar om vad du bör tänka på när du översätter sidornas från t.ex. svenska till ett annat språk som du aktiverat och kopierat sidor till.

Du behöver göra översättning av innehåll samt ändra URL, sidtitel och eventuellt sidbeskrivning och nyckelord samt aktivera sidan då den blir inaktiverad för det språk den kopieras till. 

När detta är gjort så nästa steg att översätta navigering och koppla den till rätt sida.

Översätt sidinformation och innehåll

Klicka på "Språk" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på det språk du vill administrera

Du kommer nu till sidarkivet för det språk du har valt

Klicka på "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för sidan du vill översätta

» Vad ska ändras? 

Aktivera sidan 

Kryssa i rutan Aktiv / Sökbar under fliken Siduppgifter för att ta bort inaktiveringen

SEO inställningar 

Under fliken SEO inställningar ändrar du alla sökmotorord så som titel, URL och eventuellt dokumentbeskrivning samt nyckelord

Spara & gå till sidan 

Klicka här för att ta dig till sidan för att översätta texterna. Tänk på att om sidan innehåller interna länkar så behöver du göra om dessa så att de går till rätt sida. Se dock först till att ha ändrat URL-er på de sidor som du ska skapa interna länkar till först

Glöm ej att publicera sidan när du är klar

» Startsida 

Glöm ej bort att markera det nya språkets startsida som en startsida. Denna inställning följer ej med när du kopierar sidor

Gå till sidarkivet för det språk du håller på och översätter. Leta upp startsidan i sidarkivet. Klicka därefter på ikonen Inställningar / uppgifter och därefter på Övrigt / innehåll Klicka i rutan Startsida och spara

Nästa steg är att översätta navigering och koppla den till rätt sida. Om du inte har speglat standardspråkets navigering för det nya språket så går du till Navigering och skapar en ny navigering och kopplar den till rätt sida

När du har aktiverat ett nytt språk och kopierat sidor så är det tredje steget att översätta sidornas innehåll och SEO uppgifter samt aktivera sidorna

Mappar
När du aktiverar ett språk så kopieras även mappstrukturen i sidarkivet. När du sedan kopierar en sida så hamnar den med automatik i motsvarande mapp för det språk du kopierar sidan till.

Om du i ett senare skede skapar en ny mapp för ditt standardspråk så skapas mappen även för de övriga språken. Detta gäller dock inte för de nya sidor som du skapar. Dessa måste du manuellt kopiera till andra språk

Navigering
Om du skapar en ny navigering för ett språk så kommer den att dyka upp på dina övriga språk också, i samma position men avaktiverad och utan någon koppling till en sida. Du behöver då göra en översättning av navigeringens namn och koppla den till rätt sida. OBS, detta gäller endast om du inte valt att skapa egen navigering när du aktiverade språket.

Radering av mappar
Om du har en sidmapp som du skapat för ett språk och sedan raderar den i sidarkivet när du administrerar ett annat språk så kommer mappen att raderas för alla språk. Sidan raderas ej utan den hamnar osorterad utanför mappsystemet i sidarkivet

Radering av sidor
De sidor som du kopierar mellan de olika språken är oberoende av varandra. Om du raderar en sida för ett språk så finns de fortfarande kvar i sidarkivet för de andra språken.

Radering av navigering
Om du inte valt att skapa en unik navigering för dina språk utan har kopierat från ditt standardspråk och du raderar en navigering på ett språk så raderas den även från övriga språk. Om du valt att skapa unik navigering för dina språk så är de oberoende av varandra och andra språk påverkas inte av radering

Arbeta med olika språk i admin
För muspekaren över Språk i den svarta verktygslisten I dropplistan kan du se de olika språk du som har aktiverat för administration. Klicka på det språk som du vill administrera och du kommer till sidarkivet för det språket. Du kan nu börja arbeta med det valda språket.

Tänk på att om du administrerar ett språk på din sida, t.ex. engelska, och du vill öppna en ny flik i din webbläsare för att se dina sida publikt på t.ex. svenska så kommer din administration även att hoppa över till svenska och tvärtom. Ett tips är att ha 2 olika webbläsare öppna, t.ex. Chrome och Firefox. En för den publika sidan och en annan för den administrativa sidan.

Relaterade hjälpavsnitt

Dynamiska texter/fraser

Översätt dynamiska texter/fraser på sidan.

Avsnittet handlar om hur du översätter dynamiska texter på hemsidan / e-handeln.Dynamiska

Kopiera sidor till annat språk

Kopiera sidor för översättning till fler språk

Här beskriver vi hur du kopierar sidor till andra språk. Översättningen blir dock manuell. När du

Översättning navigering

Översätt namnet på navigeringen.

Om du har flera språk aktiva på din sida kan du välja att skapa en unik navigering för varje språ

Översättning produktinfo

Översätt produktinformation till andra språk som är aktiva på din e-handel

Här kan du göra översättningar till övriga språk för URL, produktnamn, kort och lång beskrivning,

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart