HEM / CMS / Texter / Flytta text (dra och släpp)

Flytta text (dra och släpp)

Har texten hamnat fel? Dra och släpp den till rätt position

Avsnittet handlar om hur du flyttar en text på en sida från en position till en annan. Det enklaste är att dra och släppa texten till rätt position. Har du många objekt på sidan kan det vara en bra idé att istället flytta texten till en annan position med hjälp av dropplistor. Du väljer först innehållsposition och sedan om texten ska placeras före eller efter något annat objekt eller om det ska placeras sist.

Flytta text från en position till en annan

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

» Dra och släpp texten till en ny position

För muspekaren över texten du vill flytta och sätt muspekaren på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet över texten.

Håll nere muspekaren och dra texten till önskad position och släpp muspekaren när du hittat rätt position. Positioner där du kan släppa texten markeras med grått och texten du flyttar markeras med blått.

» Använd dropplistor för att flytta texten

För muspekaren över texten du vill flytta och klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över texten.

Klicka på “Position” i menyn som fälls ut. 

Välj sedan position med hjälp av dropplistor.

Innehållsposition

I denna dropplista väljer du till vilken del av sidan du vill flytta texten.

Placera i tabell

Här väljer du om vill flytta texten till en kolumn i en layout-tabell.

Placera

Välj om texten ska placera före eller efter något annat objekt i samma innehållsposition.

Spara

Två olika sätt att flytta en text

Du kan flytta din text antingen genom att dra och släppa eller så flyttar du med hjälp av dropplistor. Om du har mycket text och många bildobjekt på sidan och du flyttar texten med hjälp av dropplistor kan det vara bra att i förväg ha gett dina bilder och texter och även layout tabeller ett namn. När du sedan ska välja position bland övriga objekt så blir det lättare att hitta rätt med namngivna objekt.

Namnge din text/bild/layout tabell genom att klicka på “Skiftnyckeln” för respektive objekt. Klicka sedan på “Inställningar”. Där kan du namnge ditt objekt och spara.

Om du inte har namngett dina objekt kommer filnamnet för bilden att visas i dropplistorna för position och för texten syns de första 50 tecknen. För en layout tabell som inte har något namn står det endast “Tabell”.

Relaterade hjälpavsnitt

Design text

Bakgrundsfärg/bild, indrag, marginaler, ramar och skugga

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

HTML

​Arbeta med text som HTML.

Avsnittet handlar om hur du lägger till HTML kod i texteditorn på en sida. Du kan t.ex. infoga en

Lägg till text

Lägg in text på sidan.

När du lägger till en ny text läggs den till som en exempel text. Den texten editerar du och skri

Radera text

Beskrivning av hur du gör för att radera en text på en sida

Avsnittet handlar om hur du raderar en text som är inlagd på en sida. Om du råkar radera fel text

Redigera text

Vill du ändra text på en sida? Det gör du enkelt i texteditorn

Genom att redigera texten så kan du lägga till mer text, ta bort en del av texten, lägga till ell

Rättighet text

Ange behörighet för text på sidan.

Kanske har du lite extra viktiga kunder som du vill uppmärksamma på en viss typ av information? H

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart