HEM / CMS / Layout-tabell / Flytta layout-tabell (dra och släpp)

Flytta layout-tabell (dra och släpp)

Flytta en layout-tabell från en position till en annan.

Det enklaste sättet att flytta en layout-tabell är att dra och släppa den till rätt position. Har du många objekt på sidan kan det vara en bra idé att istället flytta layout-tabellen till annan position med hjälp av droplistorna under “Positioner”. Du väljer först innehållsposition och därefter om layout-tabellen ska placeras före eller efter något annat objekt i denna position, eller om det ska placera sist.

Flytta layout-tabell

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

» Dra och släpp layout-tabellen till ny position

För muspekaren över tabellen du vill flytta.

Sätt muspekaren på Skiftnyckeln som visas till vänster om tabellen.

Håll nere muspekaren och dra tabellen till önskad position och släpp muspekaren när du hittat rätt.

Positioner där du kan släppa tabellen markeras med grått och tabellen du flyttar markeras med blått.

» Använd dropplistor för att flytta layout-tabellen

För muspekaren över tabellen du vill flytta.

Klicka på “Skiftnyckeln” som visas till vänster om tabellen.

Klicka på “Position” i droplistan.

Innehållsposition

Kryssa i rutan om du vill visa den mobila navigeringen i mobilen.

Placera i tabell

Det går att placera en tabell i en annan tabell men vi rekommenderar EJ detta. De responsiva inställningarna kommer ej att visas korrekt och om du raderar en tabell som ligger i en tabell så raderas även huvudtabellen.

Placera

Välj om tabellen ska placeras före eller efter något annat objekt i samma innehållsposition.

Spara 

Spara ändringarna.

Två olika sätt att flytta en tabell
Du kan flytta en tabell antingen genom att dra och släppa eller så flyttar du med hjälp av dropplistor.

Om du har mycket text och många bildobjekt på sidan och du flyttar tabellen med hjälp av dropplistor kan det vara bra att i förväg ha gett dina bilder och texter och även layouttabeller ett namn. När du sedan ska välja position bland övriga objekt så blir det lättare att hitta rätt med namngivna objekt.

Namnge din text/bild/layouttabell genom att klicka på “Skiftnyckeln” för respektive objekt. Klicka sedan på “Inställningar”. Där kan du namnge ditt objekt och spara.

Om du inte har namngett dina objekt kommer filnamnet för bilden att visas i dropplistorna för position och för texten syns de första 50 tecknen. För en layouttabell som inte har något namn står det endast Tabell.

Relaterade hjälpavsnitt

Design layout-tabell

Personifiera din e-handel med ny design på innehållet.

Det här avsnittet handlar om hur du designar en layout-tabell med indrag, ramar, skugga, fär

Lägg till layout-tabell

​Lägg till layout-tabell på sidan.

En layout-tabell är ett objekt som kan läggas till på din sida. Denna är användbar när du vill ti

Radera layout-tabell

​Radera layout-tabell på sidan

Om du skapat en layout-tabell som du inte längre vill ha kan du gå in under skiftnyckelikonen och

Rättighet layout-tabell

Begränsa behörighet att ta del av informationen på din e-handel.

Ibland finns det information som man vill att en viss användargrupp ska ta del utav men inte alla

Tidsstyr layout-tabell

Arbeta när du har tid och tidsstyr dina layout tabeller.

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tids

Ändra antal rader och kolumner

Anpassa inställningar för layout-tabeller.

När du skapat en layout-tabell kan du när som helst redigera och ändra antal kolumner, lägga till

Ändra kolumnbredder

​Anpassa kolumnbredden för layout-tabell.

När du har lagt in en layout-tabell har alla kolumner samma bredd. Du kan ändra bredden för en ko

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart