HEM / E-HANDEL / Import och export / Variationsimport

Variationsimport

​Import av variationer

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina huvudprodukter via en CSV-fil. Du behöver i förväg redan ha skapat din variationsmall samt skapat eller importerat dina huvudprodukter. Du behöver även ha valt in variationsmallen du tänkt använda på huvudprodukten.

Gör variationsimport

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Import" i menyn som fälls ut

Klicka på "Variationsimport" i menyn till vänster

Klicka på "Ny variationsimport" för att skapa nytt eller på namnet på ett befintligt för att editera.

» Inställningar och välj importfil 

Gör först några inställningar och välj fil att importera. Det är en fördel om du i förväg laddat upp filen till filarkivet.

Namn

Namnge själva importen. Namnet är endast internt och kommer synas i listan över de importer som blivit genomförda.

Hoppa över första raden i importfilen

Kryssa i rutan för att inte importera den översta raden i CSV filen, dvs den rad som innehåller  "rubriker" för de fält du importerar.

Kolumnseparerare

I dropplistan väljer du den kolumnseparerare som stämmer överens med hur du har sparat din CSV fil.

Importfil teckenkodning

I dropplistan väljer du den teckenkodning som stämmer överens med hur du har sparat din CSV fil.

Importera dynamiska variationsdata

Om du vill importera dynamiska variationer så kryssar du i denna ruta.

Rot-mapp till och från för dynamiska produkter

Detta är till för om du vill koppla bilder till produkterna. Om du har laddat upp bilder till en mapp som du vill koppla till dina produkter så väljer du den mappen. Tänk på att du måste skriva in bildens namn och filändelse i din importfil. T.ex bild.jpgHar du en huvudmapp med samtliga bilder som du vill sortera ned så väljer du den mappen som Från mapp och sedan väljder du den mappen som du vill att bilderna flyttas till som Till mapp. Ska inte bilderna flyttas utan ligga kvar i samma mapp så väjer du samma mapp som Från mapp och Till mapp.

Ta bort alla variationer som matchar artikelnumret (OBS, detta kan inte ångras!)

Om du vill ta bort alla variationer som matchar artikelnumret i importen så kryssar du i denna ruta. (OBS! Detta kan inte ångras!)

Välj fil

Välj importfil från filarkivet eller ladda upp en fil.

Spara

Matcha kolumn och importera 

Nu ska du i dropplistor matcha informationen från din CSV fil. Om det är fält du ej vill importera eller ej använda så gör du inget val i dropplistan.

När du är klar så klickar du på "Spara".

Du ser nu en sammanställning av din import. Klicka på "Import" för att starta importen.

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina huvudprodukter via en CSV-fil.

Du behöver i förväg redan ha skapat din variationsmall samt skapat eller importerat dina huvudprodukter. Du behöver även ha valt in variationsmallen du tänkt använda på huvudprodukten. Ska du använda riktiga produkter, dvs ej dynamiska, så ska även dessa redan finnas i systemet när du gör din variationsimport. Ska du använda dynamiska variationer så skriver du in vilka artikelnummer dessa ska få i din importfil.

Information i importfilen


Artikelnummer (Variation)
Här skriver du artikelnumret som variationen ska få i systemet. Finns artikelnumret redan så kopplas huvudprodukten ihop med den produkten. Finns det ingen produkt med det artikelnumret så skapas det en dynamisk variation.

Artikelnummer (huvudprodukt)
Här skriver du in artikelnumret på huvudprodukten, dvs den produkten som variationerna ska läggas till på. Observera att huvudprodukten måste redan finnas skapad i systemet.

Variationsdata (ID)
Här skriver du inte det ID numer som stämmer överens med den variationsdata du vill koppla ihop respektive produkt med. Du finner ID numren inne på din variationsmall. För mer information se avsnitt Hitta ID:n.

Prisjustering
Här skriver du in eventuella prisjusteringar. Ex "-10" innebär att variationen blir 10:- billigare, medans "10" innebär att produkter blir 10:- dyrare.

Lagersaldo
Här skriver du in variationernas lagersaldon.

Aktiv
I denna kolumn så skriver du antingen 0 eller 1. 0 = Inaktiv. 1 = Aktiv.

Sökbar
I denna kolumn så skriver du antingen 0 eller 1. 0 = Ej sökbar. 1 = Sökbar.

Huvudbild
I denna kolumn så skriver du huvudbildens filnamn. Ex bild.jpg

Huvudbild URL
I denna kolumn så skriver du in huvudbildens URL. Ex /static/files/8/bild.jpg.

Domän / prefix för bild URL:er
I denna kolumn så skriver du in domän / prefix för bild URL:en. Ex sitesmart.se

Bildmapp (ID)
I denna mapp så skriver du in bildmappens ID Har du redan valt mappar i föregående steg så behöver du inte skriva in mappens ID eller välja detta i din import.

Bilder


Du kan endast lägga till bilder på dina dynamiska variationer. Om du vill lägga till bilder på "riktiga" produkter så får du göra det via produktimporten eller genom att gå in på produkterna i administrationen.

Gäller det dynamiska produkter så får du välja mellan att antingen skriva in bildens namn i din importfil, eller så kan du skriva in bildernas URL samt skriva in domän/prefix för URL:en.

Vad händer om jag väljer Ignorera i dropplisten?


Om det är fält du ej vill importera eller ej använda så gör du inget val i dropplistan. Systemet ignorerar då att importera den eller de fälten.

Relaterade hjälpavsnitt

Hitta ID till importfil

​Hitta ID:n för import.

För att kunna importera viss information så behöver man skriva in dess ID i importfilen. T.ex krä

Exportera produkter

Skapa en CSV fil med valfri produktinformation

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en

Produktimport

Import av produktinformation

Avsnittet handlar om hur du importerar produktinformation med en CSV-fil. Det mesta går att impor

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart