HEM / E-HANDEL / Import och export

Import och export

En enkel väg för en uppdaterad webbshop

På varje produkt kan du göra vissa inställningar för import och export. Du behöver ha koll på hur csv filen ska se ut samt olika ID:n. Du kan exportera i princip all produktinformation samt kan du även göra en orderexport.

Hitta ID till importfil

​Hitta ID:n för import.

För att kunna importera viss information så behöver man skriva in dess ID i importfilen. T.ex krä

Exportera order

Exportera alla order med viss orderstatus eller till och från ett speciellt datum.

Ja det går faktiskt att exportera alla order. Eller order från ett visst datum till ett annat. De

Exportera produkter

Skapa en CSV fil med valfri produktinformation

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en

Produktimport

Import av produktinformation

Avsnittet handlar om hur du importerar produktinformation med en CSV-fil. Det mesta går att impor

Variationsimport

​Import av variationer

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina hu

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart