HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V1 / E-postgrupper

E-postgrupper

Skapa och ändra e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du skapar och ändrar e-postgrupper för utskick av nyhetsbrev. Det underlättar om du skapar grupperna innan du lägger in e-postadresser då varje adress måste tillhöra en grupp, eller flera grupper. Varje utskick görs till en e-postgrupp eller flera e-postgrupper.

Skapa / ändra e-postgrupp

För musen över "Tillval".

Klicka på Användare/e-post under Nyhetsbrev.

Klicka på Ny grupp för att skapa ny eller på Inställningar / uppgifter längst ut till höger för en grupp för att editera. Klickar du på namnet på en befintlig grupp så kan du se vilka e-postadresser som ligger i gruppen.

» Uppgifter 

Fyll i uppgifterna för e-postgruppen

Namn

Börja med att namnge gruppen. Om detta ska vara en grupp med möjlighet till publik registrering, dvs besökaren kan själv välja vilken e-postgrupp som är intressant när de anmäler sig till nyhetsbrev, så kommer detta namn att visas i en dropplist i själva panelen för anmälan

Beskrivning 

Beskrivningen är endast intern

Huvudgrupp 

Här bygger du en intern struktur för e-postgrupper. Oavsett om det är en huvudgrupp eller en undergrupp så påverkar det inte utskick av nyhetsbrev

Öppen/publik registrering 

Kryssa i rutan om du vill att dina besökare ska kunna anmäla sig själva till denna e-postgrupp. Du behöver även lägga in panel för nyhetsbrev-anmälan på din hemsida

Automatisk användarregistrering 

Denna funktion används för de som t.ex registrerar sig på din hemsida/e-handel på andra sätt än att anmäla sig till nyhetsbrev. Det kan t.ex vara om de handlar något i din shop eller om de registrerar sig som användare av andra anledningar

Frivillig användarregistrering 

De som anmäler sig till nyhetsbrev självmant hamnar i denna grupp om denna kryssruta är i kryssad

Glöm ej att spara!

Huvudgrupp / undergrupp
Du kan skapa så många e-postgrupper du önskar och kategorisera dem i huvudgrupper och undergrupper. Denna kategorisering är endast intern. Om du gör ett utskick till en huvudgrupp så innebär det inte att undergrupperna också får utskicket

Öppen / publik registrering
Med hjälp av panelen för anmälan till nyhetsbrev låter du dina besökare att självmant anmäla sig till nyhetsbrev från ditt företag. Du kan även ge dina besökare möjlighet att själva välja vilken grupp de skulle vilja tillhöra. De grupper som de ska kunna välja mellan ska vara markerade som Öppen / publik registrering och när du lägger in panelen för nyhetsbrevanmälan på sidan så kan du välja att visa grupperna. Det kommer då att visas i en dropplist och besökaren markerar den grupp de är intresserade av skickar in sin e-postadress och hamnar i gruppen de har valt

Automatisk användarregistrering
Om du kryssar i denna ruta blir alla som registrerar sig (användare/kunder) på hemsidan eller genomför ett köp, placerade med sin e-postadress i den grupp som är markerad som Automatisk användarregistrering

Tänk på att endast 1 grupp kan ha denna funktion

Registrering för nyhetsbrev på kassasidan
Du kan även låta dina kunder, när de genomför ett köp, själva välja om de vill ha nyhetsbrev från ditt företag. För muspekaren över E-handel och klicka på Publik visning och därefter på Kassa-inställningar. Kryssa i rutan Visa nyhetsbrevregistrering

Frivillig användarregistrering
Om du inte vill att dina besökare själva ska välja vilken grupp de vill få utskick från så kan du markera en grupp som Frivillig användarregistrering. Du lägger till panel för nyhetsbrev-anmälan på hemsidan och dina besökare ska då ej ges möjlighet att välja grupp utan de kan endast fylla i sitt namn och e-postadress eller enbart e-postadress

Tänk på att endast 1 grupp kan ha denna funktion.

Relaterade hjälpavsnitt

Anmälan nyhetsbrev

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du ger dina besökare möjlighet att anmäla sig till att få

E-postadresser

Hantera och redigera e-postadresser för nyhetsbrev

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i all

Exportera e-postadresser

Exportera e-postadresser till en CSV fil

Här beskriver vi hur du exporterar e-postadresser från e-postgrupper för nyhetsbrev till en CSV f

Import e-postadresser

Importering av e-postadresser för utskick av nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du importerar e-postadresser för utskick av nyhetsbrev. E-postadresserna

Inställningar nyhetsbrev

Ställ in hur ditt välkomstmeddelande för nyhetsbrev ska vara.

Avsnittet handlar om olika inställningar för välkomstmeddelande till de som anmäler sig till nyhe

Skapa nyhetsbrev

Skapa nytt nyhetsbrev med innehåll

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in

Skicka nyhetsbrev

Gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper. Det finns olika s

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.Du får även svar på f

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart