HEM / CMS / Texter / Förklaring ikoner texteditor

Ikoner texteditor

Förklaring av ikoner i texteditorn

När du skriver text i texteditorn så har du några olika ikoner att använda. Det kan ibland vara klurigt att veta vilken funktion respektive ikon har. Vi hoppas att detta avsnitt med förklaring till ikonerna kan vara till hjälp när du arbetar med text på din hemsida/e-handel.

» Standard typografi

Markera en text och välj en standard typografi i dropplistan.

» Egen typografi

Markera en text och välj anpassad typografi i dropplistan.

» Fetstil

Markera en text och klicka på B för att göra en fetstilsmarkering.

» Kursiv

Markera en text och klicka på I för att göra texten kursiv.

» Understruken

Markera en text och klicka på U för att understryka texten.

» Överstruken

Markera en text och klicka på denna ikonen för att stryka över en text.

» Punktlista

Klicka på denna ikon för att göra en punktlista.

» Numrerad lista

Klicka på denna ikon för att skapa en numrerad lista.

» Öka indrag

Sätt markören framför en text och klicka på denna ikonen för att göra ett indrag.

» Minska indrag

Sätt markören framför eller bakom en text och klicka på denna ikonen för att ta bort / minska indrag.

» Tabell

Klicka på denna ikon för att infoga en datatabell i texten.

» Infoga bild

Klicka på denna ikon för att infoga en bild i texteditorn. Bilden väljer du från filarkivet.

» Ankare

Markera en text och klicka på denna ikon för att skapa ett ankare.

» Lägg till/redigera länk

Markera text och klicka på denna ikon för att skapa en länk.

» Ta bort länk

Markera länkad text och klicka på denna ikon för att ta bort länken.

» Justera text

Markera text och klicka på denna ikon för att välja att vänsterställa, centrera, högerställa eller tvinga fullbredd på texten.

» Infoga linje

Placera markören i texten och klicka på denna ikon för att lägga till en linje.

» HTML

Klicka på denna ikon för att editera texten i HTML format.

» Rensa stil/formatering

Markera en text och klicka på denna ikon för att ta bort formateringen av texten.

» Spara

När du skrivit klart din text klickar du på denna ikon för att spara.

» Textfärg

Markera en text och klicka på denna ikon för att ge texten en färg. Välj i färglistan.

» Bakgrundsfärg text

Markera en text och klicka på denna ikon för att ge texten en bakgrundsfärg. Välj i färglistan.

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart