Grundinformation

ARTIKELNUMMER

Varje produkt måste ha sitt egna unika artikelnummer. Du kan ej skapa en produkt utan att ange ett artikelnr

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

NAMNGE PRODUKT

Varje produkt måste även ha ett produktnamn. Namnet visas i produktlistan och på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

URL / SEO INSTÄLLNINGAR

När du skapar en produkt skapas URL och SEO utifrån produktens art.nr, namn och kort beskrivning men går att korrigera i efterhand

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

START ORDERNR

Innan du lanserar din webshop ska du ange vilket nummer som ska vara startnummer för den första ordern

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ÖRESUTJÄMNA SUMMA

Vill du öresutjämna totalsumman för alla produkter i varukorgen på kassasidan?
Sätt ett kryss i en ruta så ordnas detta

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Kategorier

SKAPA KATEGORIER

För att presentera dina produkter på sidan behöver du först skapa kategorier. Du placerar sedan produkterna i de olika kategorierna. Varje kategori kan vara kopplad till en sida om du vill

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PLACERA I KATEGORI

Här beskriver vi hur du placera produkten i en huvudkategori. Du kan även lägga in produkten i flera olika underkategorier. Tänk på att du måste först skapa kategorierna

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA KATEGORI PÅ SIDA

För att visa upp produkterna i olika kategorier för dina kunder så behöver du lägga till en panel på de sidor där produkterna ska presenteras. Du väljer från en eller flera kategorier

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Moms

SKAPA MOMSSATSER

Den moms som är satt som standard tilldelas alla produkter.  Du kan ändra standard för moms om du önskar och ha olika moms för olika produkter

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

MOMS PER PRODUKT

När du skapat momssatser så kan du välja in rätt momssats per produkt. Om du har en standard moms så behöver du inte göra något aktivt val för moms för produkterna

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA INKL / EXL MOMS

Inställning för global visning av moms. Välj om du som standard vill visa priser inkl moms eller exkl moms. Finns en checkbox att fylla i under Övergripande inställningar

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

MOMS PER ANVÄNDARE

Även om du har en global inställning för visning av moms, t.ex inkl moms så kan du per användare ange exkl moms, det skriver över den globala inställningen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Priser och betalsätt

ANGE PRIS PER PRODUKT

Fyll i ett pris för varje produkt. Du kan ange priset med eller utan moms. Om du anger utan moms så fylls priset med moms automatiskt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

REKOMMENDERAT PRIS

Det går att ange ett rekommenderat pris för respektive produkt. Används för att t.ex visa att du har ett lägre pris än det rekommenderade 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

INKÖPSPRIS PER PRODUKT

Du kan ange ett inköpspris per produkt. Detta är oftast en intern inställning och kan vara bra att använda för att ha koll på kostnader

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STARTPRIS / GRUNDAVGIFT

Om du vill ta betalt för att gå och hämta produkten och packa den, eller liknande, så kan du ange ett startpris som visas för kund

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

HANTERA BETALSÄTT

Lägg till nya betalsätt eller ändra befintliga. Länka betalsätt till externt betalsystem och styr vilka länder som ska kunna använda betalsättet

Gå till hjälpavsnitt »

Bilder, dokument och länkar

BILDER PER PRODUKT

Här väljer du in bilder samt filer till produkten. Du kan ha en huvudbild och flera extrabilder. 
Går även att lägga in en kodsnutt för ex film som huvudbild. Visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

DOKUMENT / FILER

Vill du låta dina kunder läsa en produktbeskrivning i form av PDF? Då skapar du en dokumentlänk som visas på produktsidan. Du kan ha flera dokumentlänkar per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

INTERN / EXTERN LÄNK

Du kan skapa både interna och externa länkar per produkt. Du kan namnge länkarna hur du vill om du inte vill visa länknamnet.  Länkarna visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KOD SOM HUVUDBILD

Istället för en bild kan du lägga in en kodsnutt, t.ex en film, som visas istället för huvudbilden på produktsidan. I produktlistan visas produktens huvudbild

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Produktbeskrivningar

KORT PRODUKTBESKRIVNING

Den korta produktbeskrivingen visas i sin helhet på produktsidan. Den korta produktbeskrivningen är också produktens dokumentbeskrivning för sökmotorer

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LÅNG PRODUKTBESKRIVNING

Har du mycket information kring din produkt? Då lägger du in en lång produktbeskrivning. Visas på produktsidan som en egen flik under själva produktbilden

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

YTTERLIGARE INFORMATION

Här kan du skapa egna flikar med mer produktinformation. Visas på produktsidan som egna flikar under produktbilden. En kodsnutt kan också läggas in

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KOD SOM BESKRIVNING

Vill du visa upp en film eller liknande på produktsidan? Då lägger du in filmen som en kodsnutt och den presenteras i en egen flik under produktbilden

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Frakt

HANTERA FRAKTSÄTT

Skapa fraktsätt innan du skapar dina produkter.  Koppla fraktsättet till ett fraktbolag som du har avtal med och välj vilka länder som ska kunna använda fraktsättet

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

FRAKTSÄTT PER PRODUKT

Varje produkt måste åtminstone ha ett fraktsätt för att kunna skickas iväg till kund efter de lagt en order. Det går utmärkt att en produkt har flera olika fraktsätt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

FÖRPACKNINGSSTORLEK

Vill du låta dina kunder se på produktsidan vad det är för förpackningsstorlek på dina olika produkter? Då kan du ange det per produkt och det visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

FRAKTFRI GRÄNSSUMMA

Om du har en totalsumma som måste uppnås för att kunden ska få fraktfritt så anger du en gränssumma exkl moms

Gå till hjälpavsnitt »

Lagerhantering

LAGERPLATS PER PRODUKT

Vill du att information om lagerplats per produkt följer med i orderbekräftelsen för att underlätta packningen? Då har vi lösningen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

MINSTA ANTAL VID KÖP

Har du vissa produkter som kund behöver handla 2 eller fler av för att ordern ska gå igenom? Fyll i minsta antal vid köp per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LAGERSALDO PER PRODUKT

Hantera produkternas lagersaldo. Du kan ange ditt lagersaldo / eventuell leverantörs saldo. Fyll i datum för när produkten åter är i lager

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LAGERBESKRIVNING

Det finns en standarduppsättning av lagerbeskrivningar och intervaller som du kan använda dig av. Du kan även skapa egna eller editera befintliga

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Vikt och volym

VIKT PER PRODUKT

Vikten visas på produktsidan och om du använder vikttillägg är det viktigt att du anger rätt vikt för respektive produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VIKTTILLÄGG

Hanterar du tunga produkter? Skapa då vikttillägg till frakten. Du kan skapa upp till 20 st olika vikttillägg

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VOLYM PER PRODUKT

Det går att ange volym i kvadratmeter om du har skrymmande produkter. Hur stor volymen är visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Relaterade produkter och suffix

RELATERADE PRODUKTER

Här väljer du in vilka produkter som ska visas om relaterade/tillbehör till olika produkter. Det går att välja in en hel kategori men även enstaka produkter. Visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

EXTRA RELATERADE

En extra funktion för att hantera relaterade produkter. T.ex kan du välja in produkter som visas på kassasidan. Gå till hjälpsidan för att lära dig mer

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KVANTITET SUFFIX

Du kan använda standaruppsättningen eller skapa egna. Du kan skapa så många du önskar och för varje produkt väljer du in vilken kvantitet suffix som passar bäst

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SUFFIX PER PRODUKT

De kvantitet suffix du har skapat kan nu väljas in per produkt. Suffixet visas i produktlistan och på produktsidan beroende på vilka inställningar för publik visning du har

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Datamallar och variationer

SKAPA DATAMALLAR / URVAL

Skapa datamallar för att presentera teknisk specifikation för dina produkter. Välj sedan in mallen på en produkt och ange exakta värden för aktuell produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

DATAMALLAR - PER PRODUKT

Efter att du har skapat datamallar/urval så kan du ange värde för t.ex tekniska specifikationer eller värden för filtrering/urval för en viss produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SKAPA VARIATIONSTYPER

För att presentera en produkt i olika variationer skapar du först variationstyper, t.ex för färg, storlek eller liknande. Välj sedan in variationstyperna på produkter

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VARIATIONER - PER PRODUKT

Efter du har skapat variationstyper kan du välja vilka produkter som ska vara variationer för en huvudprodukt. Variationerna presenteras på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Kampanjer och rabattkoder

RABATTKODER

Generera slumpmässiga rabattkoder. Du kan exportera koderna och sen använda dem när du skapar kampanjer. Det går även att skapa egna, unika rabattkoder

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KAMPANJER

Steg för steg beskrivning hur du skapar en kampanj. Det finns olika sätt att aktivera en kampanj.  Välj in alla eller enstaka produkter som ska ingå i kampanjen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

RABATT UTAN KAMPANJ

Vill du lägga in rabatt på en produkt utan att sätta igång en kampanj? Det går alldeles utmärkt. Då sätter du en rabatt per produkt på produktnivå

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Staffling / Volymrabatt

HANTERA STAFFLINGSSCHEMA

Säljer du med volymrabatt? Då kan du skapa stafflingsschema. Ange antal samt pris. Du väljer därefter in stafflingsschema per produkt 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STAFFLING PER PRODUKT

När du har skapat stafflingsschema för volymrabatt så väljer du in rätt stafflingsschema för rätt produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA DETTA PRIS

Om du använder dig av stafflingsschema, dvs volymrabatt,  så kan du ange ett pris som ska visas i produktlistor

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Visning och sökning

AKTIVERA/INAKTIVERA

Hittar du inte var du aktiverar eller inaktiverar en produkt? Gå till hjälpsidan så beskriver vi var du hittar den funktionen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA PRODUKT I SÖKNING

Har du någon produkt du inte vill ska hittas vid sökning på din sida? Markera produkten som ej sökbar. Gäller ej sökning på t.ex Google

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SPARA PRODUKT SOM NY

Beroende på hur du använder sortering så kan du markera en produkt som ny för att få den att hamna överst i produktlistan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SORTERING PER PRODUKT

Ange siffror för att styra i vilken ordning produkterna visas i produktlistan. Ange siffror per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STATUS / ETIKETT

Sätt olika statusar på dina produkter genom att lägga in en etikett/bild. T.ex "Nyhet" "Utgående" "Eko" eller något annat. En status är inte likvärdigt med något rabatterat pris

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SORTERING PRODUKTLISTOR

Om du ej vill ange sortering med siffror per produkt så kan du istället välja sortering på namn, pris osv

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PUBLIK VISNING

Du kan styra vissa inställningar när det gäller publik visning av produktlistan, produktsidan och kassasidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Behörighet och rättighet

PRISGRUPPER

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer även vilka användare som ska få det unika priset genom att välja in det på en viss användargrupp

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRIS PER ANVÄNDARGRUPP

Om du har olika användargrupper så kan de som är kopplade till denna grupp få ett annat pris för produkten än övriga kunder. Har du flera olika grupper så anger du pris för varje grupp

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

BEHÖRIGHET EFTER KÖP

Om du har skapat olika användargrupper kan du låta köparen av en viss produkt hamna i en särskild användargrupp efter genomfört köp. Du kan styra hur länge kunden ska tillhöra gruppen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VEM FÅR SE PRODUKTEN?

Om du har produkter som endast vissa användare får se och köpa så väljer du behörighet här. Detta fungerar först efter det att kunden loggar in publikt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Internationell

AKTIVERA LÄNDER

Om du ska sälja till länder utanför Sveriges gränser behöver du aktivera länder och koppla dem till landets rätta valuta. Flera länder kan kopplas till samma valuta

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

AKTIVERA VALUTA

Aktivera länder och olika valutor och anger olika inställningar så som kurs, decimaler, prefix, suffix och avgränsare för decimaler för att visa pris i olika valutor

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRIS I ANNAN VALUTA

Om du använder valutor kan du ange priser i andra valutor än den för ditt standardland så att dina utländska kunder kan se priser i t.ex € (Euro) eller $ (dollar)

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ÖVERSÄTTNINGAR

Översätt produkten till andra språk  så som URL, produktnamn, kort och lång beskrivning, länkar och även dokumentbeskrivning och nyckelord och välj in rätt produktsida

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Kunder och leverantörer

KUNDER

Ta kontroll över ditt kundregister. Här kan du aktivera/inaktivera kunder, ändra deras användaruppgifter och även se deras order direkt på kundkortet

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LEVERANTÖRER

Skapa leverantörer och lägg in deras logotyp för presentation för leverantörens produkter. Det går även att göra ett företag till produktägare för administration av specifika produkter 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VÄLJ LEVERANTÖR PRODUKT

Efter du har skapat leverantörer kan du sätta dem som ägare av en produkt eller visa deras logga på sina produkter. Används även för drop-shipping

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Statistik och recensioner

STATISTIK

Följ upp din webshops försäljning genom att kika på statisk i admindelen. Här hittar du information gällande fulla varukorgar, genomförda köp och antal nya kunder

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

RECENSIONER

Lär dig hantera dina kunders omdömen. Du kan godkänna recensionen men även svara. Vill du tillåta recensioner från ej inloggade kunder? Det finns en kryssruta för det

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Mer

PRODUKTNAMN EXTRA

Utöver ett produktnamn kan du skriva in extra information gällande namnet som visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTSIDA

Om du vill ändra vilken produktsida som används som standard så kan du välja sida i en dropplist eller så kan du per produkt välja vilken produktsida som gäller

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTPAKET

Plocka ihop unika paket av dina produkter som lockar dina kunder att handla mer. Produkterna som ingår i paketet måste finnas upplagda i admin innan du kan skapa paket

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

UTGÅNGEN PRODUKT

Har en produkt utgått ur sortimentet? Du behöver inte inaktivera produkten utan kan ange den som utgången för att inte tappa i sökmotorer

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KOPIERA PRODUKT

Gör det enkelt för dig och kopiera en komplett produkt för snabbare administration. Tänk dock på att du behöver se över viss information ändå, t.ex URL / SEO inställningar

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

INTERN KOMMENTAR

Vill du ange en intern kommentar för produkterna? Då ska du läsa här så får du veta var du lägger in kommentaren för respektive produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Order och e-postmallar

HANTERA ORDER

Hantera alla order som kommer in i systemet när dina kunder genomför ett köp på din webshop. Du kan sätta status på ordern och skicka orderbekräftelse på nytt till kund

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

E-POSTMALLAR ORDER

Se över informationen för e-post för orderbekräftelse till kund, order till butik och även order till eventuell leverantör (drop-shipping)

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

E-POSTMALLAR OFFERT

Se över informationen för e-post som skickas från systemet när en kund begär en offert på produkter från din webshop. Du kan göra ändringar och även förhandsgranska

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

MEDDELANDEMALLAR

Skapa och editera meddelande mallar att skicka till kund när du befinner dig inne på en specifik order. Du kan skapa så många meddelandemallar du önskar

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STATUS GÄLLANDE ORDER

Se över informationen för e-post som skickas till kund när produkter de beställt är redo att hämtas eller har skickats. Du kan göra ändringar och även förhandsgranska

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ORDER KUND-FEEDBACK

Se över information för e-post som skickas till kund för att ge dem möjlighet att ge feedback på sin beställning. Du kan göra ändringar och även förhandsgranska e-posten

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Import och export

IMPORT/EXPORT INSTÄLLNING

Inställningar för uppdatering av pris vid import och kategorinamn vid export. Detta är inte förklaring till hur man gör import eller export

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTIMPORT

Gör en import av dina produkter med hjälp av CSV fil. Lägg in uppgifterna du vill importera tillsammans med ID för t.ex huvudkategori och fraktsätt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VARIATIONSIMPORT

Koppla på variationsdata på dina huvudprodukter med en CSV fil. Skapa först variationsmall/typ innan du gör importen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

HITTA ID:N

Underlätta din import med att fylla i rätt ID för t.ex kategorier, fraktsätt, moms med mera.Här beskriver vi var du hittar alla ID.n

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

EXPORT

Ladda ned dina produkter till en CSV-fil där all data lagras. Du kan själv välja vilken information du vill ha ut gällande produkterna

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ORDEREXPORT

Det går att exportera order från orderarkivet. Välj att exportera alla eller från vissa ordermappar eller datum

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

Externa system

AFTERPAY

ARVATO - BETALLÖSNING

När du har tecknat avtal med Arvato kommer du att få Merchant ID och API nyckel från dem som du lägger in i admindelen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

BAMBORA 

CHECKOUT

Efter du tecknat avtal kommer Bambora att tillhandahålla kundnummer, access-nyckel, hemlig nyckel samt MD5-nyckel

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

BEX

AFFÄRSSYSTEM

Följande uppgifter behövs: API-nyckel och API-URL samt även några andra inställningar och så klart ett avtal med BeX

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

DIBS EASY

CHECKOUT

Följande uppgifter behövs: Kundnummer, Hemlig nyckel, Checkout-nyckel. Du lägger även in Villkors-URL i admin

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

DIBS

KORTBETALNING

Efter du ingått avtal med DIBS får du Butiks-ID, Nyckel K1 och K2 från dem. Du måste även lägga in IP nr hos DIBS

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KLARNA

CHECKOUT (V2)

Om du har ett avtal med Klarna så kommer du att få EID och uppgifter för nyckel av dem. Du lägger in Villkors-URL i admin

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KLARNA

FAKTURA / DELBETALNING

För sparka igång denna betallösning krävs ett avtal med Klarna samt uppgifter för EID och nyckel som du får från Klarna

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

NETS

ALLA GÄNGSE BETALNINGSMETODER

Har du valt Nets så får du uppgifter från dem gällande Butiks-ID och nyckel efter avtal är tecknat

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PAYEVER

CHECKOUT - SANTANDER

Santander tillhandahåller uppgifter att lägga in i admin för Klient ID och Klient hemlighet för betalsätt PayEver

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PAYEX

ALLA GÄNGSE BETALNINGSMETODER

Efter påskrift av avtal med PayEx får du kundnummer, krypteringsnyckel från dem. Du behöver lägga in IP nr hos dem

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

RESURS BANK

OMNICHECKOUT

Efter ingånget avtal med Resurs Bank så tillhandahåller de användarnamn och lösenord att lägga in i admin

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SPECTER

AFFÄRSSYSTEM

Du får SBM ID och MD5-nyckel från Specter. Övriga inställningar görs i samråd med Specter och SiteSmart

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SVEA

CHECKOUT

Har du avtal med Svea Checkout får du kundnummer och hemlig nyckel av dem. Du lägger in villkors-URL i admin

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SVEA

DELBETALNING

Om du tecknat avtal med Svea får du användarnamn, lösenord och klientnummer från dem

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SVEA

FAKTURA

Användarnamn, lösenord och klientnummer tillhandahåller Svea efter du har skrivit på ett avtal med dem

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SVEA

KORT & DIREKTBETALNING

För denna betallösning krävs uppgifter för Butiks-ID och delad hemlighet som du får från Svea

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

UNIFAUN

TRANSPORTKOPPLING

API för koppling mot transportbolag. Teckna avtal med Unifaun och få ID, hemlig ID och avsändar ID från dem. 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40