GDPR

Funktioner gällande arbetet med GDPR-lagstiftning.

Denna sida beskriver kortfattat funktioner som underlättar och säkerställer arbetet med GDPR-lagstiftning för er med SiteSmart plattform.

Funktioner GDPR

» Förbättrad sökfunktion

Sökfunktionen på orderarkivet samt kund- medlemsarkivet är nu förbättrad. Ni kan nu samtidigt söka på ex (förnamn efternamn stad) vilket filtrerar sökningen utifrån dessa kriterier.

» Rätten att bli glömd 

När du raderar en person / kund / medlem så raderas samtliga uppgifter lagrade i systemet/plattformen. I tidigare order kommer endast texten (okänd person) visas. Detta gör att ni inte längre kan söka efter den raderade personen.

» Samtycke - checkboxar för godkännande vid registrering av kund/medlem och snabbkassa

För muspekaren över Inställningar i den svarta verktygslisten

Klicka på Användare / inställningar

Till vänster i menyn hittar du länken Användarvillkor godkännande klicka där

Här har du sedan möjlighet att lägga till checkboxar för samtycke (3st). Villkorsnamn är ett internt namn som du sedan hittar i loggfiler som visar de genomförda aktiviteter som skett, ex gokännande vid köp eller registrering.

Villkorstext är den text som visas publikt för dina besökare tillsammans med checkboxen.

Villkor-URL är länken till en eventuell förklarande villkorssida.

Du kan välja om checkboxen du skapat ska visas i kassan eller vid registrering av användare eller båda.

» Administratörsrättigheter 

Endast huvudadministratören till er plattform har möjlighet att se personuppgifter som standard. Denne person kan tilldela behörighet till övriga administratörer vid behov. 

För muspekaren över Inställningar i den svarta verktygslisten

Klicka på Användare

Till vänster i menyn hittar du länken Användargrupper / rättigheter klicka där

Här kryssar du sedan i checkboxen "Ge åtkomst till att se användarnas personliga uppgifter".

På samma sätt tilldelar du dig själv som huvudadministratör dessa rättigheter. Du klickar då på ditt namn uppe i den svarta listen.

OBS! SiteSmart har EJ tillgång till dina kunders personuppgifter som standard. Endast på anmodan från er kan vi tilldela oss behörighet att se detta.

» Spårbarhet via logg 

Via kundkortet kan du som har behörighet att se personuppgifter hitta en logg över hur dina kunder har genomfört order, godkänt villkor, registrerat sig, fyllt i något formulär osv. Här visas även vilken administratör som tittat på kundens uppgifter. Allt loggas med användare/kund, datum och klockslag.

» Formulär och samtycke 

På din sida har du förmodligen ett eller flera formulär där dina besökare ska fylla i uppgifter. Gäller detta personuppgifter behöver en checkbox för godkännande läggas till även där. Detta görs specifikt för varje formulär då alla dessa vanligtvis är specialanpassade för just ert behov.

Detta hittar du under sidarkivet och Tekniksidor. Du kan söka efter ditt formulär eller klicka dig in via mappstrukturen för att leta upp det. Kontakta vår support för ytterligare instruktioner.

Loggar
Samtliga uppgifter som inkommer via formulär lagras i en formulärlogg. Dvs en lista med alla inkomna meddelanden där vissa innehåller personuppgifter. Detta gäller även recensioner, nyhetsbrev, och kommentarer för notiser. Denna logg rensas på meddelanden/information som är 90 dagar och äldre.

Backup Backup lagras i 7 dygn, därefter raderas all information.

Kontakta vår support för hjälp
Behöver du hjälp med GDPR på din hemsida eller e-handel så kan vi hjälpa dig. Hör då bara av dig till vår support så uppskattar vi tiden och ger dig ett pris på arbetet.

Relaterade hjälpavsnitt

Diskutrymme

Instruktioner kommer inom kort...

Google verifiering

Instruktioner kommer inom kort...

HEAD,-BODY kod

Lägg till kod i HEAD och BODY delen av webbsidan.

Avsnittet handlar om hur du lägger till kod i HEAD och BODY delen av hemsidan.

META-data

Instruktioner kommer inom kort...

Omdirigeringar (301:or)

Ska du ändra en sökväg? Då behöver du även göra en omdirigering av URL

Avsnittet handlar om hur du gör omdirigeringar av URL-er. T.ex 301:or.

Sökmotorverifiering

Lägg in HTML-fil för sökmotorverifiering.

Avsnittet beskriver var du lägger in HTML-fil för sökmotorverifiering.

URL till XML karta (sitemap)

Hitta sitemap och URL till XML-kartan.

Avsnittet handlar om var du hittar URL till XML-kartan samt nedladdning av Sitemap.

Övergripande SEO

Lägg in text för titel, dokumentbeskrivning och nyckelord.

Avsnittet handlar om hur du lägger in övergripande text för titel, dokumentbeskrivning och n

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart