HEM / BLOGG & EVENT / Blogginlägg / Skapa Inlägg

Skapa Inlägg

I detta avsnitt visar vi hur du skapar allt från enkla notiser till artiklar och nyhetsbrev.

Vi visar de steg som behövs för att du ska kunna skapa innehåll till blogg/nyhetssidan i din e-handel.

Skapa en ny artikel

Klicka på "Artiklar" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny artikel" uppe i vänstra hörnet.

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för artikeln.

» Artikeluppgifter 

Rubrik

Skriv in rubriken på artikeln. Detta blir rubrik 1 (H1) för artikeln.

Rubrik 2

Här kan du skriva en rubrik 2 (H2) vilket är valfritt.

Ingress

I denna ruta skriver du en inledande text, så kallad ingress för artikeln.

Texteditorn

Här kan du skriva resten av texten för artikeln. Alternativt så lämnar du denna texteditor tom och skriver den texten på själva artikelsidan som du kommer till när du klickar på "Spara & gå till sida".

Välj huvudbild

Klicka på Välj fil och du kommer till filarkivet och kan välja en huvudbild för artikeln.

Välj tumnagelbild

Om du vill visa en liten tumnagelbild för artikeln klickar du på Välj fil och du kommer till filarkivet och kan välja en bild. Tumnagelbilden presenteras i artikellistan och används om du vill visa en annan bild än huvudbilden i artikellistan. Väljer du ingen bild visas huvudbilden.

Aktiv/sökbar

Kryssa ur rutan om du inte vill att artikeln ska vara synlig på nätet.

Skapa från artikelmall

I denna dropplist väljer du en passande mall för artikeln. Det kan finnas flera olika mallar eller endast en.

Huvudartikel-mall

I denna dropplist väljer du till vilken kategori/mapp där artikeln ska visas publikt. Det kan finnas flera olika mappar eller endast en.

Extra mappar

Om du vill kan du sortera ner artikeln i flera extramappar. Den kommer då att visas för de extra kategorierna/mapparna i publikt läge beroende på vilken inställning du har. Det kan finnas flera olika extra mappar eller endast en.

Publiceringsdatum (aktiv från)

Om du vill att artikeln ska publiceras vid ett senare datum så klickar du i rutan och väljer datum i kalendern. Bläddra bland månaderna med hjälp av pilarna.

Tid

Här kan du välja ett klockslag för starttid genom att klicka på hel eller halvtimme och justera sedan minuterna manuellt.

Inaktiveringsdatum (aktiv till)

Om det är en artikel som endast ska visas publikt under en viss period så väljer du datum för inaktivering genom att sätta muspekaren i rutan och väljer datum i kalender. Bläddra bland månaderna med hjälp av pilarna.

Tid

Välj klockslag för stopptid genom att klicka på hel eller halvtimme och justera sedan minuterna manuellt.

Publikationer

Beroende på vilka övriga inställningar du har för artiklar kan du här välja på vilken extern site som artikeln ska publiceras.

Event

Beroende på vilka övriga inställningar du har för artiklar kan du här välja till vilket event artikeln ska kopplas till. Uppgifter om eventet presenteras då i artikeln. Du  måste dock först skapa ett event.

Spara

Klicka här för att endast spara artikeln. Artikeln publiceras ej men sparas i huvudmapp och eventuellt extra mapp.

Spara & gå till sida

Klicka här för att gå till själva sidmallen för artikeln. Då kan du lägga in mer text, lägga in fler bilder samt publicera artikeln. Har du angett ett publiceringsdatum så kommer artikeln att visas publikt först vid det valda publiceringsdatumet.

Spara & publicera

Klicka här för att spara artikeln och göra en direktpublicering. Har du angett ett publiceringsdatum så kommer artikeln att visas publikt först vid det valda publiceringsdatumet.

»  Editera artikel 

För muspekaren över "Artiklar" i den svarta verktygslisten i överkant.

Leta upp artikeln du vill editera. Du kan även göra en sökning i sökrutan eller använda sökfiltreringen.

»  Editera i formuläret 

Om du vill editera i formuläret, dvs den information som hör i hop med artikelmallen så klickar du på ikonen Inställningar / uppgifter längst ut till höger. Ändra information och välj om du bara vill "Spara" eller "Spara & publicera". Du kan även "Spara & gå till sidan" om du vill editera ytterligare.

»  Editera direkt på artikelsidan 

Klicka på namnet på artikeln för att komma direkt till sidan för att editera informationen. Du publicerar ändringarna genom att klicka på Molnet som du ser uppe i högra hörnet på sidan

Tänk på att du ej kan editera den information som är inlagd i artikelmallen direkt på sidan. Den editerar du genom att editera i formuläret, t ex om du vill ändra rubriken eller byta ut huvudbilden. Om du befinner dig på artikelsidan så kommer du till formuläret genom att klicka på ikonen som ser ut som en skiftnyckel längst ut till höger på sidan.

Artiklar kan presenteras på andra externa sidor. Kontakta gärna oss för att få veta mer.

Rubriker och Ingress
Storlek och typografi för rubrikerna bestäms utifrån din sidas design. Om artikeln publiceras på en extern site så hämtas utseendet på rubrikerna från den externa sidans design.

Texteditorn
Du kan skriva texten för artikeln direkt i texteditorn. Här har du möjlighet att använda olika typografi samt skapa länkar precis som när du arbetar med text på vanliga sidor. Alternativt så lämnar du texteditorn tom och skriver texten på själva artikelsidan. Du kommer till den sidan genom att klicka på "Spara & gå till sida".

Tänk på att om artikeln publiceras på en extern site så hämtas utseende på texten från den externa sidans design.

Bilder
Huvudbilden presenteras i artikellistan samt även på den specifika artikeln på den publika sidan. Vill du visa en annan bild i artikellistan så väljer du en tumnagelbild.

Vill du lägga in fler bilder så gör du det på själva artikelsidan som du kommer till när du klickar på "Spara & gå till sida". Tänk på att fylla i hela formuläret för artikeln innan du går till sparar och går till sidan.

Exakt hur bilder visas och presenteras beror på hur artikelmallen ser ut

Artikelmallar Artikelmallarna är framtagna efter ditt önskemål och hur du vill att artiklarna ska se ut. Det kan finnas en eller flera olika artikelmallar och en mall måste väljas för att kunna skapa en artikel. Om du klickar på Spara & gå till sida kommer du till artikelsidan och kan lägga till fler bilder, tabeller och text och även publicera artikeln.

Artikelmappar
Huvud-artikelmappen avgör var själva artikeln hamnar. Dels i admindelen för alla artiklar men även i publikt läge. Extra mappar kan även avgöra var artikeln presenteras i publikt läge men detta beror på övriga inställningar för artiklar. Annars är extra mapparna endast en intern struktur.

Publicering- och inaktiveringsdatum
Du kan spara och publicera en artikel men styra när den visas i publikt läge genom att ange ett publiceringsdatum. Om det är en tillfällig artikel så kan du även styra när den ska inaktiveras och ej längre synas publikt.

Publikationer
Om du har en koppling från ditt SiteSmart verktyg till en extern sida där artiklarna ska presenteras så väljer du i denna dropplist på vilken extern sida artikeln ska publiceras.

Event
För att du ska kunna välja ett event behöver du först ha skapat ett eller flera event. Det gör du under Användare. Exakt hur eventet presenteras i artikeln beror på dina övriga inställningar men det kan t.ex vara ett anmälningsformulär och information om ett visst event och de som läser artikeln kan då anmäla sig till att delta på eventet. Information om hur många lediga platser som finns kvar för eventet kan även presenteras.

Spara & gå till sida
Väljer du att spara och gå till sidan så kan du lägga till layout-tabeller, fler bilder och mer text.

Relaterade hjälpavsnitt

META-data

​META data (Open grapf)

Används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen kan

Presentera inlägg på sida

Vi visar hur du kan strukturera och kategorisera upp de nyheter och artiklar som visas för besökarna på din e-handel.

Genom att kategorisera upp innehåll under olika kategorier blir det enklare för dina besökare att

Rättighet inlägg

Instruktioner kommer inom kort...

SEO

Artiklar, blogginlägg eller nyheter är ett bra sätt att visas i sökmotorerna under aktuella ämnen för din bransch.

Genom att i dina texter behandla ämnen som är relevanta för din bransch men med sökord som du van

Skapa mappar inlägg

Sortera och strukturera upp dina inlägg, artiklar och notiser.

Vi visar dig steg för steg hur du enkelt sorterar de artiklar och nyheter som publicerats på din

Tidsstyra Inlägg

Sätta upp tidsstyrning av artiklar och nyheter

Vi visar dig steg för steg hur du tidsstyr dina notiser och nyheter. Spara tid och var väl förber

Visa på Sitemap

​En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor/kategorier du har på din hemsida/e-handel.

Den talar om för t.ex sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du har

Översätt inlägg till andra språk

Vi visar hur du enkelt översätter dina nyheter och artiklar till andra språk.

För dig med två eller flerspråkiga e-handelssidor gör vi det enkelt att göra innehåll och informa

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart