HEM / CMS / Sidinställningar / Bakgrundsinnehåll (stilar)

Bakgrundsinnehåll (stilar)

Anpassa bakgrundsinnehåll på en sida. T.ex toppbild för stora eller små skärmar

Du kan med hjälp av stilar ha olika toppbilder som visas för olika storlekar på skärmar. Det är inte alltid en bild som passar för desktop ser bra ut i mobiler. Positionen för bakgrundsbilden / färgen skapas i designverktyget (designmallen) så om du inte har någon sådan position så kontakta gärna oss för mer information. 

Hitta till inställningen på två olika men enkla sätt

» Genom sidarkivet

Klicka på "CMS / sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Leta upp sidan du vill arbeta med

Klicka på "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger

Klicka på "Stilar" i menyn till vänster

Följ sedan instruktionerna för "Inställningar toppbild / färg stilar"

» Om du redan befinner dig på sidan

Klicka på ikonen "Inställningar / uppgifter" som du ser längst ut till höger på sidan (lodrät verktygspalett)

Klicka på "Stilar" i menyn till vänster

Följ sedan instruktionerna för "Inställningar toppbild / färg stilar"

» Inställningar toppbild / färg stilar

TOPPBILD - LARGE

Inställningar för stora skärmar (ex. PC)

TOPPBILD - MEDIUM

Inställningar för mindre skärmar (ex. surfplattor)

TOPPBILD - SMALL

Inställningar för små skärmar (ex. mobiltelefoner)

Bakgrundsfärg

Om det är en bakgrundsfärg du vill ange sätter du muspekaren på textraden och en färgpalett öppnas där du kan välja en färg. Alternativt kan du ange ett eget färgnummer.

Repetera

En färg behöver du inte göra någon inställning för. Om du däremot ska lägga in en bakgrundsbild så kan du göra val för repetering. Exempel : Om bakgrundsbilden är 200px på höjden men positionen där bilden läggs in är 500px och du väljer "Repetera" så kommer bilden att upprepa sig för att uppta hela ytan för positionen. Det kanske inte passar för alla bilder så var noga med bildstorlekar.

Position

Även denna inställning gäller för bakgrundsbilder. Välj i dropplistan hur bilden ska positionera sig. Vilket val du gör beror på bildens bredd samt positionens placering.

Välj fil

Klicka på "Välj fil" och du kommer till filarkivet och kan antingen ladda upp en ny bild eller leta upp en bild som finns bland filerna.

Bredd och höjd

Du kan ange en bredd eller höjd för bakgrundsbilden / färgen där värdet anges i px. Skriv då in px efter värdet, exempelvis 500px.

När du är klar så klickar du på "Spara & gå till sidan" för att se resultatet

Det går att lägga in unika bakgrundsbilder eller färger för varje sida på din webbplats, förutsatt att det finns en position för detta i designmallen. Om du inte har en sådan position kommer du inte kunna se valen för att lägga till bakgrundsbilder. Positionen för bakgrundsbild / färg finns ofta i toppbildsposition.

En bakgrundsbild kan vara bra att ha om du t.ex. vill skriva en text över en bild. Bilden hamnar i bakgrunden och du kan inte editera bilden direkt på sidan utan det görs under inställningar i "Stilar". Däremot kan du lägga in både Layout-tabell, text eller annan bild över bakgrundsbild när du befinner dig på sidan.

Du kan lägga in olika bakgrundsbilder för olika typer av skärmar (exempelvis mobil, surfplatta eller dator).

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på d

Hitta sidinställningar

Här hittar du till sidans inställningar som du kan ange antingen på en ny sida eller editera på en befintlig

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll.

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du ha

Globalt innehåll

Innehåll på den globala sidan visas på alla sidor. Hitta sidan för att editera den

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du hittar den. På den Globala sidan hittar

Kopiera sidor

Skapa kopior på sidor. Det går att kopiera en eller flera sidor samtidigt

Du kan batch-kopiera flera sidor om de ligger i samma mapp eller om de ligger utanför mappstruktu

Radera sidor

​Radera en eller flera sidor. Var noga med att radera rätt sida

Du kan radera en eller flera sidor samtidigt om de ligger i samma mapp eller utanför mappstruktur

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Sidmallar

Skapa eller markera sidor som sidmall för att underlätta arbetet när du skapar nya sidor

För att förenkla arbetet med att skapa nya sidor kan du skapa sidmallar. Om du skapar en ny sida

Sidmappar

Skapa sidmappar för intern struktur och placera sidor i de olika mapparna

För att underlätta den interna hanteringen av dina sidor kan du kategorisera dem genom att skapa

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart