HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V1 / Anmälan nyhetsbrev

Anmälan nyhetsbrev

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du ger dina besökare möjlighet att anmäla sig till att få nyhetsbrev från ditt företag genom att lägga till en panel på valfria sidor.

Du kan göra olika inställningar för panelen. T.ex går det att låta besökarna anmäla enbart sin e-postadress eller både namn och e-post. Du kan även tillåta att de själva väljer i en dropplist vilken e-postgrupp de vill få nyhetsbrev från. Detta kan vara bra om du har speciella områden inom din verksamhet.

Lägg till panel

Gå till sidan du vill arbeta med

Klicka på ett plustecken, beroende var på sidan du vill lägga in anmälan

Klicka på Panel i verktygsmenyn som öppnas

Leta upp panelen för anmälan till nyhetsbrev och klicka på Select

» Inställningar 

Namn 

Det är valfritt att fylla i namn. Namnet är endast internt

Sida att visa efter skickat formulär 

I denna dropplist väljer du vilken sida besökaren ska komma till efter de har skickat iväg anmälan till nyhetsbrev. Det bör finnas en standardsida för detta ändamål: Tack för din anmälan till nyhetsbrev Givetvis kan du utforma den sidan efter eget önskemål eller så skapar du en helt ny sida

Grupp 

Om du har markerat någon/några e-postgrupper som Publik registrering kan du välja i denna dropplist vilken grupp de som anmäler sig ska hamna i

Visa alla grupper 

Har du flera olika e-postgrupper som är markerade som Publik registrering och du vill att besökarna ska kunna välja grupp själva så kryssar du i denna ruta

Visa namnfält 

Om du vill att de som anmäler sig ska fylla i sitt namn (utöver sin e-postadress) så kryssar du i denna ruta

Skicka-knapp text 

På denna textrad skriver du in texten som ska stå på Skicka-knappen. T.ex Anmäl mig eller Skicka

Du vet väl om att du kan skapa en smartsida och lägga in panelen för anmälan på denna sida och sedan göra en popup så att en ruta med anmälan till nyhetsbrev poppar upp på valfria sidor när besökaren surfar runt på din sida?

Läs under Redigera sida hur du skapar smartsidor och popuper. Hänger du inte med? Kontakta oss så guidar vi dig

Publik registrering
Om du har en e-postgrupp där du vill att de som anmäler sig själva ska hamna i måste du välja att kryssa i Publik registrering för den e-postgruppen. Då kommer de som registrerar sig hamna i den e-postgruppen. Om du inte väljer att kryssa i Publik registrering hamnar e-postadresserna ogrupperade och du måste manuellt flytta över dem till en e-postgrupp. Har du skapat flera externa nyhetsgrupper och angett att de ska ha Publik registrering så kan kund själv välja vilken grupp de vill tillhöra genom att göra ett val i en dropplista

Relaterade hjälpavsnitt

E-postadresser

Hantera och redigera e-postadresser för nyhetsbrev

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i all

E-postgrupper

Skapa och ändra e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du skapar och ändrar e-postgrupper för utskick av nyhetsbrev. Det underl

Exportera e-postadresser

Exportera e-postadresser till en CSV fil

Här beskriver vi hur du exporterar e-postadresser från e-postgrupper för nyhetsbrev till en CSV f

Import e-postadresser

Importering av e-postadresser för utskick av nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du importerar e-postadresser för utskick av nyhetsbrev. E-postadresserna

Inställningar nyhetsbrev

Ställ in hur ditt välkomstmeddelande för nyhetsbrev ska vara.

Avsnittet handlar om olika inställningar för välkomstmeddelande till de som anmäler sig till nyhe

Skapa nyhetsbrev

Skapa nytt nyhetsbrev med innehåll

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in

Skicka nyhetsbrev

Gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper. Det finns olika s

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.Du får även svar på f

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart