HEM / CMS / Meny och navigering / Översättning navigering

Översättning navigering

Översätt namnet på navigeringen.

Om du har flera språk aktiva på din sida kan du välja att skapa en unik navigering för varje språk men om du väljer att spegla navigeringen från admindelens standardspråk så behöver du även översätta namnen på navigeringslänkarna.

Leta upp navigeringen

Klicka på "Meny / kategorier" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Navigering" i menyn till vänster

Du kommer nu till översiktssidan för navigering.

Leta upp den navigering du vill översätta.

Klicka på "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger och därefter på "Översättningar" i menyn till vänster.

» Uppgifter översättning 

Du kan nu göra översättning och övriga inställningar för de språk som är aktiva för admin.

Navigeringsnamn

Namnge navigeringen. Detta namn kommer att synas publikt.

Titel

Ange titel för navigeringen. Titel bör överensstämma med namnet och talar om för sökmotorer och de som surfar med hjälpmedel vad som händer när man klickar på navigeringen.

Länk till sida

I dropplistan väljer du den sida som besökaren ska komma till när de klickar på namnet på navigeringen. Om sidan du söker inte återfinns i dropplistan beror det på att du inte har kopierat den till det språk du vill översätta. I dropplistan ser du endast sidor som hör ihop med det språk du arbetar med.

URL-prefix (språk)

Val för att använda hemsidans språk som prefix i URL-en. Du kan endast välja bland de aktiva språken. Om navigeringen heter Education så har den följande URL: /education och väljer du en (english)  som prefix blir URL: /en/education.

URL

Här anger du URL för navigeringen. Alternativt kryssar du i rutan Använd URL från sida. Det innebär att URL för navigeringen skrivs över av den URL som är angiven för sidan som navigeringen är kopplad till.

Använd URL för sida

Om denna ruta är i kryssad så skriver den över den URL som är angiven på raden ovan.

Spara

Om dina besökare har möjlighet att välja språk när de besöker din sida så kan du behöva översätta navigeringen.

Unik navigering per språk
Du kan göra på två olika sätt. Om du har valt att skapa unik navigering per språk i admin så behöver du inte göra översättningen utan du namnger navigeringen när du befinner dig i admin för respektive språk.
Ex: Svenska är ditt standardspråk men du vill även låta dina besökare kunna läsa sidan på engelska. Du aktiverar engelska språket och kryssar i rutan Egen navigering/kategoristruktur. Du kan därefter kopiera valfria svenska sidor till engelska admindelen men skapar navigeringen från grunden.

Samma navigering för alla språk
Det andra sättet innebär att du behöver översätta namnen på alla navigeringslänkar Ex: Svenska är ditt standardspråk men du vill även låta dina besökare kunna läsa sidan på engelska. Du aktiverar engelska språket och och kryssar ej i rutan för egen navigering utan när du sparar så får den engelska admindelen en kopia på den svenska navigeringen och du behöver då göra en översättning av namnen på navigeringslänkarna.

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera eller inaktivera navigering

När du inaktiverar en navigering så döljs den för dina besökare men den raderas ej och kan enkelt

Byt kopplad sida

Ändra landningssidan från menyn / navigering.

Kanske har du byggt en ny sida för att ersätta en gammal? Eller kanske bara länkat fel, vilket är

Navigering som kategori

Kategorisidor - ett måste för att kunna lägga till produktlistor på sidan

En kategori kan vara nyhetsbrev, mediainlägg eller produktlista. Du kan bygga din egen struktur f

Radera navigering

När du raderar en navigeringslänk så försvinner den omgående från din webbplats och dina besökare

Rättighet navigering

​Ange rättigheter för navigering.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska kunna se en viss navigering. Det innebär att besökar

Skapa ny navigering

​Lägg till en ny navigering.

Navigeringen är din sidas struktur. Enklast är att skapa navigering samtidigt som du skapar en ny

URL navigering

URL / Kategoriuppgifter navigering.

Avsnittet handlar om inställningar för URL och kategoriuppgifter för navigeringen. Om du har e-ha

Ändra placering på navigering

Vill du byta position för en navigering? Dvs var den dyker upp i strukturen. Inga problem

Du kan när som helst ändra ordning på navigeringen/strukturen. Gör det enkelt genom att ange siff

Övriga länkalternativ

​Övriga länkalternativ för navigering.

Om du inte vill koppla en navigering till en sida så kan du istället länka navigeringen till en e

Dynamiska texter/fraser

Översätt dynamiska texter/fraser på sidan.

Avsnittet handlar om hur du översätter dynamiska texter på hemsidan / e-handeln.Dynamiska

Kopiera sidor till annat språk

Kopiera sidor för översättning till fler språk

Här beskriver vi hur du kopierar sidor till andra språk. Översättningen blir dock manuell. När du

Översätt innehåll / SEO sidor

​Vad du bör tänka på när du översätter sidor till ett annat språk

Avsnittet handlar om vad du bör tänka på när du översätter sidornas från t.ex. svenska till ett a

Översättning produktinfo

Översätt produktinformation till andra språk som är aktiva på din e-handel

Här kan du göra översättningar till övriga språk för URL, produktnamn, kort och lång beskrivning,

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart