HEM / E-HANDEL / Visning och sökning / Tidsstyrning produkter

Tidsstyrning produkter

Publicera produkter enligt ett visst datum eller visa upp utan köpknapp innan aktiveringsdatum

I det här avsnittet beskriver vi hur du manuellt ställer in aktiveringsdatum för när en produkt ska publiceras och visas i sin kategori. Om du tidsstyr publicering av en produkt så finns det även fler inställningar. T.ex kan du låta produkten visas publikt men välja att köpknappen inte blir tillgänglig förrän på aktiveringsdatum. 

Det går även att lägga in inaktiveringsdatum så att du kan ha full kontroll på tidsstyrning av dina produkter. 

Aktiveringsdatum, inaktiveringsdatum samt inställning för när produkten ska gå att köpa (enligt datum) går att importera.

Administrera produkt

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt genom att klicka dig fram i kategoristrukturen.

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Du gör inställningarna direkt på första sidan.

» Datum och inställningar för aktivering

Ange datum och tidpunkt

Aktiveringsdatum (från)
Sätt muspekaren i fältet och välj ett datum i kalendern.

Tid
Sätt muspekaren i fältet och välj en tidpunkt. Du kan även manuellt ändra tiden. Ej obligatorisk. Gör du inget val aktiveras det vid midnatt för valt aktiveringsdatum.

Slutdatum
Om du inte vill ha något slutdatum kan du hoppa över detta. Annars sätter du muspekaren i fältet så att kalendern öppnas där du kan välja datum.

Tid (för slutdatum)
Om du satt ett slutdatum kan du även ange en tidpunkt. Ej obligatoriskt. Har du ett slutdatum och ej väljer tid så blir slutdatum vid midnatt det datum du angett som slutdatum.

Aktiveringsdatum styr

Här gör du inställningar för det som styr aktiveringsdatum.

Aktivering
Väljer du detta så publiceras produkten vid aktiveringsdatum

Köp
Väljer du detta så publiceras produkten direkt när du aktiverar den, oavsett aktiveringsdatum. Dock dyker inte köpknappen upp förrän vid aktiveringsdatum. 

Spara när du är klar med inställningarna

Oavsett vilket val du gör ovan måste produkten vara markerad som Aktiv för att de inställningarna ska fungera.

Om du väljer inställningen att aktiveringsdatum styrs av Köp så visas produkten publikt om den är aktiv, oavsett vilket datum du har valt att den ska aktiveras. Dock visas inte köpknapp förrän vid aktiveringsdatum vilket då innebär att produkten inte går att köpa men den är visuellt synlig.

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera / inaktivera produkt

Här beskriver vi hur du aktiverar eller inaktiverar en produkt.

Om du inaktiverar en produkt så kommer den direkt att försvinna från de produktlistor (kategorier

Inställningar produktlista (per kategori)

Beskrivning av inställningar som går att göra för varje produktlista

Produkter placeras i olika kategorier som sedan läggs in på valfria sidor för att visa upp produk

Sortering per produkt

Sortering produktlistor per produkt.

Vill du styra i vilken ordning produkterna visas? Det går att ange siffror för sortering för v

Spara produkt som ny

Här beskriver vi hur du sparar en produkt som ny.

Vill du uppdatera en produkt så den t.ex hamnar överst i produktlistor? Det går att ordna. Du upp

Status / etikett

Produktstatus med etikett.

Avsnittet handlar om hur du sätter etiketter på produkter. T.ex kan du ange att det är en nyhet e

Sortering produktlista (kategori)

Beskrivning av hur du kan sortera produktlista / kategori.

Varje produktlista (kategori) kan sorteras på olika sätt, dvs, i vilken ordning produkterna visas

Sökord

Lägg till specifika sökord för produkter som underlättar vid publik sökning av produkter

Den publika sökfunktionen på din e-handelsplattform fungerar som så att när en besökare gör en sö

Visa i sökning

Visa produkt i sökning.

Denna inställning gäller den interna sökningen som genomförs via sökfunktionen på din webbplats.

Visa ej produkt i produktlista

Välj om produkter som är tillhör en kategori inte ska visas i produktlistan. T.ex för variationer

Om du använder t.ex Variationer eller Produktgruppering men inte vill att variationsprodukterna s

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart