HEM / CMS / Sidinställningar / SEO för sida

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll. Du kan även ange nyckelord. Här hittar du också inställningar för sökmotorindexering och du kan sätta en Canonical för sidan. Du kan även ändra URL och då behöver du också göra en omdirigering (301:a) ifall sidan börjats indexera i sökmotorer.

Lägg till eller ändra SEO - uppgifter för en sida

När du skapar en ny sida skapas titel och URL utifrån sidans namn. Det finns även andra inställningar för SEO att göra utöver detta och du kan ändra eller lägga till dessa SEO-uppgifter  för en redan skapad sida.

» Hitta sidan

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

Vill du ändra inställningen för en redan skapad sida så letar du upp den befintliga sidan i sidarkivet och klickar på ikonen "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för aktuell sida.

När du befinner dig på sidan

Det går också att komma åt inställningarna när du redan befinner dig på den specifika sidan. klickar du på ikonen "Skiftnyckeln" i den lodräta menyn längst ut till höger på aktuell sida.

» Ange / ändra SEO-uppgifter

Klicka på SEO inställningar i menyn till vänster.

Titel

Titel har skapats utifrån sidans namn och går att ändra manuellt. Tänk på att titel / sidtitel ska matcha innehållet på sidan.

URL-prefix (språk)

Val för att använda hemsidans språk som prefix i URL-en. Om du har flera språkalternativ så ser du fler val för prefix i dropplistan. Exempel: Om sidan heter Utbildning får denna följande URL: /utbildning och väljer du sv som prefix blir URL: /sv/utbildning

URL

URL har skapats utifrån sidans namn. Det går att ändra URL:en manuellt och ska kortfattat beskriva sidans innehåll och matcha sidans titel. En URL skrivs alltid med små bokstäver, utan åäö och med bindestreck istället mellan orden. Om du skriver en felaktig URL så rättas denna automatiskt av systemet. Är det en befintlig sida som redan har indexerats av sökmotorerna och du ändrar sidans URL bör du göra en omdirigering av sidans URL, en så kallad 301:a. Detta innebär att att du talar om för sökmotorerna att sidan har en ny URL och vilken det är. På så sätt undviker du att besökarna hamnar på "404 - sidan kan inte hittas".

Sökmotorindexering (sökrobotar / crawlers)

Välj i dropplistan hur du vill att innehållet på sidan ska vara sökbart i sökmotorer. Om du inte väljer något blir allt innehåll sökbart.

Egen sökmotorindexering

Här kan du lägga in egna termer för sökmotorindexering. Du bör dock besitta tillräckligt med kunskap för om du anger fel kan du tappa indexering. Det du anger här gäller oavsett vilka val du gjort i övrigt gällande sidans indexering.

Sätt en Canonical för denna sida

För att undvika duplicerat innehåll, dvs att sökmotorerna indexerar samma sida flera gånger fast med olika URL-er så sätter man en Canonical URL som anger sidans riktiga URL.

Egen Canonical URL

Här finns möjlighet att ange en egen canonical för sidan. Du kryssar då inte i rutan där det står "Sätt en canonical för denna sida".

Dokumentbeskrivning

Ange en beskrivning för sidan. Det ska vara en kort beskrivning av sidans innehåll. Dokumentbeskrivning används för att ge en kort beskrivning av sidans innehåll och ger sökmotorerna en bra sammanfattning av innehållet. Denna beskrivning visas oftast i sökresultaten på t.ex. Google och är därför viktig för att dra uppmärksamhet och klick. Om du inte anger en dokumentbeskrivning blir den text på sidan som verkar mest relevant, gentemot titel och URL, sidans beskrivning. Varje sida bör ha sin egna unika dokumentbeskrivning. 

Dokument-nyckelord

Nyckelord beskriver innehållet på sidan. Nyckelord ska därför vara relevanta. Du skriver nyckelorden som enstaka ord med radbrytning mellan varje ord eller separerar dem med kommatecken. 

Det finns två sätt att komma åt SEO inställningar för en befintlig sida.

Via sidarkivet

Gå till sidarkivet och leta upp din sida. Klicka sedan på ikonen "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för den sida du vill ändra inställningarna för.

Du kan även söka efter sidan i sidarkivet. Skriv in sidans namn i sökrutan, klicka ej på namnet på sidan som dyker upp i dropplistan utan klicka på namnet "Sök". Då kommer du till sidan genom sidarkivet och kan klicka på ikonen för att ändra "Inställningar / uppgifter".

När du befinner dig på sidan

Om du redan befinner dig på en sida och vill göra inställningar för SEO så klickar du på skiftnyckeln i den lodräta menyn som ligger till höger. Du kommer då till formuläret för inställningar och uppgifter på sidan. Klicka på SEO inställningar i menyn till vänster och klicka därefter på "Spara" eller "Spara & gå till sidan".

Sökmotorindexering - förklaring

Indexera och följ länkar
Hela sidan blir sökbar och länkarna du lagt in följs av sökrobotarna till de sidor de är länkade till

Indexera men följ EJ länkar
Sidan blir sökbar med sökrobotarna följer ej de länkar du lagt in

Indexera EJ men följ länkar
Sidan blir inte sökbar men sökroboten följer länkarna till de sidor de är länkade till

Indexera EJ och följ EJ länkar
Sidan blir ej sökbar och länkar följs ej av sökroboten

Relaterade hjälpavsnitt

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på d

Hitta sidinställningar

Här hittar du till sidans inställningar som du kan ange antingen på en ny sida eller editera på en befintlig

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du ha

HEAD,-BODY kod

Lägg till kod i HEAD och BODY delen av webbsidan.

Avsnittet handlar om hur du lägger till kod i HEAD och BODY delen av hemsidan.

META-data

Instruktioner kommer inom kort...

Omdirigeringar (301:or)

Ska du ändra en sökväg? Då behöver du även göra en omdirigering av URL

Avsnittet handlar om hur du gör omdirigeringar av URL-er. T.ex 301:or.

Sökmotorverifiering

Lägg in HTML-fil för sökmotorverifiering.

Avsnittet beskriver var du lägger in HTML-fil för sökmotorverifiering.

URL till XML karta (sitemap)

Hitta sitemap och URL till XML-kartan.

Avsnittet handlar om var du hittar URL till XML-kartan samt nedladdning av Sitemap.

Övergripande SEO

Lägg in text för titel, dokumentbeskrivning och nyckelord.

Avsnittet handlar om hur du lägger in övergripande text för titel, dokumentbeskrivning och n

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart