HEM / FILER / Hantera filer / Skala om/rotera

Skala om/rotera

Ändra bildens storlek och rotation via plattformen.

När du laddat upp filer till ditt filarkiv finns det möjlighet att ändra på filens inställningar, detta görs i filarkivet. Några funktioner som finns i plattformen är till exempel att du kan rotera eller att du kan på bredden skala om de bilder du laddat upp. Alla filer som laddas upp på sidan hamnar i filarkivet. Du hittar till filarkivet om du klicka på Filer i den svarta verktygslisten i överkant.

Redigera fil

Klicka på fliken "Filer" i den svarta verktygslisten i överkant. 

Klicka på ikonen "Inställningar / uppgifter" för den fil du vill arbeta med.

Du kommer nu till inställningarna för filen.

» Filuppgifter

Mapp

Här kan du flytta bilden till en annan mapp eller placera den utanför mappstrukturen.

Beskrivning

Ange en intern beskrivning av bilden. Denna beskrivning syns enbart när du är i redigeringsläge för filen.

Alternativ text

Alternativ text används för att ge en kort beskrivning av bilden och för att ge sökmotorer en bra sammanfattning av vad bilden föreställer. Denna beskrivning visas oftast i sökresultaten vid bildsök och är därför viktig för att dra uppmärksamhet och klick. Varje bild på din webbplats bör ha en egen unik alternativ text.

Datum

Här ser du datum och klockslag när filen laddades upp.

Storlek

Här ser du hur stor plats filen tar på diskutrymmet.

Format

Bildens format i form av höjd och bredd i pixlar visas här

Filens plats

Detta är filens sökväg. Om du vill till exempel skapa en extern länk till en specifik fil i filarkivet så är det denna sökväg du ska ange. 

Exempelvis i sökvägen: www.mindoman.se/static/files/9/frukt-ingang.jpg står static/files för filarkivet, 9 står i detta fall för mappen som filen ligger i och därefter står filens namn.

Ladda ned fil / ladda ned originalfil

Om du vill ladda ned filen i det format som är angivet i plattformen så klickar du på “Ladda ned fil”. Om du däremot har ändrat storlek på bilden och vill ha en oförändrad bild kan du välja att “Ladda ned originalfil”. Då kommer original bilden laddas ned utan de ändringar som gjorts i plattformen.

» Bildredigering 

Skala om bilden till fördefinierad bredd.

I dropplistan väljer du ett förvalt värde för skalning av bildens bredd. Höjden kommer att anpassas efter bredden.

Skala om bilden till valfri bredd

Ange ett värde för skalning av bildens bredd i pixlar, ex: 500px.

Skala om bilden till valfri höjd

Ange ett värde för skalning av bildens höjd i pixlar, ex: 400px.

Tvinga bilden till angiven bredd och höjd

Om du har angett ett värde för både höjd och bredd så kryssar du i denna ruta. Både bredd och höjd skalas då om. Tänk på att bilden kan bli förvrängd.

Återställ bilden till original

Om du har gjort ändringar på bilden som du ångrar kan du kryssa i denna ruta för att återställa bilden till original.

Rotera (grader)

Här kan du rotera bilden. Ange ett värde för bildens rotation i grader, t.ex 90°.

Skärpa bild

Kryssa i rutan för att ge bilden lite skärpa.

Konvertera till gråskala

Kryssa i rutan för att göra bilden svartvit.

Spara

Spara när du är klar. Dina ändringar slår igenom direkt när du sparar. Om du har arbetat med ändringar såsom rotering, skalning och gråskala kan du behöva tömma cachen eller uppdatera webbläsaren för att se ändringen. Detta kan behöva göras då bilder cashas väldigt mycket i webbläsarens minne.

» Ytterligare fält 

Detta är inställningar för EXIF-data och är ett tillval. Hör av dig till oss om du vill veta mer om detta.

Skala bilder
När du skalar bilder på bredden så anpassas höjden med automatik. Samma om du skalar bilden på höjden så anpassas bredden. Detta för att bilden inte ska bli förvrängd.

Om du tvingar bilden till en angiven bredd och höjd finns det risk att bilden förvrängs. Detta sker om de nya måtten inte har samma skala som originalbilden.

Alla ändringar som görs via bildredigering görs på en kopia av originalbilden. Den högupplösta originalbilden sparas alltid i bakgrunden.

Radera bilder
Om du raderar en bild i filarkivet som finns inlagd på hemsidan kommer du att få en symbol för felaktig bild, där bilden tidigare har visats. Denna ikon/symbol ser olika ut i olika webbläsare. Radera därför alltid bilden från sidan först, innan du raderar den i filarkivet.

Ladda ned fil från filarkivet / hitta sökväg
Om du klickar på “Inställningar / uppgifter” för filen så kan du till höger se datum när filen laddades upp, du ser även dess storlek och format. Här hittar du även filens sökväg (filens plats). Du kan ladda ned filen i det format du ser den men även ladda ned originalfilen.

Relaterade hjälpavsnitt

Alternativ text / beskrivning filer

Lägg till en textbeskrivning av dina bilder för bättre SEO.

För att ge ökade träffar i sökmotorer kan en ‘Alternativ text’ läggas till för bilder och filer.

Ladda upp bilder större än 800px

Skala om bilder större en standard storleken

För att förhindra att stora bilder drar ner webbsidans hastighet skalas alla bilder automatiskt n

Ladda upp filer

Ladda upp bilder eller andra filer för användning på din webbplats.

Innan du kan lägga in bilder eller andra filer på din webbplats måste du först ladda upp filerna

Radera filer

Ta bort filer från webbsidans filarkiv.

När du vill helt radera bilder eller andra filer från din webbplats för att de t.ex. inte längre

Skriv över filer vid uppladdning

Byt ut filer på hemsidan direkt vid uppladdning

Om du vill byta ut bilder eller andra filer som du redan laddat upp på din webbplats gör du det g

Översättning alternativ text / beskrivning

Utöka sökmotorers förståelse med alternativ text på flera språk

Utöka sökmotorers förståelse med alternativ text på flera språk

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart