HEM / E-HANDEL / Internationell försäljning / Aktivera länder

Aktivera länder

Vilka länder säljer du till utanför Sveriges gränser? Aktivera dem så de visas i kassan

Här gör du inställningar för fraktfritt, valuta och moms per land. Om du presenterar din sida på flera olika språk så kom ihåg att även översätta produktinformation och aktivera valuta så att produkterna och prissättningen blir lättare att förstå för de kunder som ej förstår svenska. Varje land går att koppla till fraktsätt och betalsätt så att rätt frakt och betalmetod visas för det land som väljs i kassan. 

Administrera länder

Klicka på "Språk" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Iänder" i menyn till vänster

Sök efter det land du vill aktivera eller göra andra inställningar för och klicka på landets namn.

» Landsinställningar 

Namn

Landets namn går att ändra och kommer att visas i dropplista för landsval i formuläret på kassasidan.

Standardvaluta

I dropplistan väljer du den valuta som ska visas när en besökare väljer detta land. Om du inte ser någon valuta beror det på att du inte har aktiverat valutor.

Lägg på moms på produkter (privat och företag)

Kryssa i rutan för privat och/eller företag om du vill att moms ska läggas på för produkter när kunden använder detta land när de handlar (Är du osäker, kolla då upp vilka länder som ska ha momsfritt).

Lägg på moms på frakt (privat och företag)

Kryssa i rutan för privat och/eller företag om du vill att moms ska läggas på fraktsättet när kunden använder detta land när de handlar (Är du osäker, kolla då upp vilka länder som ska ha momsfritt).

Standardland

Ändra ej standardland om du har en aktiv shop och redan gjort alla övriga inställningar. Du kan endast ha 1 standardland och det bör vara det land som är ditt huvudspråk. Alla inställningar för moms hämtas från standardlandet.

Aktiv

Kryssa i rutan för att aktivera landet. Det kommer nu att bli synligt på kassasidan och går att välja som land att handla från.

 » Fraktfritt (och information)

Fraktfritt (privat och företag)

Kryssa i rutan om du vill ange en gränssumma för när det ska bli fraktfritt för privatpersoner och/eller företag.

Fraktfritt gräns

Fyll i en summa som anger gränsen för fraktfritt. Summan anges inkl. moms.

Information

Den information du skriver här kommer synas på kassasidan. Texten dyker upp när en kund väljer landet i dropplistan när de ska genomföra ett köp. Det kan vara en text om betalsätt eller fraktregler. Vissa betalleverantörer har regler för detta. Prata med din betalleverantör och ta reda på vad som gäller för de länder du aktiverar. Visas inte texten? Kontakta oss, det kan vara en inställning som behöver aktiveras.

Spara

Kom ihåg att gå till betalsätt och fraktsätt och koppla ihop dem med de länder de gäller för. Vill du även att dina kunder ska kunna läsa din sida på sitt språk? Då behöver du aktivera språk samt skapa sektioner och lägga in en panel för språkval. Låter det komplicerat? Kontakta oss, vi hjälper dig.

Länder, frakt och betalning
Du kan aktivera så många länder du önskar. De länder som är aktiva kan även genomföra ett köp på din sida. Tänk på att koppla ihop frakt-, och betalsätt med rätt länder. Du kan använda samma valuta, t.ex EUR, till flera olika länder. Kontrollera med din leverantör av frakt och betallösning vilka länder som ingår i det avtal du har med dem.

Andra språk, valutor
Vill du även presentera produktinformationen på andra språk så är första steget att aktivera de aktuella språken. Därefter översätta sidor, navigering/kategorier och produktinformation.

Utöver det ska det skapas sektioner för respektive språk. Du skapar sektioner under Språk -> Sektioner. Om du har svenska och danska som aktiva språk så kan du skapa en sektion för varje språk och även koppla sektionen till en valuta och ett land. Själva sektionen läggs till med en panel (Panel sektion/språkval) och presenteras antingen som textbaserad eller med flaggor för respektive språk, beroende på om flaggor är invalda på sektionen.

Ex:
Aktiva valutor: SEK och DKK
Aktiva länder: Sverige och Danmark
Aktiva språk: Sverige och Danmark
Skapa sektioner: SV och DA
Inställningar sektioner:
Sverige:
Standardspråk: Svenska
Standardland: Sverige
Standardvaluta: SEK
Standardsektion (förvald när man kommer in på sidan)
Danmark:
Standardspråk: Danska
Standardland: Danmark
Standardvaluta: DKK

När en besökare kommer in på sidan är Sverige, SEK och svenska språket förvalt. I panelen för språkval kan besökaren välja Danska och då visas priser i DKK och information på danska. (Under förutsättning att du har översatt all information)

Relaterade hjälpavsnitt

Betalsätt till andra länder

Säljer du till olika länder så väljer du vilka länder som ska kunna handla med respektive betalsätt.

Om du har flera olika betalleverantörer och de gäller för köp i olika länder så kan du på betalsä

Fraktsätt till andra länder

Ange vilka fraktsätt som gäller för de länder du säljer dina produkter till

Om du har flera olika fraktsätt och de gäller för köp i olika länder så kan du på fraktsätten ang

Pris i annan valuta

Här beskriver vi hur du anger pris i annan valuta per produkt

För att kunna ange priser i olika valutor så behöver du först aktivera du de valutor som är aktue

Produkt ej tillgänglig för köp (länder)

Inställning om vissa länder ej ska kunna genomföra ett köp av vissa produkter

Det finns en inställning för att styra om produkter inte ska kunna köpas om adressen på den

Aktivera språk

Låta dina besökare välja språk på din webbsida.

Aktivera andra språk så att du kan låta dina besökare välja hur de vill se och läsa din sida.&nbs

Aktivera valuta

Presentera priser i olika valutor, sätt upp kurser. Går att ange pris i valuta per produkt

Avsnittet handlar om hur du administrerar kurser för olika valutor och anger pris i andra valutor

Dynamiska texter/fraser

Översätt dynamiska texter/fraser på sidan.

Avsnittet handlar om hur du översätter dynamiska texter på hemsidan / e-handeln.Dynamiska

Kopiera sidor till annat språk

Kopiera sidor för översättning till fler språk

Här beskriver vi hur du kopierar sidor till andra språk. Översättningen blir dock manuell. När du

Översätt innehåll / SEO sidor

​Vad du bör tänka på när du översätter sidor till ett annat språk

Avsnittet handlar om vad du bör tänka på när du översätter sidornas från t.ex. svenska till ett a

Översättning navigering

Översätt namnet på navigeringen.

Om du har flera språk aktiva på din sida kan du välja att skapa en unik navigering för varje språ

Översättning produktinfo

Översätt produktinformation till andra språk som är aktiva på din e-handel

Här kan du göra översättningar till övriga språk för URL, produktnamn, kort och lång beskrivning,

Skapa sektioner för språkval

Hantera sektioner för din sidas olika språk.

Avsnittet handlar om hur du skapar sektioner för din hemsida / e-handels olika språk. 

Språkpanel för val av språk

Lägg till en språkpanel för val av språk på din hemsida

Avsnittet handlar om hur du lägger till en språkpanel på din hemsida/e-handel så att dina besökar

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart