HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V1 / Skicka nyhetsbrev

Skicka nyhetsbrev

Gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper. Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in bild och text. Du kan även skriva en vanlig text i en textruta och skicka iväg till valfria mottagare.  Om du har skapat ett nyhetsbrev i annat program, t.ex Word, så kan du importera och skicka iväg det. Tänk dock på att dokumentet ska skrivas som HTML.

Gör utskick

För muspekaren över Tillval

Klicka på Nyhetsbrev 

Klicka på Nytt utskick

Det finns olika alternativ för att göra ett utskick

» Uppgifter 

Oavsett vilket tillvägagångssätt du använder för att skicka ett nyhetsbrev måste du alltid fylla i dessa uppgifter:

Namn 

Döp nyhetsbrevet. Namnet är endast internt och visas i listan för de utskick du har gjort

Avsändarnamn 

Detta namn kommer att synas i inkorgen hos mottagaren av nyhetsbrevet

Avsändar-e-post 

Ange en e-postadress som ska vara avsändare av utskicket. Tänk på att avsändaren bör vara en e-postadress som förknippas med hemsidan och att mottagarna av nyhetsbrevet kan svara till denna adress. Vill du inte ha någon respons så kan du ange en e-postadress som inte finns, t.ex no-reply@dindomän.se eller varför inte svara-ej@dindomän.se

Ämne 

Fyll i ämne för utskicket. Det du skriver här kommer att synas i inkorgen hos mottagaren

Grupper 

Välj vilka e-postgrupper som ska vara mottagare av utskicket. Du kan välja flera grupper

» Utskick innehåll 

Nu ska du välja vilket innehåll du ska skicka. Antingen skickar du en sida som du har skapat eller så skickar du en fil. Tredje alternativet är att du skriver HTML kod eller vanlig text i textrutan

Alt. 1 - Sida 

Har du skapat en sida för utskicket så väljer du den sidan i dropplistan. Därefter klickar du på Spara

Alt. 2 - Välj fil 

För att skicka en fil som du skapat, t.ex ett worddokument så klickar du på Välj fil och du kommer till filarkivet. Antingen letar du upp filen som redan är uppladdad eller så laddar du upp en fil. När du valt fil klickar du på Spara. Tänk på att dokumentet som du skickar ska vara skapat i HTML

Alt. 3 - Innehåll 

Här kan du skriva ditt budskap som vanlig text eller som HTML. Om du skriver med HTML ska du också kryssa i rutan Innehållet är HTML.  Klicka därefter på Spara

» Skicka iväg 

Nu har ditt utskick hamnat i listan för alla nyhetsbrev. Det är markerat med en röd ikon då det ännu inte är ivägskickat. För att skicka iväg det så klickar du på Skicka som står nästan längst ut till höger i listan. Du kommer nu till en sida där du ser namnet på utskicket samt antal mottagare. Klicka på den gröna knappen Skicka och ditt nyhetsbrev går iväg

Innan du kan skicka iväg ett nyhetsbrev behöver du ha skapat e-postgrupper samt placerat e-postadresser i dessa grupper

Skicka om redigerat nyhetsbrev
Vet du om att du kan "återanvända" dina utskick? Dvs du kan ändra ett tidigare utskick och skicka om det igen. Antingen korrigerar du själva nyhetsbrevet, om det är ett sådant utskick du har gjort eller så klickar på Inställningar/uppgifter för ett utskick och korrigerar informationen i texten och sedan sparar. Något att tänka på är dock att så fort man redigerar ett utskick så rensas statistiken

Skicka om pga felaktiga adresser
Om du t.ex har gjort ett utskick och det visades sig vara många felaktiga adresser, eller om det inte skickades iväg till alla mottagare så kan man först ändra på felaktiga e-postadresser och sedan göra om utskicket. Efter ändring av felaktiga e-postadresser går du till listan för utskick och klickar på Skicka igen. Då skickas nyhetsbrevet/utskicket till de adresser som inte skickades sist. Tänk dock på att inte redigera själva utskicket. Om du gör det och sedan skickar så kommer det att skickas till alla i gruppen en gång till

Nyhetsbrev ej skickat
Här hamnar nyhetsbrevet efter du gjort inställningar. Den röda ikonen påvisar att nyhetsbrevet inte är ivägskickat

Skicka - steg 1
För att skicka iväg nyhetsbrevet klickar du på Skicka nästan längst ut till höger i listan. Utskicket går ej iväg utan du kommer till en annan sida där du får bekräfta utskicket

Skicka - Sista steget
Efter du klickat på skicka i listan kommer du till en sida som visar namnet på nyhetsbrevet samt totalt antal mottagare. Klicka på den gröna Skicka knappen så går nyhetsbrevet i väg till mottagarna.

Relaterade hjälpavsnitt

Anmälan nyhetsbrev

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du ger dina besökare möjlighet att anmäla sig till att få

E-postadresser

Hantera och redigera e-postadresser för nyhetsbrev

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i all

E-postgrupper

Skapa och ändra e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du skapar och ändrar e-postgrupper för utskick av nyhetsbrev. Det underl

Exportera e-postadresser

Exportera e-postadresser till en CSV fil

Här beskriver vi hur du exporterar e-postadresser från e-postgrupper för nyhetsbrev till en CSV f

Import e-postadresser

Importering av e-postadresser för utskick av nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du importerar e-postadresser för utskick av nyhetsbrev. E-postadresserna

Inställningar nyhetsbrev

Ställ in hur ditt välkomstmeddelande för nyhetsbrev ska vara.

Avsnittet handlar om olika inställningar för välkomstmeddelande till de som anmäler sig till nyhe

Skapa nyhetsbrev

Skapa nytt nyhetsbrev med innehåll

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.Du får även svar på f

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart