HEM / CMS / Texter / Design text

Design text

Bakgrundsfärg/bild, indrag, marginaler, ramar och skugga

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange marginaler och indrag för att skapa mer luft mellan olika objekten. Du kan även lägga bakgrundsbilder bakom text eller i en layout-tabell. Det här avsnittet handlar om hur du designar text med indrag, ramar, skugga, färg och bakgrundsbild.

Välj text att designa

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

För muspekaren över texten du vill designa och klicka på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet över texten och klicka sedan på "Design" i menyn som fälls ut.

» Måttangivelser

Max bredd

Anges pixlar (px) eller procent (%).
Angivet värde sätter maximal bredd på objektet oavsett storlek på skärm.

Min bredd

Anges i pixlar (px) eller procent (%).
Angivet värde sätter minsta bredd på objektet oavsett storlek på skärm.

Fast bredd

Anges i pixlar (px) eller procent (%).
Angivet värde sätter en fast bredd på objektet oavsett storlek på skärm. Objektet blir EJ responsivt.

Max höjd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en maximal höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek.

Min höjd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en minsta höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek.

Fast höjd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en fast höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Objektet blir EJ responsivt.

Marginaler och indrag

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att infoga marginaler/indrag antingen över / under eller till vänster / höger om ett objekt.

»  Bakgrund / Skugga

Bild

Klicka på "Välj bild" och du kommer till filarkivet och kan välja en bild som bakgrundsbild.

Repetera

Bilden har en viss höjd och du kan välja att bakgrundsbilden ska repetera. Dvs om texten du skrivit är 200px på höjden och bilden du lägger in som en bakgrund endast är 150px så kan bilden alltså upprepa sig. Detta kan du styra både horisontellt och vertikalt. Du kan givetvis välja att bilden inte ska repetera. Det beror ju helt på hur bilden ser ut. Är det t.ex. en bild som föreställer en färg så kan du med fördel låta den repetera. Välj då "Repetera" så gäller detta både horisontellt och vertikalt.

Fästa

Om du väljer "Fixerad" så ligger bilden fast i bakgrunden och när man skrollar på sidan så rör sig texten över bilden. Väljer du "Standard" så rör sig texten inte över bilden vid skroll.

Position

Ange hur bilden ska positioneras. Detta kan vara lämpligt om du har en bild som är större än själva ytan där den placeras för att visa upp den del av bilden du önskar.

Färg

Om du inte vill ha en bakgrundsbild kan du lägga in en bakgrundsfärg. Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#). Du kan kombinera bakgrundsfärg med bakgrundsbild och då visas färgen om du har valt att inte repetera bilden och om texten som är inlagd är längre än bilden.

Opacitet

Här anger man opacitet för att ge färgen transparens (genomskinlighet) och anges i procent (%).

Horisontellt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan horisontellt.

Vertikalt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan vertikalt.

Suddighet

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra färgen suddig.

Spridning

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att ange hur stor spridning du vill att färgen ska ha.

Färg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#) och klicka på OK när du valt färg.

» Hörn / Ram

Över vänstra/höger och Nedre vänstra/höger

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra hörn. Detta fungerar endast på bilder och om du har lagt en bakgrundsbild, färg, skugga eller ram på texten eller i en layout-tabell/kolumn.

Ram bredd

Dra i reglaget eller skriv in en siffra i rutan för att ange hur bred ramen ska vara.

Typ

Välj i dropplistan vilken typ av ram du önskar, du ser direkt på sidan vilket utseende respektive val har när du gör valet.

Ramfärg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#).

Spara!

Måttangivelser
Om du anger maximal eller minimal bredd och höjd så skriver du värdet i pixlar (px) eller procent (%)

Exempel: fyller du i 50% så kommer texten alltid att uppta halva ytan av den position där texten placerats, oavsett storlek på besökarens skärm.

Fast bredd och höjd innebär att om du t.ex. anger 500px så kommer texten alltid att ha den storleken oavsett storlek på skärm. Dvs texten blir inte responsiv och anpassar sig inte efter skärmstorlek.

Marignaler och indrag
Marginaler och indrag skapar utrymme mellan texten och närmast annat objekt. Marginaler hamnar utanför texten med indrag infogas på texten.

Bakgrund
Det går att lägga en bakgrundsbild bakom en text. Bilden bör passa in i ytan för texten men det finns inställningar att göra för att repetera och justera position för bakgrundsbilden. Istället för bild kan du välja en bakgrundsfärg.

Skugga
Börja med att välja färg och gör sedan övriga inställningar för hur skuggan ska visas bakom/runt texten. Dra i de olika reglagen eller ange pixelmått.

Hörn
Om du har en bakgrundsbild, bakgrundsfärg, skugga eller ram för texten så kan du göra indrag på hörn. Dra i reglagen eller ange pixelmått.

Ram
Skapa en ram runt texten. Välj först färg, sedan bredd och därefter vilken sorts stil ramen ska ha.

Relaterade hjälpavsnitt

Designinställningar bild

Förklaring till hur du använder inställningarna under fliken "Design" för bilder

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Design layout-tabell

Personifiera din e-handel med ny design på innehållet.

Det här avsnittet handlar om hur du designar en layout-tabell med indrag, ramar, skugga, fär

Flytta text (dra och släpp)

Har texten hamnat fel? Dra och släpp den till rätt position

Avsnittet handlar om hur du flyttar en text på en sida från en position till en annan. Det enklas

HTML

​Arbeta med text som HTML.

Avsnittet handlar om hur du lägger till HTML kod i texteditorn på en sida. Du kan t.ex. infoga en

Lägg till text

Lägg in text på sidan.

När du lägger till en ny text läggs den till som en exempel text. Den texten editerar du och skri

Radera text

Beskrivning av hur du gör för att radera en text på en sida

Avsnittet handlar om hur du raderar en text som är inlagd på en sida. Om du råkar radera fel text

Redigera text

Vill du ändra text på en sida? Det gör du enkelt i texteditorn

Genom att redigera texten så kan du lägga till mer text, ta bort en del av texten, lägga till ell

Rättighet text

Ange behörighet för text på sidan.

Kanske har du lite extra viktiga kunder som du vill uppmärksamma på en viss typ av information? H

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart