HEM / CMS / Bilder / Design bild

Design bild

Ett enkelt sätt att framhäva bilderna på din webbplats

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange marginaler och indrag för att skapa mer luft mellan de olika bilderna.

Välj bild att designa

Gå till sidan du vill arbeta med.

För muspekaren över objektet du vill designa och klicka på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet över bilden.
Klicka på "Design".

» Måttangivelser

Ange alltid px eller % efter den siffra du anger: t.ex. 200px eller 50%.

Max bredd

Angivet värde sätter maximal bredd på bilden oavsett storlek på skärm.

Min bredd

Angivet värde sätter minsta bredd på bilden oavsett storlek på skärm.

Fast bredd

Angivet värde sätter en fast bredd på objektet oavsett storlek på skärm. OBS! Objektet blir EJ responsivt.

Max höjd

Angivet värde sätter en maximal höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek.

Min höjd

Angivet värde sätter en minsta höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek.

Fast höjd

Angivet värde sätter en fast höjd på objektet oavsett storlek på skärm. OBS! Objektet blir EJ responsivt.

» Marginaler och indrag

Marginaler infogas utanpå bilden som en ram och indrag drar ihop den.

Över / under

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att infoga marginaler/indrag över och/eller under en bild.

Vänster / höger

Dra i reglaget eller ange siffror för att infoga marginaler/indrag till vänster och/eller höger för en bild.

» Bakgrund

För bilder går det ej att lägga in bakgrundsbilder, däremot går det bra att lägga in en bakgrundsfärg.

Bild

Klicka på "Välj bild" och du kommer till filarkivet och kan välja en bild som bakgrundsbild.

Repetera

Bilden har en viss höjd och du kan välja att bakgrundsbilden ska repetera. Dvs om texten du skrivit är 200px på höjden och bilden du lägger in som en bakgrund endast är 150px så kan bilden alltså upprepa sig. Detta kan du styra både horisontellt och vertikalt. Du kan givetvis välja att bilden inte ska repetera.  Är det t.ex. en bild som föreställer en färg så kan du med fördel låta den repetera. Välj då "Repetera" så gäller detta både horisontellt och vertikalt.

Fästa

Om du väljer "Fixerad" så ligger bilden fast i bakgrunden och när man skrollar på sidan så rör sig texten över bilden. Väljer du "Standard" så rör sig texten inte över bilden vid skroll.

Position

Ange hur bilden ska positioneras. Detta kan vara lämpligt om du har en bild som är större än själva ytan där den placeras för att visa upp den del av bilden du önskar.

Färg

Om du har en bild som objekt så kan du lägga in en bakgrundsfärg. Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#).

Opacitet

Här anger man opacitet för att ge färgen transparens (genomskinlighet) och anges i procent (%).

» Skugga

Låt en skugga omfamna objektet. Börja gärna med att ange färg för att direkt kunna se resultatet av övriga inställningar.

Horisontellt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan horisontellt.

Vertikalt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan vertikalt.

Suddighet

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra färgen suddig.

Spridning

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att ange hur stor spridning du vill att färgen ska ha.

Färg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#). Klicka på "OK" när du valt färg.

» Hörn

Gör mjuka rundningar på bildens hörn.

Över vänstra / högra och Nedre vänstra / högra

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra hörn. Detta fungerar endast på bilder och om du har lagt en bakgrundsbild, färg, skugga eller ram på texten eller i en layout-tabell/kolumn.

» Ram

Lägg in en ram runt bilden. Börja gärna med att ange en färg för att direkt kunna se resultatet av övriga inställningar.

Ram bredd

Dra i reglaget eller skriv in en siffra i rutan för att ange hur bred ramen ska vara.

Typ

Välj i dropplistan vilken typ av ram du önskar, du ser direkt på sidan vilket utseende respektive val har när du gör valet.

Ramfärg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#).

Visste du att den här typen av design också går att applicera på både layout-tabell, texter och kod?

Välj då istället ett objekt som du vill ge ny design och följ stegen i listan precis som för design på bilder!

Relaterade hjälpavsnitt

Alternativ text bild

Här beskriver vi hur du anger en alternativ text för bilder.

För att få en bra beskrivning av vad bilden föreställer i sökmotorer så rekommenderar vi att

Byt ut bild

​Byt ut eller ersätt bild mot en annan.

Om du vill byta ut en bild som redans finns på din webbplats finns det två sätt att göra det på.

Flytta bild (dra och släpp)

​Flytta bild på en sida

Avsnittet handlar om hur du flyttar en bild på en sida från en position till en annan. Det enklas

Lägg till bild

Infoga bild från filarkivet

När du lägger till en ny bild visas den först som en exempelbild. Denna exempelbild redigerar du

Lägg till bildspel

Ett enkelt sätt att göra en statisk hemsida mer livfull.

I fall där du vill visa mycket information på ett och samma ställe, exempelvis produktbilder elle

Länka bild

​Skapa länkar till bilder.

Du kan skapa länkar från dina bilder till: Intern sida, extern sida, filer i ditt filarkiv, e-pos

Radera bild

​Radera bild på sida.

Avsnittet handlar om hur du raderar en bild som är inlagd på en sida. Även om du raderat en bild

Rättighet bild

Styr vilka av besökarna som ska ta del av det visuella innehållet.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. På en sida kan du t.ex. lå

Skapa bildspel

Skapa och redigera bildspel.

När du skapar bildspel finns det ingen begränsning på antal utan du kan lätt skapa och testa olik

Tidsstyr bild

Välj när innehållet ner på enskild bild ska vara publikt.

Du kan tidsstyra obegränsat med bilder på sidan. Givetvis går det bra att tidsstyra hela sidan om

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart