HEM / CMS / Bilder / Designinställningar bild

Designinställningar bild

Förklaring till hur du använder inställningarna under fliken "Design" för bilder

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange marginaler och indrag för att skapa mer luft mellan de olika bilderna och innehållet över/under bilder. Tänk på att inställningarna du gör för "Design" även påverkar den responsiva visningen av bilder. Stora marginaler och indrag på en bild kan se fint ut i desktop men i mobil visning kanske det inte blir lika fint. Testa dig gärna fram vad som fungerar. 

Välj bild att designa

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

För muspekaren över objektet du vill designa och klicka på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet över bilden.
Klicka på "Design".

» Måttangivelser

Ange alltid px eller % efter den siffra du anger: t.ex. 200px eller 50%.

Max bredd

Angivet värde sätter maximal bredd på bilden oavsett storlek på skärm.

Min bredd

Angivet värde sätter minsta bredd på bilden oavsett storlek på skärm.

Fast bredd

Angivet värde sätter en fast bredd på objektet oavsett storlek på skärm. OBS! Objektet blir EJ responsivt.

Max höjd

Angivet värde sätter en maximal höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek.

Min höjd

Angivet värde sätter en minsta höjd på objektet oavsett storlek på skärm. Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek.

Fast höjd

Angivet värde sätter en fast höjd på objektet oavsett storlek på skärm. OBS! Objektet blir EJ responsivt.

» Marginaler och indrag

Marginaler infogas utanpå bilden som en ram och indrag drar ihop den.

Över / under

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att infoga marginaler/indrag över och/eller under en bild.

Vänster / höger

Dra i reglaget eller ange siffror för att infoga marginaler/indrag till vänster och/eller höger för en bild.

» Bakgrund

För bilder går det ej att lägga in bakgrundsbilder, däremot går det bra att lägga in en bakgrundsfärg.

Bild

Klicka på "Välj bild" och du kommer till filarkivet och kan välja en bild som bakgrundsbild.

Repetera

Bilden har en viss höjd och du kan välja att bakgrundsbilden ska repetera. Dvs om texten du skrivit är 200px på höjden och bilden du lägger in som en bakgrund endast är 150px så kan bilden alltså upprepa sig. Detta kan du styra både horisontellt och vertikalt. Du kan givetvis välja att bilden inte ska repetera.  Är det t.ex. en bild som föreställer en färg så kan du med fördel låta den repetera. Välj då "Repetera" så gäller detta både horisontellt och vertikalt.

Fästa

Om du väljer "Fixerad" så ligger bilden fast i bakgrunden och när man skrollar på sidan så rör sig texten över bilden. Väljer du "Standard" så rör sig texten inte över bilden vid skroll.

Position

Ange hur bilden ska positioneras. Detta kan vara lämpligt om du har en bild som är större än själva ytan där den placeras för att visa upp den del av bilden du önskar.

Färg

Om du har en bild som objekt så kan du lägga in en bakgrundsfärg. Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#).

Opacitet

Här anger man opacitet för att ge färgen transparens (genomskinlighet) och anges i procent (%).

» Skugga

Låt en skugga omfamna objektet. Börja gärna med att ange färg för att direkt kunna se resultatet av övriga inställningar.

Horisontellt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan horisontellt.

Vertikalt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan vertikalt.

Suddighet

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra färgen suddig.

Spridning

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att ange hur stor spridning du vill att färgen ska ha.

Färg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#). Klicka på "OK" när du valt färg.

» Hörn

Gör mjuka rundningar på bildens hörn.

Över vänstra / högra och Nedre vänstra / högra

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra hörn. Detta fungerar endast på bilder och om du har lagt en bakgrundsbild, färg, skugga eller ram på texten eller i en layout-tabell/kolumn.

» Ram

Lägg in en ram runt bilden. Börja gärna med att ange en färg för att direkt kunna se resultatet av övriga inställningar.

Ram bredd

Dra i reglaget eller skriv in en siffra i rutan för att ange hur bred ramen ska vara.

Typ

Välj i dropplistan vilken typ av ram du önskar, du ser direkt på sidan vilket utseende respektive val har när du gör valet.

Ramfärg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg eller skriv in hex kod (#).

Visste du att den här typen av design också går att applicera på både layout-tabell, texter och kod?

Välj då istället ett objekt som du vill göra desiginställningar för och följ stegen i listan precis som för design på bilder!

Relaterade hjälpavsnitt

Alternativ text bild

Här beskriver vi hur du anger en alternativ text för bilder.

För att få en bra beskrivning av vad bilden föreställer i sökmotorer så rekommenderar vi att

Bildgalleri med pop-up

Bilderna i galleriet blir klickbara och öppnas som en pop-up

Skapa ett galleri med bilder. Presentera sedan bilderna på en sida och dina besökare kan klicka p

Byt ut bild

​Byt ut eller ersätt bild mot en annan.

Om du vill byta ut en bild som redans finns på din webbplats finns det två sätt att göra det på.

Dölja eller visa bild i olika skärmstorlekar

Lär dig mer om responsiva inställningar för bilder gällande visning i olika storlekar på skärmar

För att en sida ska se bra ut även när du scrollar på telefonen så är det en bra idé att sätta sp

Flytta bild (dra och släpp)

​Flytta bild på en sida

Avsnittet handlar om hur du flyttar en bild på en sida från en position till en annan. Det enklas

Lägg till bild

Infoga bild från filarkivet i valfri position på CMS sida

När du lägger till en ny bild visas den först som en exempelbild. Denna exempelbild byter ut mot

Lägg till bildspel

Ett enkelt sätt att göra en statisk hemsida mer livfull.

I fall där du vill visa mycket information på ett och samma ställe, exempelvis produktbilder elle

Radera bild

​Radera bild på sida.

Avsnittet handlar om hur du raderar en bild som är inlagd på en sida. Även om du raderat en bild

Rättighet bild

Styr vilka av besökarna som ska ta del av det visuella innehållet.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. På en sida kan du t.ex. lå

Skapa bildspel

Skapa och redigera bildspel.

När du skapar bildspel finns det ingen begränsning på antal utan du kan lätt skapa och testa olik

Tidsstyr bild

Välj när innehållet ner på enskild bild ska vara publikt.

Du kan tidsstyra obegränsat med bilder på sidan. Givetvis går det bra att tidsstyra hela sidan om

Länka bild till "Ankare"

Skapa en länk till ett utvalt stycke text (på samma sida eller annan sida)

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av ett ord, mening eller stycke till ett ankare. Nä

Länka bild till "Bild-popup"

Skapa en popup av en bild

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av en bild till en bild-popup. När man klickar

Länka bild till "Dokument-/fillänk"

Skapa en länk till ett dokument som finns uppladdat till filarkivet

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av bild till ett dokument.  Dokumentet laddas

Länka bild till "E-post"

Skapa en bildlänk till en eller flera olika e-postadresser

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av en bild till en e-postadress. E-postadressen skr

Länka bild till "Extern URL"

Skapa en bildlänk till en sida utanför din egen webbplats

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av en bild till en extern webbplats. Välj gärna att

Länka bild till "Intern sida"

Skapa en bildlänk till en sida inom din egna webbplats

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av en bild till en sida inom din egna webbplats. Du

Länka bild till "Popup"

Skapa en bildlänk till en popup-sida (öppnas som ett popup-fönster)

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av en bild till en popup. För att

Länka bild till "Skriv ut"

Länka bild till en skriv-ut funktion för att printa sidinnehåll

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk av en bild till en skriv-ut länk.  Det möjligg

Länka bild till "Tillbakalänk"

Skapa en länk som tar besökaren tillbaka till föregående sida

Här beskriver vi hur du enkelt skapar en länk tillbaka-länk för en bild. Det möjliggör för besöka

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart